Siirry suoraan sisältöön

Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SJ00DV03-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 05.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Opettaja

 • Päivi Lifflander
 • Perttu Noponen

Vastuuopettaja

Perttu Noponen

Ryhmät

 • SJMI22KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen SJ00DV03-3003 / 01.02.2023 10:00 - 11:45
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen SJ00DV03-3003 / 01.02.2023 12:30 - 14:15
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen SJ00DV03-3003 / 02.02.2023 08:15 - 09:45
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen SJ00DV03-3003 / 02.02.2023 10:00 - 11:45
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen SJ00DV03-3003 / 08.03.2023 10:00 - 11:45
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen SJ00DV03-3003 / 08.03.2023 12:30 - 14:15
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen SJ00DV03-3003 / 09.03.2023 12:30 - 16:15
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen SJ00DV03-3003 / 05.04.2023 08:15 - 09:45
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen SJ00DV03-3003 / 05.04.2023 10:00 - 11:45

Tavoitteet

Osaat tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkityksen verkostojen johtamisessa.  
Osaat luoda lähtökohdat ihmisten ja organisaatioiden väliselle vuorovaikutukselle ja kumppanuudelle aidossa dialogissa. 
Osaat organisoida projekteja, jotka tukevat toimijoiden innostusta, motivaatioita ja sitoutumista kohti yhteistä päämäärää.
Osaat hankkia ja arvioida tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen.
Osaat johtaa kumppanuuksia ja monikulttuurisia asiakkuuksia yrittäjämäisesti.
Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia asiakkuuksien syventämisessä osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten toteutat on tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkitystä verkostojen johtamisessa? 
Miten toteutat ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta aidossa dialogissa? 
Miten organisoit innostusta, motivaatioita ja sitoutumista tukevia projekteja kohti yhteistä päämäärää?
Miten hankit ja arvioit tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen?   
Miten johdat kumppanuuksia ja monikulttuuria asiakkuuksia yrittäjämäisesti? 
Miten suunnittelet ja toteutat markkinointia asiakkuuksien syventämisessa osana strategista johtamista?

Opiskelumateriaali

Järvensivu, T. 2020. Verkostojen johtaminen. Opi ja etene yhdessä. Books on Demand. Saatavissa myös e-kirjana.
Grönroos, C. 2020. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum. Luvut 2 ja 14. Saatavissa myös e-kirjana.

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen verkkovälitteiseen lähiopetukseen ja ohjaukseen, jossa on verkostoon liittyviä harjoitteita ja keskusteluja, ryhmä- ja yksilötehtäviä. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailut työelämäyhteistyönä ja/tai TKI-projektiyhteistyönä on mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut tehtävät on kuvattu oppimisalustalla. Kehittämissuunnitelman esitys 5.4.2023.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, joka muodostuu verkkovälitteisen lähiopetuksen 20 tunnista sekä opiskelijan itsenäisestä työskentelystä pienryhmissä ja yksin yhteensä 115 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Verkostojen ja asiakkuuksien johtamisen tietoperusta 1 op.
Verkostojen ja asiakkuuksien johtamisen haastattelutehtävä 1 op.
Verkostojen ja asiakkuuksien hallinnan kehittämissuunnitelma 3 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat:
Perttu J. Noponen. S-posti:etunimi.j.sukunimi@xamk.fi
Päivi Lifflander. S-posti: etunimi.sukunimi@xamk.fi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
f) työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä