Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00DV25-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Henna Kauppi

Vastuuopettaja

Riitta-Liisa Jukarainen

Ryhmät

 • THMI21KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 18.09.2023 13:30 - 14:15, Opintojaksoinfo: Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 25.09.2023 12:00 - 13:30, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 29.09.2023 11:15 - 12:45, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 04.10.2023 12:30 - 14:00, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 05.10.2023 12:45 - 14:15, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 11.10.2023 12:45 - 14:15, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 11.10.2023 14:30 - 16:00, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 12.10.2023 13:15 - 14:45, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 18.10.2023 10:00 - 11:30, Rokotustapahtuman info: Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 31.10.2023 12:45 - 14:15, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 31.10.2023 14:30 - 16:00, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 07.11.2023 10:00 - 11:30, Rokotuslaboraatio, ryhmä 1: Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 07.11.2023 12:30 - 14:00, Rokotuslaboraatio, ryhmä 2: Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 16.11.2023 10:00 - 11:30, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 16.11.2023 12:30 - 14:00, Seminaarit: Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 16.11.2023 14:30 - 16:00, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 21.11.2023 08:00 - 09:30, Seminaarit: Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 21.11.2023 10:00 - 11:30, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 22.11.2023 08:30 - 10:00, Seminaarit: Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003
 • 22.11.2023 10:30 - 12:00, Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen TH00DV25-3003

Tavoitteet

Osaat huomioida työssäsi erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä.
Osaat tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat soveltaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä.
Hallitset kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaat ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä.
Suoritat valtakunnallisen Rokotusosaamisen syventäminen 1 op opintojakson.

Sisältö

Mikä merkitys ympäristöllä on terveydelle ja hyvinvoinnille?
Mitkä ovat yleisimmät asuin- ja elinympäristön aiheuttamat terveysvaarat?
Missä kysymyksissä terveydenhoitaja on yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa?
Mitkä ovat tartuntatauteihin liittyvät lait, asetukset, säädökset ja ohjeet?
Mitkä ovat eri-ikäisten keskeisiä tarttuvia tauteja ja miten ehkäiset ja hoidat niitä?
Mitkä ovat tartuntatautien kannalta riskiä lisääviä tilanteita eri-ikäisten kohdalla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojen alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Ei nopeuttavaa oppimisväylää.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tunneilla on esimerkkejä työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Tartuntataudeista tentti Exam-tenttitilassa (arviointi 1-5).

Asunto- ja elinympäristön terveysvaaroista tehdään ryhmätyönä posteri (arviointi 1-5) ja Oppiportin verkkokurssi.

Rokotusosaamisen syventämisestä tehdään portfolio sekä tentti Metropolian Moodle-alustalla, (arviointi hyväksytty -hylätty).

Kansainvälinen yhteistyö

Tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä asioita käsitellään myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 t
Opintojakson laajuus on 5 op = 135 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:
Rokotusosaamisen syventäminen 1op (verkkokurssi) Metropolian Moodlessa
Tarttuvat taudit 2 op
Asunto- ja elinympäristön terveysvaarat 1,5 op
Ympäristöterveys 0,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Henna Kaupin lähiopetustunnit, posteriseminaarit, rokotussuunnitelmatunti ja rokotuslaboraatio ovat pakollisia. Muut lähiopetustunnit eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia.

Rokotusosaamisen syventäminen (1op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.