Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: TH00DV25

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat huomioida työssäsi erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä.
Osaat tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat soveltaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä.
Hallitset kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaat ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä.
Suoritat valtakunnallisen Rokotusosaamisen syventäminen 1 op opintojakson.

Sisältö

Mikä merkitys ympäristöllä on terveydelle ja hyvinvoinnille?
Mitkä ovat yleisimmät asuin- ja elinympäristön aiheuttamat terveysvaarat?
Missä kysymyksissä terveydenhoitaja on yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa?
Mitkä ovat tartuntatauteihin liittyvät lait, asetukset, säädökset ja ohjeet?
Mitkä ovat eri-ikäisten keskeisiä tarttuvia tauteja ja miten ehkäiset ja hoidat niitä?
Mitkä ovat tartuntatautien kannalta riskiä lisääviä tilanteita eri-ikäisten kohdalla?

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Henna Kauppi
Ryhmät
 • THMI22KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat huomioida työssäsi erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä.
Osaat tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat soveltaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä.
Hallitset kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaat ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä.
Suoritat valtakunnallisen Rokotusosaamisen syventäminen 1 op opintojakson.

Sisältö

Mikä merkitys ympäristöllä on terveydelle ja hyvinvoinnille?
Mitkä ovat yleisimmät asuin- ja elinympäristön aiheuttamat terveysvaarat?
Missä kysymyksissä terveydenhoitaja on yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa?
Mitkä ovat tartuntatauteihin liittyvät lait, asetukset, säädökset ja ohjeet?
Mitkä ovat eri-ikäisten keskeisiä tarttuvia tauteja ja miten ehkäiset ja hoidat niitä?
Mitkä ovat tartuntatautien kannalta riskiä lisääviä tilanteita eri-ikäisten kohdalla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojen alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Ei nopeuttavaa oppimisväylää.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tunneilla on esimerkkejä työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Tartuntataudeista tentti Exam-tenttitilassa (arviointi 1-5).

Asunto- ja elinympäristön terveysvaaroista tehdään ryhmätyönä posteri (arviointi 1-5) ja Oppiportin verkkokurssi.

Rokotusosaamisen syventämisestä tehdään portfolio sekä tentti Metropolian Moodle-alustalla, (arviointi hyväksytty -hylätty).

Kansainvälinen yhteistyö

Tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä asioita käsitellään myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 t
Opintojakson laajuus on 5 op = 135 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:
Rokotusosaamisen syventäminen 1op (verkkokurssi) Metropolian Moodlessa
Tarttuvat taudit 2 op
Asunto- ja elinympäristön terveysvaarat 1,5 op
Ympäristöterveys 0,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Henna Kaupin lähiopetustunnit, posteriseminaarit, rokotussuunnitelmatunti ja rokotuslaboraatio ovat pakollisia. Muut lähiopetustunnit eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia.

Rokotusosaamisen syventäminen (1op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Koskenniemi
 • Taina Lehtonen
Vastuuopettaja

Johanna Koskenniemi

Ryhmät
 • THKV21SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat huomioida työssäsi erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä.
Osaat tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat soveltaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä.
Hallitset kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaat ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä.
Suoritat valtakunnallisen Rokotusosaamisen syventäminen 1 op opintojakson.

Sisältö

Mikä merkitys ympäristöllä on terveydelle ja hyvinvoinnille?
Mitkä ovat yleisimmät asuin- ja elinympäristön aiheuttamat terveysvaarat?
Missä kysymyksissä terveydenhoitaja on yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa?
Mitkä ovat tartuntatauteihin liittyvät lait, asetukset, säädökset ja ohjeet?
Mitkä ovat eri-ikäisten keskeisiä tarttuvia tauteja ja miten ehkäiset ja hoidat niitä?
Mitkä ovat tartuntatautien kannalta riskiä lisääviä tilanteita eri-ikäisten kohdalla?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson sisältää kolme osaa: Rokotusosaamisen syventäminen 1op (verkkokurssi), tarttuvat taudit 2 op ja asuin- ja elinympäristön terveysvaarat 2op.
Opintojaksoon kuuluu verkko-opetusta, työpaja- ja seminaarityöskentelyä, oppimistehtäviä ja asiantuntijavierailuja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

1op =27 tuntia opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Tarttuvat taudit (opettaja Taina Lehtonen) osuudessa lähiopetusta työjärjestyksen mukaan.

Rokotusosaamisen syventäminen (opettaja Johanna Koskenniemi) osuus koostuu työpajatyöskentelystä ja verkkotehtävästä. Lähipäivissä on 100 % läsnäolovelvollisuus.

Ympäristöterveydenhuollon (opettaja Johanna Koskenniemi) osuus koostuu seminaarityöskentelystä. Lähipäivissä on 100 % läsnäolovelvollisuus.

Lisätietoja opiskelijoille

Taina Lehtonen (Tarttuvien tautien osuus)
Johanna Koskenniemi (Rokotusosaamisen syventäminen ja ympäristöterveydenhuollon osuus) johanna.koskenniemi@xamk.fi

Ennen opintojaksolle osallistumista Rokotusosaamisen perusteet tulee olla suoritettuna.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti asuin- ja elinympäristön terveysvaroista, arvioidaan asteikolla 1-5.
Rokotusosaamisen syventäminen verkkokurssiin kuuluva tentti, arvioidaan hyväksytty-hylätty asteikolla.
Tarttuvat taudit osuuden tentti suoritetaan lähiopetuksessa Learn- tenttinä, arviointiasteikko 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Riitta-Liisa Jukarainen

Ryhmät
 • THMI21KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat huomioida työssäsi erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä.
Osaat tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat soveltaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä.
Hallitset kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaat ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä.
Suoritat valtakunnallisen Rokotusosaamisen syventäminen 1 op opintojakson.

Sisältö

Mikä merkitys ympäristöllä on terveydelle ja hyvinvoinnille?
Mitkä ovat yleisimmät asuin- ja elinympäristön aiheuttamat terveysvaarat?
Missä kysymyksissä terveydenhoitaja on yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa?
Mitkä ovat tartuntatauteihin liittyvät lait, asetukset, säädökset ja ohjeet?
Mitkä ovat eri-ikäisten keskeisiä tarttuvia tauteja ja miten ehkäiset ja hoidat niitä?
Mitkä ovat tartuntatautien kannalta riskiä lisääviä tilanteita eri-ikäisten kohdalla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojen alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Ei nopeuttavaa oppimisväylää.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tunneilla on esimerkkejä työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Tartuntataudeista tentti Exam-tenttitilassa (arviointi 1-5).

Asunto- ja elinympäristön terveysvaaroista tehdään ryhmätyönä posteri (arviointi 1-5) ja Oppiportin verkkokurssi.

Rokotusosaamisen syventämisestä tehdään portfolio sekä tentti Metropolian Moodle-alustalla, (arviointi hyväksytty -hylätty).

Kansainvälinen yhteistyö

Tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä asioita käsitellään myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 t
Opintojakson laajuus on 5 op = 135 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:
Rokotusosaamisen syventäminen 1op (verkkokurssi) Metropolian Moodlessa
Tarttuvat taudit 2 op
Asunto- ja elinympäristön terveysvaarat 1,5 op
Ympäristöterveys 0,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Henna Kaupin lähiopetustunnit, posteriseminaarit, rokotussuunnitelmatunti ja rokotuslaboraatio ovat pakollisia. Muut lähiopetustunnit eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia.

Rokotusosaamisen syventäminen (1op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Liisa Korpivaara
 • Sari Virkki
 • Taina Lehtonen
Vastuuopettaja

Liisa Korpivaara

Ryhmät
 • THKV20SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat huomioida työssäsi erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä.
Osaat tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat soveltaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä.
Hallitset kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaat ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä.
Suoritat valtakunnallisen Rokotusosaamisen syventäminen 1 op opintojakson.

Sisältö

Mikä merkitys ympäristöllä on terveydelle ja hyvinvoinnille?
Mitkä ovat yleisimmät asuin- ja elinympäristön aiheuttamat terveysvaarat?
Missä kysymyksissä terveydenhoitaja on yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa?
Mitkä ovat tartuntatauteihin liittyvät lait, asetukset, säädökset ja ohjeet?
Mitkä ovat eri-ikäisten keskeisiä tarttuvia tauteja ja miten ehkäiset ja hoidat niitä?
Mitkä ovat tartuntatautien kannalta riskiä lisääviä tilanteita eri-ikäisten kohdalla?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson sisältää kolme osaa: Rokotusosaamisen syventäminen 1op (verkkokurssi), tarttuvat taudit 2 op (verkkokurssi) ja asuin- ja elinympäristön terveysvaarat 2op.
Opintojaksoon kuuluu verkko-opetusta, työpaja- ja seminaarityöskentelyä, oppimistehtäviä ja asiantuntijavierailuja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

1op =27 tuntia opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Tarttuvat taudit (opettaja Taina Lehtonen) osuudessa järjestetään vuorovaikutteista opetusta AC - järjestelmän kautta. Webinaarit on merkitty työjärjestyksiin mutta ellei pääse osallistumaan webinaariin niin sen voi katsoa nauhoitteena Learnista.

Rokotusosaamisen syventäminen ( opettaja Liisa Korpivaara) osuudessa on yksi yhteinen työpajatyöskentely, muuten kurssi toteutuu verkossa.

Ympäristöterveydenhuollon ( opettaja Liisa Korpivaara) osuudessa on yksi seminaarityöskentelypäivä.

Lisätietoja opiskelijoille

Taina Lehtonen ( Tarttuvien tautien osuus)
Liisa Korpivaara ( Rokotusosaamisen syventäminen ja Ympäristöterveydenhuollon osuus)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä / tentti asuin- ja elinympäristön terveysvaroista, arvioidaan asteikolla 1-5. Rokotusosaamisen syventäminen verkkokurssiin kuuluva tentti, arvioidaan hyväksytty-hylätty asteikolla.
Tarttuvat taudit osuuden tentti suoritetaan Learn- tenttinä, arviointiasteikko 1-5.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Untolahti
 • Liisa Korpivaara
Vastuuopettaja

Liisa Korpivaara

Ryhmät
 • THKV23KM
  Terveydenhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Osaat huomioida työssäsi erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä.
Osaat tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat soveltaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä.
Hallitset kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaat ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä.
Suoritat valtakunnallisen Rokotusosaamisen syventäminen 1 op opintojakson.

Sisältö

Mikä merkitys ympäristöllä on terveydelle ja hyvinvoinnille?
Mitkä ovat yleisimmät asuin- ja elinympäristön aiheuttamat terveysvaarat?
Missä kysymyksissä terveydenhoitaja on yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa?
Mitkä ovat tartuntatauteihin liittyvät lait, asetukset, säädökset ja ohjeet?
Mitkä ovat eri-ikäisten keskeisiä tarttuvia tauteja ja miten ehkäiset ja hoidat niitä?
Mitkä ovat tartuntatautien kannalta riskiä lisääviä tilanteita eri-ikäisten kohdalla?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson sisältää kolme osaa: Rokotusosaamisen perusteet 2op, Rokotusosaamisen syventäminen 1op sekä asuin- ja elinympäristön terveysvaarat 2op.
Rokotusosaamisen perusteet 2 op ja Rokotusosaamisen syventäminen 1 op opintojaksot toteutuvat verkko-opetuksena molempiin sisältyy oppimistehtäviä ja tentti, lisäksi on yksi yhteinen työpajatyöskentely. Asuin- ja elinympäristön terveysvaaroihin perehdytään oppimistehtävien ja verkko-opintojen pohjalta. Lisäksi on yksi yhteinen seminaaritapaaminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op eli 135 tuntia. Tämä jakautuu seuraavasti: Rokotusosaamisen perustee 2 op 54 tuntia, Rokotusosaamisen syventäminen 1 op = 27 tuntia ja asuin- ja elinympäristön terveysvaarat 2 op eli 54 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

katso edellä

Lisätietoja opiskelijoille

Liisa Korpivaara

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Rokotusosaamisen perusteet 2op ja rokotusosaamisen syventäminen 1 op on suoritettu hyväksytysti.
Asuin- ja elinympäristön terveysvaarat 2 op:
-oppimistehtävät on hyväksytysti suoritettu. Numeraalisesti arvioitava oppimistehtävä. Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson learnissa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 13.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Henna Kauppi
Vastuuopettaja

Riitta-Liisa Jukarainen

Ryhmät
 • THMI20KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat huomioida työssäsi erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä.
Osaat tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat soveltaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä.
Hallitset kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaat ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä.
Suoritat valtakunnallisen Rokotusosaamisen syventäminen 1 op opintojakson.

Sisältö

Mikä merkitys ympäristöllä on terveydelle ja hyvinvoinnille?
Mitkä ovat yleisimmät asuin- ja elinympäristön aiheuttamat terveysvaarat?
Missä kysymyksissä terveydenhoitaja on yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa?
Mitkä ovat tartuntatauteihin liittyvät lait, asetukset, säädökset ja ohjeet?
Mitkä ovat eri-ikäisten keskeisiä tarttuvia tauteja ja miten ehkäiset ja hoidat niitä?
Mitkä ovat tartuntatautien kannalta riskiä lisääviä tilanteita eri-ikäisten kohdalla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojen alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Ei nopeuttavaa oppimisväylää.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tunneilla on esimerkkejä työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Tartuntataudeista tentti Exam-tenttitilassa (arviointi 1-5).

Asunto- ja elinympäristön terveysvaaroista tehdään ryhmätyönä posteri (arviointi 1-5) ja Oppiportti verkkokurssi.

Rokotusosaamisen syventämisestä tehdään portfolio ja tentti Metropolian Moodle-alustalla, (arviointi hyväksytty -hylätty).

Kansainvälinen yhteistyö

Tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä asioita käsitellään myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27h
Opintojakson laajuus on 5 op = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:
Rokotusosaamisen syventäminen 1op (verkkokurssi) Metropolian Moodlessa
Tarttuvat taudit 2 op
Asunto- ja elinympäristön terveysvaarat 1,5op
Ympäristöterveys 0,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Henna Kaupin lähiopetustunnit, posteriseminaarit ja rokotuslaboraatio ovat pakollisia. Muut lähiopetustunnit eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia.

Rokotusosaamisen syventäminen (1op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.