Siirry suoraan sisältöön

Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SJ00DU99-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Opettaja

 • Päivi Lifflander

Opiskelijaryhmät

 • SJMI22KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3004 / 07.09.2022 10:00 - 11:45
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3004 / 07.09.2022 12:30 - 16:15
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3004 / 05.10.2022 08:15 - 10:00
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3004 / 06.10.2022 08:15 - 11:45
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3004 / 09.11.2022 08:15 - 11:45
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3004 / 08.12.2022 08:15 - 11:45

Tavoitteet

Osaat hankkia tietoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluja ja menetelmiä asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta eri toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä.
Osaat soveltaa laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat uudistaa ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten hankit sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoa koskevaa tietoa asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta ja arvioit sitä? 
Miten sovellat arvioinnin ja ketterän kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten uudistat ja toteutat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista?  
Miten hyödynnät ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroitu väylä:-


Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona: voit ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijavierailu lähiopetustunnilla.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

YAMK-taso 7 kriteeristö