Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: HT00EK83-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Tuula Tarhonen

Ryhmät

 • THMI22KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 15.02.2024 09:00 - 09:45, Info: Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 15.02.2024 09:45 - 11:30, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 15.02.2024 12:15 - 13:45, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 19.02.2024 10:30 - 12:00, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 19.02.2024 12:45 - 14:15, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 05.03.2024 10:00 - 11:30, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 05.03.2024 12:30 - 14:00, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 14.03.2024 08:30 - 12:00, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 19.03.2024 08:30 - 12:00, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 27.03.2024 10:00 - 11:30, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 27.03.2024 12:15 - 13:45, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Lisämateriaali jaetaan lähitunneilla tai Learnissa.

Rubanovitsch, Mika D. 2020, Johda itseäsi - johda asiakkaitasi. Modernin johtajan käsikirja. Hämeen Kirjapaino Oy.

Laaksonen Hannele & Salin Sirpa. 2019. Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Kustantaja: Oppian. Helsinki, 2019.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti, joka koostuu viidestä lähiopetuksen teemapäiväistä, ennakkotehtävästä sekä oppimistehtävästä.
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen
Lähiopetusta 1op
Oppimistehtävä 2op

Tätä opintojaksoa ei voi tehdä itsenäisesti verkko-opintoina tai työhön integroiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti.

Toteutustapojen tarkempi aikataulu käydään läpi opintojaksoinfossa.

Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:

Infotunti 1 h
Itsearviointitehtävä 6 h
Lähitunnit 20 h, joilla läsnäolo ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan
Oppimistehtävä 2op (54h)oppimistehtävän ohjeistus ja materiaali jaetaan Learnissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
3. Hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

tuula.tarhonen@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perusteet:

Itsearvointitehtävä arvoidaan hyväksytty/täydennettävä
Oppimistehtävä 1-5.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen-> ryhmätehtävät tunnilla sekä osallistuminen keskusteluun.
Kokonaisarvosana muodostuu kaikista edellä mainituista osa-alueista.