Siirry suoraan sisältöön

Sosionomi, päivätoteutus: SOKT20KSP

Tunnus: SOKT20SP

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023
SOKT20SP-1017
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
SOKT20SP-1018
Tietoperusta ja työorientaatio

(Valitaan kaikki)

20
SO00AD16 Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
SO00AD17 Hyvinvointi ja sen haasteet 5
SO00AD18 Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
SO00AD19 Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
SOKT20SP-1019
Ammatillinen vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

20
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
SO00AD20 Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
SO00CU97 Ohjaus ja osallisuus 5
SO00DT99 Eettinen asiakastyö 5
SOKT20SP-1020
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä

(Valitaan kaikki)

20
SO00DT47 Varhaiskasvatus 5
SO00DT48 Erityiskasvatus 5
SO00AD25 Lastensuojelu 5
SO00AD26 Perhetyö 5
SOKT20SP-1021
Ohjaus kuntouttavassa työssä

(Valitaan kaikki)

20
SO00AD27 Mielenterveystyö 5
SO00AD28 Päihde- ja kriminaalityö 5
SO00AD29 Vammaistyö 5
SO00DT49 Seniori- ja vanhustyö 5
SOKT20SP-1022
Asiantuntijana vaikuttaminen

(Valitaan kaikki)

10
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MO00DP02 Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2
MO00DS31 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3
SOKT20SP-1023
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla

(Valitaan kaikki)

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
SO00DT50 Sosiaalialan kehittäminen 5
SO00AD33 Projektityö 5
SOKT20SP-1024
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
SOKT20SP-1025
Kieli- ja viestintätaidot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
SOKT20SP-1026
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

45
SO00AD36 Ammatillinen vuorovaikutus 10
SO00AD37 Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10
SO00AD38 Syventävät ammattikäytännöt 15
SO00AD39 Johtaminen ja kehittäminen 10
SOKT20SP-1027
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
SOKT20SP-1028
Sosiaalialan mediaosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00AD40 Mediakasvatuksen perusteet 5
SO00AD41 Sosiaalialan mediatuotanto 5
SO00AD42 Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus 5
SOKT20SP-1029
Lapsi- ja perhelähtöinen työ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00DT51 Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5
SO00AD47 Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5
SO00AD48 Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5
SOKT20SP-1030
Luontolähtöinen kuntouttava työ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00DT52 Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5
SO00DT53 Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5
SO00AD51 Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5
SOKT20SP-1031
Asiakas- ja palveluohjaus

(Valitaan kaikki)

15
SO00DT54 Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5
SO00DT55 Palvelutarpeen arviointi ja intensiivinen palveluohjaus 5
SO00DT56 Asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymykset 5
SOKT20SP-1032
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan kaikki)

0
MO1000

Digitalisaatio-opinnot

0
MO00AA05 Data-analyysi 5
MO00AA06 Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5
MO00AA07 Tietoturvatietoisuus 5
MO00DL50 Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5
MO00DL51 Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5
MO00DO09 Web ohjelmointi 5
MO00DS11 Johdatus ohjelmointiin 5
MO00DS12 Tietoturvallisuus 5
MO00DS13 Digitaaliset työvälineet 1 3
MO00DS14 Digitaaliset työvälineet 2 2
VV00EO91 Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
OM00EE03 Johdatus ohjelmointiin 5
MO1001

Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot

0
MO00AA09 Konseptisuunnittelu 5
MO00CT76 Yrittäjyysvalmennus 1 - 10
399100115 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
399100315 Tunnusluvut ja johtaminen 5
Y26300003 Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
VV00CW58 KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
VV00DB93 Emma Gaalan someviestintä 3 - 7
MO00DB95 Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
MO00DB96 Entrepreneurship and Small Business Marketing 5
MO00DB97 KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
MO00DB98 KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5
MO00DI10 StartUp Passion MOOC 5
MO00DK10 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5
MO00DK11 Liiketoimintasuunnitelma 5
MO00DL26 Innovaatiojohtaminen 5
MO00DO50 Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 1 - 10
MO00DO88 Innoleiri 2
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DP00 Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2
MO00DP01 Innovaatiojohtaminen digiajassa 5
MO00DP02 Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2
MO00DP03 Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5
MO00DP04 Konseptointi ja tuotteistaminen 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
MO00DS33 Sparraus yrittäjyyteen 1 - 10
MO00DW50 StartUp Passion 5
MO00DS39 Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5
MO00EF58 Aineettomat oikeudet (IPR) 2
MO00EJ41 Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3
MO00DS31 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3
MO00ET82 Yrityksen visuaalinen viestintä ja brändin rakentaminen 5 op 5
MO1004

Tutkimus- ja kehittämisopinnot

0
MO00DB99 Tutki, kehitä, raportoi 5
MO00DL48 Tulevaisuuden tutkimus 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
MO00EI29 SPSS virtuaaliklinikka 1 - 3
MO1002

Venäjä-opinnot

0
203005912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5
203006912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5
203004912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5
MO00CW80 Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5
MO00CW81 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
MO00DL47 Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2
MO00DL72 Russian Business Culture 3
MO00DL85 Asioi venäjäksi 3
VV1000

Vapaasti valittavat opinnot

0
KY00BH71 Promoottori 5
VVVV00614 Taidegrafiikka 5
301104310 Johdatus talousmatematiikkaan 3
301102212 Kirjanpidon erityiskysymykset 5
301102312 Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5
S00Y200 Lääkehoito sosiaalialalla 3
AV00CT94 Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2
VV00CW58 KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
VV00CW97 Ympäristöliiketoiminta 5
VV00CX18 Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5
S00Y047 Kivunhoito 5
S00D012 Haavahoito 3
S00Y028 Väkivaltatyö 5
VV00CY62 Raskausajan diabetes 3
SH00AC91 Gerontologinen hoitotyö 5
SH00AD10 Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5
VV00CY67 Hygieniapassi 2
VV00CY73 Syrjäytymisen ehkäisy 5
VV00CY89 Logistiikan perusmatematiikka 5
VV00CZ15 Liikunta 1 2
VVVV18151 Rokotusosaamisen perusteet 2
VV00CZ34 Matematiikan tehovalmennus 1
VV00CZ54 Lapin vaellus 5
T06D050 Sähköturvallisuustutkinto 1 3
VV00CZ68 Design project 5
VV00DA27 Sosiaalialan hoitotyö 5
S00D044 Väkivaltatyö II 5
S00Y062 Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5
VV00DB93 Emma Gaalan someviestintä 3 - 7
VV00DC94 Farmakologia 5
VV00DE91 Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3
VV00DE92 Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3
H00D204 Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2
VV00DF50 Verhoilu 5
VV00DF51 Puhdistus 5
VV00DF52 Koristemaalaus 5
VV00DF54 Ovi- ja ikkunarestaurointi 5
VV00DF55 Sisustustekstiilien valintakriteerit 5
VV00DF56 Sisustussuunnittelu 5
VV00DF57 Pintakäsittely 5
VVVV00715 CAM -perusteet 5
VV00DF65 Yrityskuvan viestiminen verkossa 5
VV00DF66 Intercultural Communication 5
VV00DF98 Liikunta 3 2
VV00DF99 Liikunta 4 2
VV00DG01 Liikunta 2 2
VV00DG13 Asennusharjoitukset 5
VV00DG23 Ilmastonmuutos 5
VV00DG73 Lääketieteelliset termit 5
VV00DH25 Tietotekniikan tehovalmennus 1
EN00CY18 Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5
VVVV0114 Creative Digital Photography 5
VV00DI03 Tietojohtaminen 5
VV00DI17 Lääkelaskut 0
VV00DI18 Effective workplace writing 5
VV00DI33 Sarjakuva 5
VV00DI58 Pain management intensive course 5
VV00DJ20 Anniskelupassi 2
601203216 Brändin suunnittelu 5
VV00DJ59 Leikkaushoitotyö 5
VV00DJ60 UiPath robot 3
LO00DK02 Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5
VV00DK60 Prosessiteollisuuden sivuvirrat 5
VV00DL08 Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana 2
YYYY00314 Johtaminen 5
ME00AE60 Metsälogistiikka ja -teollisuus 5
ME00AE62 Puunkorjuutekniikka 5
VV00DL53 Rautatieliikenne 5
VV00DL55 Lasten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5
VV00DL56 Nuorten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5
VV00DL59 Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa 5
VV00DL84 Skanska Oppiva 5
399103816 Public relations 5
VV00DL87 Monikulttuurinen johtaminen 5
AV00DM09 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen 5
VV00DM10 Esimies ja tietoturva 5
AV00DM11 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu 5
AV00DM12 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus 5
SH00DM48 Yleinen patologia 5
VV00DM51 Koodarikilta 1 5
VV00DM52 Koodarikilta 2 5
VV00DM53 Koodarikilta 3 5
VV00DM55 Lääkelaskentaa kertaamassa – yllätät itsesi iloisesti! 5
VV00DM96 Tekoälytaitaja 5
SH00DO05 Akuutti kipu ja kivunhoito 5
SH00DO06 Lääkehoidon kädentaidot turvallisesti 5
SH00DO07 Akuutit haavat - tehokas hoito 5
VV00DO19 Päähine - piste i:n päälle 5
AV00DO20 Psyykkisen valmennuksen perusteet 3
AV00DO21 Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset 5
VV00DO44 Design-tuote workshop 5
VV00DO51 Tulevaisuuden duuni 2
VV00DO96 Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2
VV00DP05 Liikunta 1, Mikkeli 2
VV00DP06 Liikunta 2, Mikkeli 2
VV00DP07 Liikunta 3, Mikkeli 2
VV00DP08 Liikunta 4, Mikkeli 2
AV00DP09 Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä 5
AV00DP11 Uudet teknologiat terveysalalla 5
VV00DX00 Environmental issues affecting our health 5
VV00DZ67 3D sculpting with Zbrush 5
399101415 Yrityspeli 5
VV00EA46 Promotor /ambassador 1 - 5
VV00EA62 3D-tulostus, laserleikkaus 5
VV00EA63 Design Workshop 5
VV00EA64 Grafis-kaavoitus, jatkokurssi 5
VV00EA65 Muotopuriste 5
VV00EA66 SolidWorks 5
VV00EA69 Tutorointi 5
VV00EA82 Php-ohjelmointi 5
VV00EA99 LVI-tekniikan perusteet 5
SH00ED28 Trakeostomoidun potilaan hoitotyö 5
VV00ED90 Unreal Engine C++ development 3
VV00ED91 Creating network game using Unreal Engine 3
VV00ED92 Using animation editor inside Unreal Engine 3
VV00ED94 LVI-asennukset 2
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
IT00DX02 Python programming and data processing 5
TK00EC43 Ohjelmistotestaus 5
VV00EE14 Projektitutkielma 5
VV00EE16 Robotic Process Automation (RPA) 5
T06D080 SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus 1
VV00EE22 Kiertotalouden ideointiprojekti 5
VV00EE23 Ensiavun perusteet 1
VV00EE24 Ensiavun jatko-opinnot 1
VV00EE98 Metallipintojen konservointi 5
VV00EF14 Luova materiaalipaja 10
VV00EF50 Järjestöt osana hyvinvointiyhteiskuntaa 5
VV00EF56 Sosiaalialan pelikurssi 5
VV00EF57 Venäjän verkkokauppa 3
VV00EF91 KIDE - kiertotalous muotoilussa 5
VV00EH02 Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2
VV00EH04 Kliinisen ydinosaamisen arviointi 0
VV00EH66 Naamiokurssi 2
VV00EH87 Insinöörin matematiikka 3 5
VV00EI08 Palliatiivinen hoito ja saattohoito 5
VV00EI74 Substance Painter 5
VV00EI76 Lapsen kielen ja vuorovaikutuksen tukeminen 5
VV00EI78 Global sourcing 5
VV00EJ14 Data-analytiikan ohjelmointi 5
VV00EJ15 Digitaalinen mallipaja 5
VV00EJ16 Green wood 5
VV00EJ17 Lasertyöstö 3
VV00EJ21 Leikkaushoitotyö 3 - 5
VV00EJ27 Opiskelijan hyvinvointitaidot opiskelukykyä edistämässä 2
VV00EJ26 SEPSIS potilas ensihoidon asiakkaana 5
VV00EJ28 Korsetti –muotiasuste 5
VV00EJ29 Emma Gaala design 5
VV00EJ80 Race4Scale project – Future Professions in Finland – Workshop 4
VV00EK42 Tourism Loves New Idea and Innovation Competition - Ideation phase 2
VV00EK43 Tourism Loves New Idea and Innovation Competition - Development phase 2
VV00EK44 Tourism Loves New Idea and Innovation Competition- Benchmarking matka 1
VV00EK89 Seminaari data-analytiikan työkaluista 5
SH00EK91 Intoksikaatiopotilaan hoitotyö 5
VV00EK93 Xamk Game Studios 1 - 15
TY00EL03 Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus 3
TY00EL01 Insinöörin matematiikka 3 5
TY00EL02 Insinöörin matematiikka 4 5
VV00EL24 Leikki ja leikillisyys varhaiskasvatuksessa 5
VV00EL28 Lohkoketju- ja alustatalous - kesän intensiivinen minikurssi 3
VV00EL29 Iot yritystoiminnassa – kesän intensiivinen minikurssi 3
AV00EL41 Infektioiden torjunta 5
VV00EL51 AWS Cloud Foundations 5
AV00EJ31 Nuoren mielen ensiapu -koulutus 2
AV00DM93 Kansansairauksien ehkäisy ja hoito 5
AV00EJ52 Akuutti hengitysvajaus hoitotyössä – tunnistaminen ja hoito 3
VV00EL55 Minä tulevaisuuden työelämässä 2
VV00EL94 Rakenteellinen sosiaalityö 5
AV00EM09 Kipu ja sen lääkkeetön hoito 5
VV00EM39 Globaali etiikka 5
VV00EM47 Fasilitointi palvelumuotoilijan työssä 2
VV00EM49 Liike-elämän etiikka ja yritysvastuu 5
VV00EM85 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja johtaminen 5
VV00EM86 Paikallinen vaikuttaminen ja johtaminen 5
VV00EM87 Opiskelijayhteisön edustaminen ja kehittäminen 5
VV00EN19 JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 5
VV00EN20 Johdatus JavaScript-ohjelmointiin 3
VV00EN63 CNC-perusteet puumateriaaleille 5
VV00EN64 Väri- ja kuosisuunnittelu 5
VV00EN65 Hyvinvointia kuvataiteesta 1 5
VV00EN66 Oman osaamisen visuaalinen brändäys 5
VV00EN67 Jalometalli- ja korupaja 5
VV00EN68 Esitystekniikan luovat työkalut 5
VV00EN81 Verkkojulkaisu Wordpressillä 5
VV00EN82 Red Hat Kubernetes 2
SH00EN92 Toteuta lääkehoitoa turvallisesti – sosionomi, geronomi, lähihoitaja 5
VV00EO10 Kasvivärjäys 5
VV00EO16 Vauvan perushoito 2
VV00EO35 Insider Student Magazine 5 - 10
T06C501 Sähkönjakeluverkot 5
AV00CU88 Rahapeliongelmien kohtaamisen perusteet 5
AV00EP21 Akkujen ja energiavarastoinnin perusteet 2 - 5
VV00EP23 Kipu ja sen lääkkeetön hoito 5
AV00EJ12 Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5
VV00EP24 Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sosionomeille 5
AV00EG53 Diabetes education and counseling 5
AV00EG62 Cognitive functions in neurological diseases 5
AV00EG54 Foot health promotion 5
AV00EG55 Nutrition for sports and physical activity 5
AV00EE06 Hengitys- ja sydänfysioterapian syventäminen 5
AV00DN02 Health Promotion and Global Health 5
AV00EJ13 Nursing of children and young persons 3
AV00DX04 Sexual health and rights 5
VV00EP31 Rahapeliongelmien kohtaamisen perusteet 5
LO00EP32 Futures Lab – logistiikka 2
VV00EP33 Naisen seksuaaliterveys 3
AV00EO23 Hyvinvointia kuvataiteesta 2 5
AV00EO40 Kasvivärjäys – luonnollinen vaihtoehto 3
AV00EO41 Kierrätysmateriaalista trendikkääksi vaatteeksi 5
AV00EI39 Lasten kanssa työskentely sijaishuollossa 5
AV00EA52 Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa 5
AV00EI07 Mediakasvatuksen perusteet 5
AV00DM31 Lapsen etu 5
AV00EL49 Lapsen etu käsitteenä 5
AV00EI34 Leikki ja leikillisyys varhaiskasvatuksessa 5
VV00EP74 International Business Project 1 - 10
VV00EP90 Johdatus peliohjelmointiin ja peliohjelmointi 7
VV00EQ09 Energiatekniikan erikoistyöt 2 - 5
SH00EQ36 Akuuttihoitotyön perusteet 5
VV00EQ39 Kultaus 5
VV00EQ74 AWS Cloud Architecting 5
VV00DF62 Asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön talous 5
VV00ER36 Johdatus talousmatematiikkaan 3
Yhteensä 210 57 66 91 26 27 30 26 40 51 40 26 27 0 30 26 0 40 51 0 40 26

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Varhaiskasvatus
Erityiskasvatus
Lastensuojelu
Perhetyö
Mielenterveystyö
Päihde- ja kriminaalityö
Vammaistyö
Seniori- ja vanhustyö
Mediakasvatuksen perusteet
Sosiaalialan mediatuotanto
Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus
Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa
Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät
Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
Palvelutarpeen arviointi ja intensiivinen palveluohjaus
Asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymykset
Harjoittelu
Ammatillinen vuorovaikutus
Ohjaus ja sosiaalinen tuki
Syventävät ammattikäytännöt
Johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Sosiaalialan työ ja tehtävät
Hyvinvointi ja sen haasteet
Ihmisen kehitys ja oppiminen
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö
Opinto- ja urasuunnittelu
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen
Ohjaus ja osallisuus
Eettinen asiakastyö
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Sosiaalialan kehittäminen
Projektityö
Viestintätaidot
Ammattienglanti
Ammattiruotsi
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

<
Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SOKT20SP-1017
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
SOKT20SP-1018
Tietoperusta ja työorientaatio

(Valitaan kaikki)

20
SO00AD16 Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
SO00AD17 Hyvinvointi ja sen haasteet 5
SO00AD18 Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
SO00AD19 Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
SOKT20SP-1019
Ammatillinen vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

20
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
SO00AD20 Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
SO00CU97 Ohjaus ja osallisuus 5
SO00DT99 Eettinen asiakastyö 5
SOKT20SP-1020
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä

(Valitaan kaikki)

20
SO00DT47 Varhaiskasvatus 5
SO00DT48 Erityiskasvatus 5
SO00AD25 Lastensuojelu 5
SO00AD26 Perhetyö 5
SOKT20SP-1021
Ohjaus kuntouttavassa työssä

(Valitaan kaikki)

20
SO00AD27 Mielenterveystyö 5
SO00AD28 Päihde- ja kriminaalityö 5
SO00AD29 Vammaistyö 5
SO00DT49 Seniori- ja vanhustyö 5
SOKT20SP-1022
Asiantuntijana vaikuttaminen

(Valitaan kaikki)

10
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MO00DP02 Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2
MO00DS31 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3
SOKT20SP-1023
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla

(Valitaan kaikki)

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
SO00DT50 Sosiaalialan kehittäminen 5
SO00AD33 Projektityö 5
SOKT20SP-1024
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5