Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen ja ravitsemusLaajuus (5 op)

Tunnus: HY00EP38

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Pirjo Heimo
 • Alina Jurvanen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sari Engelhardt
 • Sirpa Gardemeister
Ryhmät
 • SHKT24KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • SHSA24KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • EHKT24KM
  Ensihoitaja, monimuoto
 • THMI24KM
  Terveydenhoitaja, monimuotototeutus
 • SHMI24KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä ei ole käytössä tällä toteutuksella. Myöskään työhön integroitu oppimisväylä ei ole käytössä. Opintojakso toteutuu täysin verkossa, joten aikatauluja voi suunnitella yksilöllisesti opintojakson toteutusaikana.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän toteutukseen.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen osiossa numeraalisesti arvioitava oppimistehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.

Ravitsemuksen osiossa on oppimistehtävä ja numeraalisesti arvioitava tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla mukana englanninkielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus jakautuu tasaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi erillistä sisältöaluetta: Terveyden edistäminen 3 op ja Ravitsemus 2op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen tarvittava informaatio löytyy opintojakson Learn-alustalla.

Opintojakson aloitusinfo on 10.9. klo 15-16. Linkki tapaamiseen löytyy työjärjestyksestä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää yksilö-ja ryhmäoppimistehtäviä sekä tentit. Kaikki osiot tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen toteutusajan päättymistä. Mikäli opintojakson osasta/osista jää suorituksia puuttumaan, kyseinen osa suoritetaan kokonaisuudessaan seuraavalla toteutuksella.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

06.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Pirjo Heimo
 • Alina Jurvanen
 • Sari Engelhardt
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Ryhmät
 • SHKT24KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • SHSA24KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • EHKT24KM
  Ensihoitaja, monimuoto
 • THMI24KM
  Terveydenhoitaja, monimuotototeutus
 • SHMI24KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä ei ole käytössä tällä toteutuksella. Myöskään työhön integroitu oppimisväylä ei ole käytössä. Opintojakso toteutuu täysin verkossa, joten aikatauluja voi suunnitella yksilöllisesti opintojakson toteutusaikana.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän toteutukseen.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen osiossa numeraalisesti arvioitava oppimistehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.

Ravitsemuksen osiossa on palautettava oppimistehtävä ja numeraalisesti arvioitava tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla mukana englanninkielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus jakautuu tasaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi erillistä sisältöaluetta: Terveyden edistäminen 3 op ja Ravitsemus 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen tarvittava informaatio löytyy opintojakson Learn-alustalla. Opintojakson alussa on vapaaehtoinen infotunti 8.5 klo 15.30-16.30 Teamsin välityksellä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä ja tentin. Kaikki osiot tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen toteutusajan päättymistä.
Mikäli opintojakson osasta/osista jää suorituksia puuttumaan, kyseinen osa suoritetaan kokonaisuudessaan seuraavalla toteutuksella.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Jarno Hämäläinen
 • Pirjo Heimo
 • Alina Jurvanen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sari Engelhardt
 • Sirpa Gardemeister
Ryhmät
 • EHKT23SM
  Ensihoitaja, monimuoto
 • SHKT23SVM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • SHSA23SVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
 • THKV23SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • SHMI23SVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä ei ole käytössä tällä toteutuksella. Myöskään työhön integroitu oppimisväylä ei ole käytössä. Opintojakso toteutuu täysin verkossa, joten aikatauluja voi suunnitella yksilöllisesti opintojakson toteutusaikana.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän toteutukseen.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen osiossa numeraalisesti arvioitava oppimistehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.

Ravitsemuksen osiossa on oppimistehtävä ja numeraalisesti arvioitava tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla mukana englanninkielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus jakautuu tasaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi erillistä sisältöaluetta: Terveyden edistäminen 3 op ja Ravitsemus 2op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen tarvittava informaatio löytyy opintojakson Learn-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää yksilö-ja ryhmäoppimistehtäviä sekä tentit. Kaikki osiot tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen toteutusajan päättymistä. Mikäli opintojakson osasta/osista jää suorituksia puuttumaan, kyseinen osa suoritetaan kokonaisuudessaan seuraavalla toteutuksella.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Jarno Hämäläinen
 • Pirjo Heimo
 • Sari Engelhardt
 • Johanna Koskenniemi
Ryhmät
 • EHKT23KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus
 • SHKT23KVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuoto
 • THMI23KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • SHMI23KVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
 • SHSA23KVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä ei ole käytössä tällä toteutuksella. Myöskään työhön integroitu oppimisväylä ei ole käytössä. Opintojakso toteutuu täysin verkossa, joten aikatauluja voi suunnitella yksilöllisesti opintojakson toteutusaikana.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän toteutukseen.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen osiossa numeraalisesti arvioitava oppimistehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.

Ravitsemuksen osiossa on oppimistehtävä ja numeraalisesti arvioitava tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla mukana englanninkielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus jakautuu tasaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi erillistä sisältöaluetta: Terveyden edistäminen 3 op ja Ravitsemus 2op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen tarvittava informaatio löytyy opintojakson Learn-alustalla.

Opintojakson alussa on vapaaehtoinen info Teamsissa 6.9. klo 16-16.45. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä ja tentin. Kaikki osiot tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen toteutusajan päättymistä.
Mikäli opintojakson osasta/osista jää suorituksia puuttumaan, kyseinen osa suoritetaan kokonaisuudessaan seuraavalla toteutuksella.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Aila Friis
 • Niina Luukkonen
 • Tiia Laukkanen
 • Pirjo Heimo
 • Sari Engelhardt
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Ryhmät
 • EHKT23KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus
 • SHKT23KVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuoto
 • THMI23KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • SHMI23KVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
 • SHSA23KVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä ei ole käytössä tällä toteutuksella. Myöskään työhön integroitu oppimisväylä ei ole käytössä. Opintojakso toteutuu täysin verkossa, joten aikatauluja voi suunnitella yksilöllisesti opintojakson toteutusaikana.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojaksoa vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän toteutukseen.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen osiossa numeraalisesti arvioitava oppimistehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.

Ravitsemuksen osiossa on kirjallinen oppimistehtävä ja numeraalisesti arvioitava tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla mukana englanninkielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus jakautuu tasaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi erillistä sisältöaluetta: Terveyden edistäminen 3 op ja Ravitsemus 2op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen tarvittava informaatio löytyy opintojakson Learn-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä ja tentin. Kaikki osiot tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen toteutusajan päättymistä.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

19.01.2023 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Salla Rinne
 • Sirpa Gardemeister
Ryhmät
 • SHMI22SVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn-alustalla opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Terveyden edistämisen perusteet -teoriaosuudessa kontaktiopetusta on noin 20 tuntia sisältäen luentoja ja case -harjoituksia. Itsenäisenä tehtävänä on arvioitavia pienryhmätehtäviä. Kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80% ja pienryhmätehtävien purkutunneilla 100%.

Ravitsemus 2 op toteutetaan verkko-opintoina. Opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learn-alustalle olevien materiaalien avulla. Suoritusmuotona verkkotehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei käytössä tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit ahotoida opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa ahotoinnissa suoritat itsenäisenä tai kontaktiopetuksena puuttuvat osa-alueet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa pohjaa toimia työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson arviointi tapahtuu oppimistehtävillä. Hylätyksi tullut tehtävä on mahdollista täydentää. Oppimistehtävät ovat ajastettuja.

Kansainvälinen yhteistyö

Voi sisältää englannin kielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta erillisestä osiosta (terveyden edistäminen 3 op ja ravitsemus 2op), joissa molemmissa on oma opettaja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistäminen:
. numeerisesti arvioitava pienryhmätehtävä
. oppimistehtävä H3-taso

Ravitsemus- ja ravitsemusohjaus (2 op):
* oppimistehtävät H3-taso
* oppimistehtävä 2 arvioidaan numeraalisesti 1-5, oppimistehtävällä 1 voi korottaa yhden numeron verran

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

19.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Salla Rinne
 • Sirpa Gardemeister
Ryhmät
 • SHMI22SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn-alustalla opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Terveyden edistämisen perusteet -teoriaosuudessa kontaktiopetusta on noin 20 tuntia sisältäen luentoja ja case -harjoituksia. Itsenäisenä tehtävänä on arvioitavia pienryhmätehtäviä. Kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80% ja pienryhmätehtävien purkutunneilla 100%.

Ravitsemus 2 op toteutetaan verkko-opintoina. Opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learn-alustalle olevien materiaalien avulla. Suoritusmuotona verkkotehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei käytössä tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit ahotoida opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa ahotoinnissa suoritat itsenäisenä tai kontaktiopetuksena puuttuvat osa-alueet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa pohjaa toimia työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson arviointi tapahtuu oppimistehtävillä. Hylätyksi tullut tehtävä on mahdollista täydentää. Oppimistehtävät ovat ajastettuja.

Kansainvälinen yhteistyö

Voi sisältää englannin kielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta erillisestä osiosta (terveyden edistäminen 3 op ja ravitsemus 2op), joissa molemmissa on oma opettaja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistäminen:
. numeerisesti arvioitava pienryhmätehtävä
. oppimistehtävä H3-taso

Ravitsemus- ja ravitsemusohjaus (2 op):
* oppimistehtävät H3-taso
* oppimistehtävä 2 arvioidaan numeraalisesti 1-5, oppimistehtävällä 1 voi korottaa yhden numeron verran

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Tiia Laukkanen
Vastuuopettaja

Sari Pölönen

Ryhmät
 • SHSA22SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistäminen 3op: Learn-alustalla oleva materiaali.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op: Opiskelumateriaali on Learn-alustalla. Suositeltavia lisämateriaaleja Voutilainen ym. 2015. Ravitsemustaito sekä Mutanen ym. 2021 Ravitsemustiede. Duodecim (e-kirja, opiskelijan käytettävissä Kaakkurissa).

Yksilölliset oppimisväylät

Terveyden edistäminen 3op
Voit opiskella itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen oppimisen tueksi on tarjolla 12h vapaaehtoisia verkkotapaamisia.

RAVITSEMUS JA RAVITSEMUSOHJAUS 2 op:
Opetusviikkoväylä: Osallistut lähitunneille verkkovälitteisesti ja laadit oppimistehtävät sekä suoritat verkkotentin. Opintosisällöt: Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset ja kestävän kehityksen ravitsemus, ravitsemustilan arvioinnin menetelmät, erityisruokavaliot sekä ravitsemusohjaus.

Työssäoppimisen väylä: Voit keskustella työpaikallasi, onko mahdollisuus tehdä työssä hyödynnettävää ravitsemustehtävää. Opintosisällöt: Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset ja kestävän kehityksen ravitsemus, ravitsemustilan arvioinnin menetelmät, erityisruokavaliot sekä ravitsemusohjaus. Opintojaksolla sinun tulee perehtyä aineistoon etukäteen sekä laatia oppimistehtävä työhösi soveltaen. Oppimistehtävä arvioidaan. Lisäksi osoitat osaamisesi verkkotentillä.

Nopeuttamisen väylä: voi osallistua vastaavalle aiemmin aloittaneen ryhmän toteutukselle.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa amk-tasoista osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, ryhmän mukana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistäminen 3op suoritetaan ajalla 9.1-24.2.2023. Opintojakson lopussa on tentti. Arviointi 1-5. Tentin ja tehtävien ajakohdat selviävät opintojakson alussa.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2op suoritetan ajalla 6.3. - 21.4.2023; Soveltavan tehtävän palautus määräaikaan mennessä. Verkkotentti. Varsinainen tentin (verkkotentti) ja kahden uusintakerran ajankohdat ovat on ilmoitettu erikseen Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h
5op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat:
Terveyden edistäminen (3op): Opettaja Sari Pölönen, sari.polonen(at)xamk.fi
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus (2 op): Opettaja Päivi Lifflander, paivi.lifflander(at)xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi aloittavan sairaanhoitajaopiskelijan osaamistavoitteiden mukainen taso 3.
Arvioidaan numeraalisesti asteikolla 1-5.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Tiia Laukkanen
Vastuuopettaja

Sari Pölönen

Ryhmät
 • SHSA22SVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
 • SHSA22SVMB
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistäminen 3op: Learn-alustalla oleva materiaali.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op: Opiskelumateriaali on Learn-alustalla. Suositeltavia lisämateriaaleja Voutilainen ym. 2015. Ravitsemustaito sekä Mutanen ym. 2021 Ravitsemustiede. Duodecim (e-kirja, opiskelijan käytettävissä Kaakkurissa).

Yksilölliset oppimisväylät

Terveyden edistäminen 3op
Voit opiskella itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen oppimisen tueksi on tarjolla 12h vapaaehtoisia verkkotapaamisia.

RAVITSEMUS JA RAVITSEMUSOHJAUS 2 op:
Opetusviikkoväylä: Osallistut lähitunneille verkkovälitteisesti ja laadit oppimistehtävät sekä suoritat verkkotentin. Opintosisällöt: Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset ja kestävän kehityksen ravitsemus, ravitsemustilan arvioinnin menetelmät, erityisruokavaliot sekä ravitsemusohjaus.

Työssäoppimisen väylä: Voit keskustella työpaikallasi, onko mahdollisuus tehdä työssä hyödynnettävää ravitsemustehtävää. Opintosisällöt: Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset ja kestävän kehityksen ravitsemus, ravitsemustilan arvioinnin menetelmät, erityisruokavaliot sekä ravitsemusohjaus. Opintojaksolla sinun tulee perehtyä aineistoon etukäteen sekä laatia oppimistehtävä työhösi soveltaen. Oppimistehtävä arvioidaan. Lisäksi osoitat osaamisesi verkkotentillä.

Nopeuttamisen väylä: voi osallistua vastaavalle aiemmin aloittaneen ryhmän toteutukselle.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa amk-tasoista osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, ryhmän mukana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistäminen 3op suoritetaan ajalla 9.1-24.2.2023. Tentti opintojakson päätyttyä. Arviointi 1-5. Tentin ja tehtävien ajakohdat selviävät opintojakson alussa.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2op; Soveltavan tehtävän palautus määräaikaan mennessä. Verkkotentti. Varsinainen tentin (verkkotentti) ja kahden uusintakerran ajankohdat ovat on ilmoitettu erikseen Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h
5op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat:
Terveyden edistäminen (3op): Opettaja Sari Pölönen, sari.polonen(at)xamk.fi
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus (2 op): Opettaja Päivi Lifflander, paivi.lifflander(at)xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi aloittavan sairaanhoitajaopiskelijan osaamistavoitteiden mukainen taso 3.
Arvioidaan numeraalisesti asteikolla 1-5.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Virkki
 • Sari Engelhardt
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuopettaja

Sari Engelhardt

Ryhmät
 • SHKT22SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu verkkomateriaali, joka on ilmoitettu Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemuksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti osoitetun kirjan ja verkkomateriaalin avulla. Suoritustapoihin kuuluu tehtäviä ja verkkotentti.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on yksilö- ja ryhmätehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

- Terveyden edistäminen 3 op: sari.engelhardt@xamk.fi
- Ravitsemus 2 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi
- Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista. Opintojakson aikataulutuksen vuoksi opintojakson Learn-alustalle tulee kirjautua kahden viikon kuluessa opintojakson alkamisesta. Mikäli opiskelija ei kirjaudu kyseisen ajanjakson aikana Learniin, asia tulkitaan niin, ettei opiskelija aio suorittaa opintoja kyseisellä toteutuksella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistämisen osuus (3 op):
- oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- Numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemuksen osuus (2 op):
-Oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty/täydennettävää/ hylätty. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä.
- Verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta, johon kaksi uusintamahdollisuutta. Hyväksyttyyn suoritukseen 50 % oikein.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jarno Hämäläinen
 • Sari Engelhardt
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuopettaja

Sari Engelhardt

Ryhmät
 • EHKT22SM
  Ensihoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

- Opintojaksolla osoitettu verkkomateriaali, joka on ilmoitettu Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemuksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti osoitetun kirjan ja verkkomateriaalin avulla. Suoritustapoihin kuuluu tehtäviä ja verkkotentti.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on yksilö- ja ryhmätehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

- Terveyden edistäminen 3 op: sari.engelhardt@xamk.fi
- Ravitsemus 2 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi
- Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista. Opintojakson aikataulutuksen vuoksi opintojakson Learn-alustalle tulee kirjautua kahden viikon kuluessa opintojakson alkamisesta. Mikäli opiskelija ei kirjaudu kyseisen ajanjakson aikana Learniin, asia tulkitaan niin, ettei opiskelija aio suorittaa opintoja kyseisellä toteutuksella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistämisen osuus (3 op):
- oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- Numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemuksen osuus (2 op):
-Oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty/täydennettävää/ hylätty. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä.
- Verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta, johon kaksi uusintamahdollisuutta. Hyväksyttyyn suoritukseen 50 % oikein.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Liisa Korpivaara
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuopettaja

Liisa Korpivaara

Ryhmät
 • THKV22SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3op) materiaalit ovat mainittu Learnissa.
Ravitsemuksen (2 op) verkkomateriaalit on ilmoitettu Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Yleisen terveyden edistämisen osuus ( 3op) sisältää lähiopetusta (kampuksella ja verkossa), itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä sekä seminaariopetusta.

Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla, laatimalla oppimistehtäviä ja suorittamalla verkkotentti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly

Opiskelijan työmäärä

Yleisen terveyden edistämisen osuus 3op eli 81 tuntia
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op on opiskelijan työmääränä 54 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Yleisen terveyden edistämisen osuus ( 3op) sisältää lähiopetusta (kampuksella ja verkossa), itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä sekä seminaariopetusta.

Ravitsemuksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien avulla, laatimalla oppimistehtäviä ja suorittamalla verkkotentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Yleisen terveyden edistämisen osuus: Liisa Korpivaara (liisa.korpivaara(at)xamk.fi)

Ravitsemuksen osuus: Johanna Koskenniemi (johanna.koskenniemi(at)xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
- oppimistehtävien suorittaminen määräaikojen puitteissa
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
- oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty/täydennettävää/hylätty. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä.
- verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta ja kaksi uusintaverkkomahdollisuutta. Hyväksyttyyn suoritukseen 50 % oikein.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Sari Pölönen
Vastuuopettaja

Tuulia Litmanen

Ryhmät
 • SHSA22KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistäminen 3op: Learn-alustalla oleva materiaali.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op: Opiskelumateriaali on Learn-alustalla. Suositeltavia lisämateriaaleja Voutilainen ym. 2015. Ravitsemustaito sekä Mutanen ym. 2021 Ravitsemustiede. Duodecim (e-kirja, opiskelijan käytettävissä Kaakkurissa).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen sekä opiskelet ohjatusti ja itsenäisesti sekä ryhmässä sovitun aikataulun mukaisesti.

Terveyden edistäminen:
Terveyden edistämisen etiikka, käsitteet, yhteisöjen terveyden edistäminen ja maailmanterveys 2op. Toteutetaan luennoilla, englanniksi. Opintojaksolla myös vaihto-opiskelijoita.
Kansanterveys 1op

RAVITSEMUS JA RAVITSEMUSOHJAUS 2 op:
Opintosisällöt: Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset ja kestävän kehityksen ravitsemus, ravitsemustilan arvioinnin menetelmät, erityisruokavaliot sekä ravitsemusohjaus
Opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla, laatimalla oppimistehtävä ja suorittamalla verkkotentti.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, joko muun ryhmän mukana tai verkko-opintoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla osallistutaan Savonlinnan hyvinvointimessuille 24.9.2022. Päivässä 100% läsnäolo.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistäminen 3op: Tentti opintojakson päätyttyä. Arviointi 1-5. Tentin ja tehtävien ajakohdat selviävät opintojakson alussa.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2op; Soveltavan tehtävän palautus määräaikaan mennessä. Verkkotentti. Varsinainen tentin (verkkotentti) ja kahden uusintakerran ajankohdat ovat on ilmoitettu erikseen Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Syyslukukaudella 2op; yhteisöjen terveyden edistäminen ja maailman terveys toteutuu kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kanssa englannin kielisenä.

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h
5op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksojen ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa.
23.9 100% läsnäolo

Terveyden edistäminen (3op): Opettaja Sari Pölönen, sari.polonen(at)xamk.fi
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus (2 op): Opettaja Päivi Lifflander, paivi.lifflander(at)xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi aloittavan sairaanhoitajaopiskelijan osaamistavoitteiden mukainen taso 3.
Arvioidaan numeraalisesti asteikolla 1-5.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Haija Kankkunen
 • Sirpa Gardemeister
Ryhmät
 • THMI22KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan infossa sekä Learn-alustalla opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Terveyden edistämisen perusteet (3 op) - osio sisältää luentoja ja case -harjoituksia sekä mahdollisesti opintokäyntejä.
Osalla kontaktitunneista sekä pienryhmätehtävien purkutunneilla on 100% läsnäolovelvoite --> nämä ilmoitetaan infossa.
Tunneilla edellytetään aktiivista osallistumista. Arvioitavat tehtävät ovat sekä itsenäisiä että pienryhmissä tehtäviä (ks. kohta Tentit ja muut määräajat).

Ravitsemus 2 op toteutetaan verkko-opintoina. Opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learn-alustalle olevien materiaalien avulla. Suoritusmuotona verkkotehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei käytössä tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit ahotoida opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa ahotoinnissa suoritat itsenäisenä tai kontaktiopetuksena puuttuvat osa-alueet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa pohjaa toimia työelämässä.

Mahdolliset työelämävierailijat sekä opintokäynnit.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistäminen:

Arvioitavat tehtävät ilmoitetaan opintojaksoinfossa sekä Learn- alustalla alussa.
Opintojakso sisältää sekä itsenäisiä tehtäviä että pienryhmätehtävän (ks. lisää Arviointi . kohdasta).

Ravitsemus:
Opintojakson arviointi tapahtuu oppimistehtävillä. Hylätyksi tullut tehtävä on mahdollista täydentää. Oppimistehtävät ovat ajastettuja.

Kansainvälinen yhteistyö

Voi sisältää englannin kielistä materiaalia. Terveyden edistämisen osiossa huomioidaan myös globaali terveys.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta erillisestä osiosta (terveyden edistäminen 3 op ja ravitsemus 2op), joissa molemmissa on oma opettaja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistäminen:
. numeerisesti arvioitava pienryhmätehtävä
. itsenäiset tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty hylätty. Itsenäisest oppimistehtävät voivat korottaa kokonaisarviointia yhden numeron verran.

Ravitsemus- ja ravitsemusohjaus (2 op):
* oppimistehtävät H3-taso
* oppimistehtävä 2 arvioidaan numeraalisesti 1-5, oppimistehtävällä 1 voi korottaa yhden numeron verran

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Koskenniemi
 • Sari Engelhardt
Vastuuopettaja

Sari Engelhardt

Ryhmät
 • SHKT22KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) sekä
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Yleisen terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
- oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty, täydennettävää, hylätty ja osassa numeerinen arviointi. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä.
- verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta ja kaksi uusintaverkkomahdollisuutta. Hyväksyttyyn suoritukseen 50 % oikein.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 11.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jarno Hämäläinen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sari Engelhardt
Vastuuopettaja

Sari Engelhardt

Ryhmät
 • EHKT22KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) sekä
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Yleisen terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
- oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty, täydennettävää, hylätty ja osassa numeerinen arviointi. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä.
- verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta ja kaksi uusintaverkkomahdollisuutta. Hyväksyttyyn suoritukseen 50 % oikein.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Aila Friis
 • Riitta Riikonen
 • Sirpa Gardemeister
Ryhmät
 • SHMI22KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn-alustalla opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Terveyden edistämisen perusteet -teoriaosuudessa kontaktiopetusta on 30 tuntia sisältäen luentoja ja case -harjoituksia. Itsenäisenä tehtävänä on arvioitavia pienryhmätehtäviä. Kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80% ja pienryhmätehtävien purkutunneilla 100%.

Ravitsemus 2 op toteutetaan verkko-opintoina. Opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learn-alustalle olevien materiaalien avulla. Suoritusmuotona verkkotehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei käytössä tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit ahotoida opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa ahotoinnissa suoritat itsenäisenä tai kontaktiopetuksena puuttuvat osa-alueet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa pohjaa toimia työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson arviointi tapahtuu oppimistehtävillä. Hylätyksi tullut tehtävä on mahdollista täydentää. Oppimistehtävät ovat ajastettuja.

Kansainvälinen yhteistyö

Voi sisältää englannin kielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta erillisestä osiosta (terveyden edistäminen 3 op ja ravitsemus 2op), joissa molemmissa on oma opettaja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistäminen:
. numeerisesti arvioitava pienryhmätehtävä
. numeerisesti arvioitava itsenäinen tehtävä
. verkkotehtävä hyväksytty/täydennettävä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjaus (2 op):
* oppimistehtävät H3-taso
* oppimistehtävä 2 arvioidaan numeraalisesti 1-5, oppimistehtävällä 1 voi korottaa yhden numeron verran

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltävää osaamista