OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS > SOSIONOMI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sosionomi, päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
           
                 
Ammatillinen kehittyminen 1
       
           
             
Työelämään verkostoituminen 1  
         
             
       
Valmiina työelämään 1    
           
               
 
Kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Ammatillinen viestintä 5
     
           
                 
Sosiaali- ja terveysalan englanti 5
       
           
             
Sosiaali- ja terveysalan ruotsi 5  
         
             
       
Johtaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 10 op)
                                         
Johtaminen 5    
           
               
 
Ideasta innovaatioon 5
       
           
             
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
       
           
             
Sosiaalialan tiedolliset perusteet
                                         
Sosiaalialan tehtävät ja kehitys 5
     
           
                 
Ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
                 
Hyvinvointi ja sosiaaliset ongelmat 5
     
           
                 
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
     
           
                 
Sosiaalialan taidollista perustaa
                                         
Elämänkulku ja kulttuuri 5
       
           
             
Ohjaus ja osallisuus 5
       
           
             
Kasvatustyö 5
       
           
             
Asiakastyö I
                                         
Kuntouttava aikuistyö 5  
       
             
           
Mielenterveystyö 5  
       
             
           
Päihde- ja kriminaalityö 5  
       
             
           
Vanhustyö 5  
       
             
           
Asiakastyö II
                                         
Lastensuojelutyö 5  
         
             
       
Perhetyö 5  
         
             
       
Vammaistyö 5  
         
             
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1
                                         
1. harjoittelu 10
       
           
             
2. harjoittelu 10  
         
             
       
3. harjoittelu 15    
         
               
     
68512102741203115602720.520.52015.515.515330
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                         
Sosionomin täydentävät opinnot
                                         
Asiantuntijana vaikuttaminen
                                         
Yhteisöllinen työ 5    
         
               
     
Erityisosaaminen 1 5    
         
               
     
Erityisosaaminen 2 5    
           
               
 
Lähestymistavat ja työmenetelmät 5    
         
               
     
Sosiaalipalveluiden tuottaminen 5    
           
               
 
Työyhteisön ja palveluiden kehittäminen 5    
           
               
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2
                                         
4. harjoittelu 10      
           
                 
Opinnäytetyö ja tutkimusmenetelmät
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5  
       
             
           
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
       
           
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
             
 
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5    
         
             
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                         
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                          
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                          
Kriisi- ja katastrofityö 5                                          
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
+ Venäjä-opinnot
                                         
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Russia beyond the headlines 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Terveysalan venäjä 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
Promoottori 5                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Muotoilijaksi 2                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Ensiapu 1 1                                          
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Saattohoito 5                                          
LVI-tekniikan perusteet 3                                          
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                          
Turvallinen lääkehoito 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Workshop 5                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
EKG:n tunnistaminen 2                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                          
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kivunhoito 5                                          
Haavahoito 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Raskausajan diabetes 3                                          
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                          
Kliiniset taitopajat 5                                          
Tilintarkastus 5                                          
Gerontologinen hoitotyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5