Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00DV25-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Johanna Koskenniemi
 • Taina Lehtonen

Vastuuopettaja

Johanna Koskenniemi

Ryhmät

 • THKV21SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 09.01.2024 12:00 - 14:30, Info pakollinen läsnäolo: Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3006
 • 12.01.2024 09:00 - 14:00, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3006
 • 16.01.2024 09:00 - 15:30, Seminaari ja asiantuntijavierailu, pakollinen läsnäolo: Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3006
 • 25.01.2024 09:00 - 14:00, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3006
 • 07.02.2024 09:00 - 14:00, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3006
 • 13.02.2024 12:15 - 15:30, Vapaaehtoine työpaja rokotustehtävän aloitus: Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3006
 • 19.02.2024 09:00 - 14:00, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3006

Tavoitteet

Osaat huomioida työssäsi erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä.
Osaat tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat soveltaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä.
Hallitset kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaat ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä.
Suoritat valtakunnallisen Rokotusosaamisen syventäminen 1 op opintojakson.

Sisältö

Mikä merkitys ympäristöllä on terveydelle ja hyvinvoinnille?
Mitkä ovat yleisimmät asuin- ja elinympäristön aiheuttamat terveysvaarat?
Missä kysymyksissä terveydenhoitaja on yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa?
Mitkä ovat tartuntatauteihin liittyvät lait, asetukset, säädökset ja ohjeet?
Mitkä ovat eri-ikäisten keskeisiä tarttuvia tauteja ja miten ehkäiset ja hoidat niitä?
Mitkä ovat tartuntatautien kannalta riskiä lisääviä tilanteita eri-ikäisten kohdalla?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson sisältää kolme osaa: Rokotusosaamisen syventäminen 1op (verkkokurssi), tarttuvat taudit 2 op ja asuin- ja elinympäristön terveysvaarat 2op.
Opintojaksoon kuuluu verkko-opetusta, työpaja- ja seminaarityöskentelyä, oppimistehtäviä ja asiantuntijavierailuja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

1op =27 tuntia opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Tarttuvat taudit (opettaja Taina Lehtonen) osuudessa lähiopetusta työjärjestyksen mukaan.

Rokotusosaamisen syventäminen (opettaja Johanna Koskenniemi) osuus koostuu työpajatyöskentelystä ja verkkotehtävästä. Lähipäivissä on 100 % läsnäolovelvollisuus.

Ympäristöterveydenhuollon (opettaja Johanna Koskenniemi) osuus koostuu seminaarityöskentelystä. Lähipäivissä on 100 % läsnäolovelvollisuus.

Lisätietoja opiskelijoille

Taina Lehtonen (Tarttuvien tautien osuus)
Johanna Koskenniemi (Rokotusosaamisen syventäminen ja ympäristöterveydenhuollon osuus) johanna.koskenniemi@xamk.fi

Ennen opintojaksolle osallistumista Rokotusosaamisen perusteet tulee olla suoritettuna.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti asuin- ja elinympäristön terveysvaroista, arvioidaan asteikolla 1-5.
Rokotusosaamisen syventäminen verkkokurssiin kuuluva tentti, arvioidaan hyväksytty-hylätty asteikolla.
Tarttuvat taudit osuuden tentti suoritetaan lähiopetuksessa Learn- tenttinä, arviointiasteikko 1-5.