Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (YAMK): TLMI20SY

Tunnus: TLMI20SY

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2.5 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022
TLMI20SY-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
TLMI20SY-1002
Liiketoiminnan kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
TL00CV22 Liiketoiminnan kilpailukenttä 10
TL00CV23 Multichannel strategies 5
TLMI20SY-1003
Yrityksen talous

(Valitaan kaikki)

15
TL00CV24 Yrityksen talouden johtaminen 5
TL00CV25 Rahoituksen johtaminen 5
TL00CV26 Työyhteisötaitojen johtaminen 5
TLMI20SY-1004
Opinnäytetyö (YAMK)

(Valitaan kaikki)

30
YO00CV19 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
YO00CV20 Opinnäytetyön toteutus 10
YO00CV21 Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
TLMI20SY-1005
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
MS_1000

Master School: Tutkimus- ja kehittäminen

0
BY2530004 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
B69900216 Palvelumuotoilu 5
BY00CW52 Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5
BY2530005 Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5
BY00DM97 Tulevaisuuden tutkimus 5
BY2530035 Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5
BY2530032 Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5
BY00EA54 Academic writing for master’s thesis 5
BY00EG24 Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10
BY00EG96 YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5
BY00ER11 Tutkimus- ja kehittämistaidot 5
MS_2000

Master School: Johtaminen ja yrittäjyys

0
BY2530039 Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5
BY00DH20 Myynnin johtaminen 5
BY00DN09 Työhyvinvointi ja johtaminen 5
BY2530012 Strateginen johtaminen 5
BY2530011 Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5
BY2530026 YAMK-yrittäjyyssparraus 5
BY00CX77 Leadership 5
BY00DH23 Kasva yrittäjäksi 5
BY00DN11 Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5
BY00DN12 eMentorointi 5
BY00DN14 Projektin johtaminen 5
BY00DN15 Johtamisen psykologiaa esimiehille 5
BY00DN16 Circular Economy Management 5
BY00DN17 Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5
BY2530040 Verkostojohtaminen 5
BY00DN13 Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5
BY00CW78 Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5
BY00DW51 StartUp Passion 5
BY2530038 Johtamisen haasteet muutoksessa 5
BY00EG25 Verkostojen johtaminen 5
BY00EG26 Talousohjaus esimiestyössä 5
BY00EL30 Turvallisuusjohtaminen 5
BY2530014 Kestävä teknologiajohtaminen 5
MJ00ED29 Myyntipsykologia 5
BY00EQ59 Kiertotalous organisaation kehittämisessä ja johtamisessa 5
BY00ER12 Johda etätyötä taitavasti 5
BY00ER13 Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatioissa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä 5
BY00ER14 HR-tiedolla johtaminen ja henkilöstöanalytiikka esihenkilön työssä 5
MS_3000

Master School: Kansainvälinen työympäristö

0
YYYY00812 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
BY00CX71 Venäjän kielen rakenteet 5
BY00DN22 Advanced Professional English 5
BY00CX69 Espanjaa työelämässä 5
BY00CX75 Multi-cultural teamwork & communications 5
BY00CX68 Venäjää työelämässä 5
BY00CX70 Saksaa työelämässä 5
VV00CX01 Venäjä 4 5
VV00CX11 Saksa 4 5
VV00DP46 Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 3
VV00EN06 Venäjän kieliopin kertaus 3
B88822615 Hallintoruotsi 2
VV00EN07 Saksan kieliopin kertaus 3
MO00DL72 Russian Business Culture 3
VV00DJ27 Lär dig mera svenska! 5
MS_4000

Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot

0
BY00DN18 Pelillistäminen 5
BY00DN19 Johdatus esineiden internetiin 5
YY00AF33 Digitaalisuus johtamisessa 5
YY00AF32 Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5
BY00CW36 Johdatus kyberturvallisuuteen 5
BY00DN21 Big data ja päätöksenteko 5
BY00EG33 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5
BY00EK40 Digital Business 6
BY00EL50 Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi 5
BY00ET85 Ohjelmistorobotiikka 5
Yhteensä 90 30 20 10 15 15 10 10 10 15 7.5 7.5 10 5 5 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yamk-tutkinto

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi
Syventävät ammattiopinnot
Liiketoiminnan kilpailukenttä
Multichannel strategies
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Yrityksen talouden johtaminen
Rahoituksen johtaminen
Työyhteisötaitojen johtaminen
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TLMI20SY-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
TLMI20SY-1002
Liiketoiminnan kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
TL00CV22 Liiketoiminnan kilpailukenttä 10
TL00CV23 Multichannel strategies 5
TLMI20SY-1003
Yrityksen talous

(Valitaan kaikki)

15
TL00CV24 Yrityksen talouden johtaminen 5
TL00CV25 Rahoituksen johtaminen 5
TL00CV26 Työyhteisötaitojen johtaminen 5
TLMI20SY-1004
Opinnäytetyö (YAMK)

(Valitaan kaikki)

30
YO00CV19 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
YO00CV20 Opinnäytetyön toteutus 10
YO00CV21 Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
TLMI20SY-1005
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
MS_1000
Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
0
MS_2000
Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
0
MS_3000
Master School: Kansainvälinen työympäristö
0
MS_4000
Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
0