Siirry suoraan sisältöön

Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: SJ00DV03

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkityksen verkostojen johtamisessa.  
Osaat luoda lähtökohdat ihmisten ja organisaatioiden väliselle vuorovaikutukselle ja kumppanuudelle aidossa dialogissa. 
Osaat organisoida projekteja, jotka tukevat toimijoiden innostusta, motivaatioita ja sitoutumista kohti yhteistä päämäärää.
Osaat hankkia ja arvioida tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen.
Osaat johtaa kumppanuuksia ja monikulttuurisia asiakkuuksia yrittäjämäisesti.
Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia asiakkuuksien syventämisessä osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten toteutat on tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkitystä verkostojen johtamisessa? 
Miten toteutat ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta aidossa dialogissa? 
Miten organisoit innostusta, motivaatioita ja sitoutumista tukevia projekteja kohti yhteistä päämäärää?
Miten hankit ja arvioit tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen?   
Miten johdat kumppanuuksia ja monikulttuuria asiakkuuksia yrittäjämäisesti? 
Miten suunnittelet ja toteutat markkinointia asiakkuuksien syventämisessa osana strategista johtamista?

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 05.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Perttu Noponen
Vastuuhenkilö

Perttu Noponen

Opiskelijaryhmät
 • SJMI22KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkityksen verkostojen johtamisessa.  
Osaat luoda lähtökohdat ihmisten ja organisaatioiden väliselle vuorovaikutukselle ja kumppanuudelle aidossa dialogissa. 
Osaat organisoida projekteja, jotka tukevat toimijoiden innostusta, motivaatioita ja sitoutumista kohti yhteistä päämäärää.
Osaat hankkia ja arvioida tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen.
Osaat johtaa kumppanuuksia ja monikulttuurisia asiakkuuksia yrittäjämäisesti.
Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia asiakkuuksien syventämisessä osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten toteutat on tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkitystä verkostojen johtamisessa? 
Miten toteutat ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta aidossa dialogissa? 
Miten organisoit innostusta, motivaatioita ja sitoutumista tukevia projekteja kohti yhteistä päämäärää?
Miten hankit ja arvioit tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen?   
Miten johdat kumppanuuksia ja monikulttuuria asiakkuuksia yrittäjämäisesti? 
Miten suunnittelet ja toteutat markkinointia asiakkuuksien syventämisessa osana strategista johtamista?

Opiskelumateriaali

Järvensivu, T. 2020. Verkostojen johtaminen. Opi ja etene yhdessä. Books on Demand. Saatavissa myös e-kirjana.
Grönroos, C. 2020. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum. Luvut 2 ja 14. Saatavissa myös e-kirjana.

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen verkkovälitteiseen lähiopetukseen ja ohjaukseen, jossa on verkostoon liittyviä harjoitteita ja keskusteluja, ryhmä- ja yksilötehtäviä. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailut työelämäyhteistyönä ja/tai TKI-projektiyhteistyönä on mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut tehtävät on kuvattu oppimisalustalla. Kehittämissuunnitelman esitys 5.4.2023.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, joka muodostuu verkkovälitteisen lähiopetuksen 20 tunnista sekä opiskelijan itsenäisestä työskentelystä pienryhmissä ja yksin yhteensä 115 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Verkostojen ja asiakkuuksien johtamisen tietoperusta 1 op.
Verkostojen ja asiakkuuksien johtamisen haastattelutehtävä 1 op.
Verkostojen ja asiakkuuksien hallinnan kehittämissuunnitelma 3 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat:
Perttu J. Noponen. S-posti:etunimi.j.sukunimi@xamk.fi
Päivi Lifflander. S-posti: etunimi.sukunimi@xamk.fi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
f) työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

20.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Maija Vihervirta
 • Anna Makkonen
Vastuuhenkilö

Anna Makkonen

Opiskelijaryhmät
 • SJSA21KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkityksen verkostojen johtamisessa.  
Osaat luoda lähtökohdat ihmisten ja organisaatioiden väliselle vuorovaikutukselle ja kumppanuudelle aidossa dialogissa. 
Osaat organisoida projekteja, jotka tukevat toimijoiden innostusta, motivaatioita ja sitoutumista kohti yhteistä päämäärää.
Osaat hankkia ja arvioida tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen.
Osaat johtaa kumppanuuksia ja monikulttuurisia asiakkuuksia yrittäjämäisesti.
Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia asiakkuuksien syventämisessä osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten toteutat on tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkitystä verkostojen johtamisessa? 
Miten toteutat ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta aidossa dialogissa? 
Miten organisoit innostusta, motivaatioita ja sitoutumista tukevia projekteja kohti yhteistä päämäärää?
Miten hankit ja arvioit tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen?   
Miten johdat kumppanuuksia ja monikulttuuria asiakkuuksia yrittäjämäisesti? 
Miten suunnittelet ja toteutat markkinointia asiakkuuksien syventämisessa osana strategista johtamista?

Opiskelumateriaali

Järvensivu T. 2020. Verkostojen johtaminen.
Muu opiskelumateriaali kuvataan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja etäopetuksella Teamsin kautta. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä ja aktiivista osallistumista etäluennoilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Verkoston kehittämissuunitelma-tehtävä (2op) on mahdollista integroida omaan työhön.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät palautetaan annetun määräajan puitteissa. Aikataulut infotaan ensimmäisellä etätunnilla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5op:n kokonaisuudessa 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista. Opintojakso sisältää aikataulutettuja ryhmätehtäviä.

Opettajat: Maija Vihervirta-Nikula, maija.vihervirta-nikula@xamk.fi
ja Anna Makkonen, anna.makkonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
e. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Numeerinen arviointi 1-5, hylätty

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.07.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Maija Vihervirta
 • Anna Makkonen
Opiskelijaryhmät
 • SJMI20KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkityksen verkostojen johtamisessa.  
Osaat luoda lähtökohdat ihmisten ja organisaatioiden väliselle vuorovaikutukselle ja kumppanuudelle aidossa dialogissa. 
Osaat organisoida projekteja, jotka tukevat toimijoiden innostusta, motivaatioita ja sitoutumista kohti yhteistä päämäärää.
Osaat hankkia ja arvioida tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen.
Osaat johtaa kumppanuuksia ja monikulttuurisia asiakkuuksia yrittäjämäisesti.
Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia asiakkuuksien syventämisessä osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten toteutat on tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkitystä verkostojen johtamisessa? 
Miten toteutat ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta aidossa dialogissa? 
Miten organisoit innostusta, motivaatioita ja sitoutumista tukevia projekteja kohti yhteistä päämäärää?
Miten hankit ja arvioit tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen?   
Miten johdat kumppanuuksia ja monikulttuuria asiakkuuksia yrittäjämäisesti? 
Miten suunnittelet ja toteutat markkinointia asiakkuuksien syventämisessa osana strategista johtamista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali kuvataan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Mahdollinen simulaatio tms toteutetaan AC/Teams-yhteydellä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Työhön integroitu oppimisväylä:

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät palautetaan annetun määräajan puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Opettajat: Maija Vihervirta-Nikula, maija.vihervirta-nikula@xamk.fi
ja Anna Makkonen, anna.makkonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
e. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Numeerinen arviointi 1-5, hylätty