Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja ravitsemispalvelujen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00CV67-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Marjut Kasper

Vastuuhenkilö

Marjut Kasper

Opiskelijaryhmät

  • MRMI22SY
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi
  • Matkailu- ja ravitsemispalvelujen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen MR00CV67-3006 / 16.03.2023 09:00 - 16:00
  • Matkailu- ja ravitsemispalvelujen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen MR00CV67-3006 / 17.03.2023 09:00 - 16:00
  • Matkailu- ja ravitsemispalvelujen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen MR00CV67-3006 / 20.04.2023 09:00 - 16:00

Tavoitteet

Osaat tunnistaa keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat ja arvioida niiden merkitystä ja käyttökelpoisuutta organisaatiossa.
Osaat tunnistaa uusia matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia.
Osaat hahmottaa sähköisen liiketoiminnan roolin palveluyrityksen kehittämisessä.
Osaat eläytyä asiakkaan asemaan sähköisten viestintäkanavien ja sähköisen liiketoiminnan muutoksessa.
Osaat tunnistaa sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa.
Osaat hyödyntää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat?
Millaisia uusia liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mikä on sähköisen liiketoiminnan rooli palveluyrityken kehittämisessä?
Miten sähköisten viestintäkanavien kehitys vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja rooliin matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa?
Kuinka tunnistat sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa?
Miten hyödynnät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

lähipäivät 16 - 17.3.2023 ja 20.4.2023

Lähipäivien teemoja:

Digitaalisuus Matkailu- ja ravitsemisalalla
Digitaalinen asiakaspolku
Matkailu-ja ravitsemisalan myynti-ja viestintäkanavia
Liiketoiminnan kehittäminen digitaalisin keinoin, sovellukset, VR/AR, pelillistäminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävät voidaan soveltaa myös omalle työpaikalle.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a) Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen.
c) Opiskelija tunnistaa palveluorganisaation kehittämistarpeet sähköisessä liiketoiminnassa
c) Opiskelija osaa arvioida ja kehittää palveluorganisaation liiketoimintaa digitaalisin keinoin.