Siirry suoraan sisältöön

Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiastaLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00DV15

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat työssäsi huomioida potilaan perussairaudet ja muun lääkehoidon.
Osaat työssäsi huomioida lääkehoidon erityisryhmät (lapset, raskaana olevat, imettävät, ikääntyneet, munuaisen ja maksan vajaatoimintapotilaat).
Osaat seurata lääkkeiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia potilaassa.
Osaat vaikuttaa potilaan hoitomyöntyvyyteen lääkehoidon toteuttamisessa.
Osaat soveltaa lääkehoidon ja farmakologian tietokantoja turvallisesti omassa työssäsi.
Osaat perustella toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti.
Osaat organisoida asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.

Sisältö

Miten potilaan perussairaudet niiden hoito vaikuttaa lääkehoidon kokonaisuuteen?
Miten raskaus, imetys, munuaisten ja maksan vajaatoiminta ja ikääntyminen vaikuttavat lääkehoidon toteuttamiseen ja miten lasten lääkehoito eroaa aikuisten lääkehoidosta?
Miten seuraan eri lääkeaineiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia?
Millaiset asiat vaikuttavat potilaan hoitomyöntyvyyteen ja miten voin edistää potilaan hoitomyöntyvyyttä lääkehoidossa?
Miten käytät ja hyödynnät luotettavia farmakologian ja lääkehoidon tietokantoja?
Miten toteutat ja organisoit asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.?
Miten perustelet toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti?

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 06.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Sirpa Gardemeister

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat työssäsi huomioida potilaan perussairaudet ja muun lääkehoidon.
Osaat työssäsi huomioida lääkehoidon erityisryhmät (lapset, raskaana olevat, imettävät, ikääntyneet, munuaisen ja maksan vajaatoimintapotilaat).
Osaat seurata lääkkeiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia potilaassa.
Osaat vaikuttaa potilaan hoitomyöntyvyyteen lääkehoidon toteuttamisessa.
Osaat soveltaa lääkehoidon ja farmakologian tietokantoja turvallisesti omassa työssäsi.
Osaat perustella toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti.
Osaat organisoida asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.

Sisältö

Miten potilaan perussairaudet niiden hoito vaikuttaa lääkehoidon kokonaisuuteen?
Miten raskaus, imetys, munuaisten ja maksan vajaatoiminta ja ikääntyminen vaikuttavat lääkehoidon toteuttamiseen ja miten lasten lääkehoito eroaa aikuisten lääkehoidosta?
Miten seuraan eri lääkeaineiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia?
Millaiset asiat vaikuttavat potilaan hoitomyöntyvyyteen ja miten voin edistää potilaan hoitomyöntyvyyttä lääkehoidossa?
Miten käytät ja hyödynnät luotettavia farmakologian ja lääkehoidon tietokantoja?
Miten toteutat ja organisoit asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.?
Miten perustelet toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.

Opintojakson alussa on opettajien vapaaehtoinen info Teamsin välityksellä, tämän toteutuksen info on 5.9.2024 klo 15.00-16.00. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

02.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Sirpa Gardemeister

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat työssäsi huomioida potilaan perussairaudet ja muun lääkehoidon.
Osaat työssäsi huomioida lääkehoidon erityisryhmät (lapset, raskaana olevat, imettävät, ikääntyneet, munuaisen ja maksan vajaatoimintapotilaat).
Osaat seurata lääkkeiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia potilaassa.
Osaat vaikuttaa potilaan hoitomyöntyvyyteen lääkehoidon toteuttamisessa.
Osaat soveltaa lääkehoidon ja farmakologian tietokantoja turvallisesti omassa työssäsi.
Osaat perustella toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti.
Osaat organisoida asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.

Sisältö

Miten potilaan perussairaudet niiden hoito vaikuttaa lääkehoidon kokonaisuuteen?
Miten raskaus, imetys, munuaisten ja maksan vajaatoiminta ja ikääntyminen vaikuttavat lääkehoidon toteuttamiseen ja miten lasten lääkehoito eroaa aikuisten lääkehoidosta?
Miten seuraan eri lääkeaineiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia?
Millaiset asiat vaikuttavat potilaan hoitomyöntyvyyteen ja miten voin edistää potilaan hoitomyöntyvyyttä lääkehoidossa?
Miten käytät ja hyödynnät luotettavia farmakologian ja lääkehoidon tietokantoja?
Miten toteutat ja organisoit asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.?
Miten perustelet toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.

Opintojakson alussa on vapaaehtoinen info/kyselytunti Teamsissa. Tämän toteutuksen info on 7.5.2024 klo 15.00-16.00. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Sirpa Gardemeister

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat työssäsi huomioida potilaan perussairaudet ja muun lääkehoidon.
Osaat työssäsi huomioida lääkehoidon erityisryhmät (lapset, raskaana olevat, imettävät, ikääntyneet, munuaisen ja maksan vajaatoimintapotilaat).
Osaat seurata lääkkeiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia potilaassa.
Osaat vaikuttaa potilaan hoitomyöntyvyyteen lääkehoidon toteuttamisessa.
Osaat soveltaa lääkehoidon ja farmakologian tietokantoja turvallisesti omassa työssäsi.
Osaat perustella toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti.
Osaat organisoida asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.

Sisältö

Miten potilaan perussairaudet niiden hoito vaikuttaa lääkehoidon kokonaisuuteen?
Miten raskaus, imetys, munuaisten ja maksan vajaatoiminta ja ikääntyminen vaikuttavat lääkehoidon toteuttamiseen ja miten lasten lääkehoito eroaa aikuisten lääkehoidosta?
Miten seuraan eri lääkeaineiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia?
Millaiset asiat vaikuttavat potilaan hoitomyöntyvyyteen ja miten voin edistää potilaan hoitomyöntyvyyttä lääkehoidossa?
Miten käytät ja hyödynnät luotettavia farmakologian ja lääkehoidon tietokantoja?
Miten toteutat ja organisoit asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.?
Miten perustelet toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson alussa on opettajien vapaaehtoinen info Teamsin välityksellä, tämän toteutuksen info on 29.1 klo 16.00-17.00. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Sirpa Gardemeister

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat työssäsi huomioida potilaan perussairaudet ja muun lääkehoidon.
Osaat työssäsi huomioida lääkehoidon erityisryhmät (lapset, raskaana olevat, imettävät, ikääntyneet, munuaisen ja maksan vajaatoimintapotilaat).
Osaat seurata lääkkeiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia potilaassa.
Osaat vaikuttaa potilaan hoitomyöntyvyyteen lääkehoidon toteuttamisessa.
Osaat soveltaa lääkehoidon ja farmakologian tietokantoja turvallisesti omassa työssäsi.
Osaat perustella toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti.
Osaat organisoida asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.

Sisältö

Miten potilaan perussairaudet niiden hoito vaikuttaa lääkehoidon kokonaisuuteen?
Miten raskaus, imetys, munuaisten ja maksan vajaatoiminta ja ikääntyminen vaikuttavat lääkehoidon toteuttamiseen ja miten lasten lääkehoito eroaa aikuisten lääkehoidosta?
Miten seuraan eri lääkeaineiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia?
Millaiset asiat vaikuttavat potilaan hoitomyöntyvyyteen ja miten voin edistää potilaan hoitomyöntyvyyttä lääkehoidossa?
Miten käytät ja hyödynnät luotettavia farmakologian ja lääkehoidon tietokantoja?
Miten toteutat ja organisoit asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.?
Miten perustelet toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.

Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson alussa on opettajien vapaaehtoinen info Teamsin välityksellä, tämän toteutuksen info on 11.9.2023 klo 15.30-16.30. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Marko Issakainen

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat työssäsi huomioida potilaan perussairaudet ja muun lääkehoidon.
Osaat työssäsi huomioida lääkehoidon erityisryhmät (lapset, raskaana olevat, imettävät, ikääntyneet, munuaisen ja maksan vajaatoimintapotilaat).
Osaat seurata lääkkeiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia potilaassa.
Osaat vaikuttaa potilaan hoitomyöntyvyyteen lääkehoidon toteuttamisessa.
Osaat soveltaa lääkehoidon ja farmakologian tietokantoja turvallisesti omassa työssäsi.
Osaat perustella toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti.
Osaat organisoida asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.

Sisältö

Miten potilaan perussairaudet niiden hoito vaikuttaa lääkehoidon kokonaisuuteen?
Miten raskaus, imetys, munuaisten ja maksan vajaatoiminta ja ikääntyminen vaikuttavat lääkehoidon toteuttamiseen ja miten lasten lääkehoito eroaa aikuisten lääkehoidosta?
Miten seuraan eri lääkeaineiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia?
Millaiset asiat vaikuttavat potilaan hoitomyöntyvyyteen ja miten voin edistää potilaan hoitomyöntyvyyttä lääkehoidossa?
Miten käytät ja hyödynnät luotettavia farmakologian ja lääkehoidon tietokantoja?
Miten toteutat ja organisoit asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.?
Miten perustelet toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.
Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson alussa on opettajien vapaaehtoinen info Teamsin välityksellä, tämän toteutuksen info on Teamsissa 15.5.2023 klo 16.30-17.30. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Johanna Koskenniemi

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat työssäsi huomioida potilaan perussairaudet ja muun lääkehoidon.
Osaat työssäsi huomioida lääkehoidon erityisryhmät (lapset, raskaana olevat, imettävät, ikääntyneet, munuaisen ja maksan vajaatoimintapotilaat).
Osaat seurata lääkkeiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia potilaassa.
Osaat vaikuttaa potilaan hoitomyöntyvyyteen lääkehoidon toteuttamisessa.
Osaat soveltaa lääkehoidon ja farmakologian tietokantoja turvallisesti omassa työssäsi.
Osaat perustella toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti.
Osaat organisoida asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.

Sisältö

Miten potilaan perussairaudet niiden hoito vaikuttaa lääkehoidon kokonaisuuteen?
Miten raskaus, imetys, munuaisten ja maksan vajaatoiminta ja ikääntyminen vaikuttavat lääkehoidon toteuttamiseen ja miten lasten lääkehoito eroaa aikuisten lääkehoidosta?
Miten seuraan eri lääkeaineiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia?
Millaiset asiat vaikuttavat potilaan hoitomyöntyvyyteen ja miten voin edistää potilaan hoitomyöntyvyyttä lääkehoidossa?
Miten käytät ja hyödynnät luotettavia farmakologian ja lääkehoidon tietokantoja?
Miten toteutat ja organisoit asiakkaan lääkehoitoa turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen.?
Miten perustelet toimintaasi lääkehoidon suhteen ammatillisesti?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.

Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson alussa on opettajien vapaaehtoinen info Teamsin välityksellä, tämän toteutuksen info on 23.1.2023 klo 15.30-16.30. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.