Skip to main content

Management in nursing (3 cr)

Code: HT00EK83-3002

General information


Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

08.01.2024 - 31.03.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

2 op

Mode of delivery

34 % Contact teaching, 66 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

20 - 35

Degree programmes

 • Degree Programme in Health Care

Teachers

 • Tuula Tarhonen

Groups

 • THMI22KP
  Health care, fulltime studies
 • 15.02.2024 09:00 - 09:45, Info: Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 15.02.2024 09:45 - 11:30, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 15.02.2024 12:15 - 13:45, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 19.02.2024 10:30 - 12:00, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 19.02.2024 12:45 - 14:15, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 05.03.2024 10:00 - 11:30, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 05.03.2024 12:30 - 14:00, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 14.03.2024 08:30 - 12:00, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 19.03.2024 08:30 - 12:00, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 27.03.2024 10:00 - 11:30, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002
 • 27.03.2024 12:15 - 13:45, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00EK83-3002

Objective

Entrepreneurship
You have the basic competence to work as a self-employed entrepreneur in the social wellness and health sector.
Derivation
You know how to work in accordance with current legislation and public policy.
You understand your own role in building an organization's reputation, brand, image and customer service experience.
You are able to assess the quality of nursing work to develop customer / patient care and your own work.
You understand the impact of your own actions on the quality of your organization’s operations.
You know how to work cost-consciously and in accordance with the principles of sustainable development.
In cooperation with the work community, you are able to identify development needs and calls for change in nursing and within the organization.
As a member of the team, you will be able to participate in development, innovation and research processes.
You are able to exercise flexibility in prioritizing work tasks as situations require.
You know how to motivate members of the work community and give and receive feedback.
You recognize the limits of your own and an employee's resilience. You are able to apply for support as well as to guide an employee to apply for support. You are capable of making use of the available forms of assistance.

Content

Entrepreneurship
What are the fundamentals of entrepreneurship in the social wellness pand health sector?
What is the significance of entrepreneurship as part of service production?

Management
How do normative, resource and public policies pertaining to social welfare and health care services affect the provision of services?
How do you evaluate and develop patient- and customer-oriented services?
How do you evaluate, develop and monitor the quality and performance of services in your field in a changing social and health environment?
How do you behave as a member of the work community and how do you lead the team on your shift?
How do you prioritize and organize your activities?
How do you promote well-being at work in your work community?
How do you inform, mentor, and instruct co-workers and students?

Opiskelumateriaali

Lisämateriaali jaetaan lähitunneilla tai Learnissa.

Rubanovitsch, Mika D. 2020, Johda itseäsi - johda asiakkaitasi. Modernin johtajan käsikirja. Hämeen Kirjapaino Oy.

Laaksonen Hannele & Salin Sirpa. 2019. Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Kustantaja: Oppian. Helsinki, 2019.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti, joka koostuu viidestä lähiopetuksen teemapäiväistä, ennakkotehtävästä sekä oppimistehtävästä.
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen
Lähiopetusta 1op
Oppimistehtävä 2op

Tätä opintojaksoa ei voi tehdä itsenäisesti verkko-opintoina tai työhön integroiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti.

Toteutustapojen tarkempi aikataulu käydään läpi opintojaksoinfossa.

Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:

Infotunti 1 h
Itsearviointitehtävä 6 h
Lähitunnit 20 h, joilla läsnäolo ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan
Oppimistehtävä 2op (54h)oppimistehtävän ohjeistus ja materiaali jaetaan Learnissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
3. Hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Further information

tuula.tarhonen@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Arviointi perusteet:

Itsearvointitehtävä arvoidaan hyväksytty/täydennettävä
Oppimistehtävä 1-5.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen-> ryhmätehtävät tunnilla sekä osallistuminen keskusteluun.
Kokonaisarvosana muodostuu kaikista edellä mainituista osa-alueista.