Siirry suoraan sisältöön

Ympäristövastuullisuus organisaatiossaLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00DN17

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussääs-töjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatios-sa ja sen sidosryhmien kesken.

Osaat ja tiedä mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation joh-tamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konk-reettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa. Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä oman organisaation toimintatapojen kehittämiselle.

Sisältö

Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan?
Miten tunnistat ja huomioit toiminnan ympäristövaikutukset?
Miten ilmastonmuutos voidaan huomioida oman organisaation toiminnassa?

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuhenkilö

Liisa Routaharju

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussääs-töjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatios-sa ja sen sidosryhmien kesken.

Osaat ja tiedä mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation joh-tamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konk-reettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa. Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä oman organisaation toimintatapojen kehittämiselle.

Sisältö

Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan?
Miten tunnistat ja huomioit toiminnan ympäristövaikutukset?
Miten ilmastonmuutos voidaan huomioida oman organisaation toiminnassa?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson LEARN alustalla tai Xamk kirjastopalveluista. Joitakin avoimesti saatavilla olevia internetmateriaaleja käytössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussäästöjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatiossa ja sen sidosryhmien kesken.
Osaat ja tiedät mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation johtamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konkreettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa.
Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävissä käytettävä esimerkkiorganisaatio voi olla oma työpaikka tai muu organisaatio.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla edetään yksilöllisen aikataulun mukaisesti tehtäviä suorittaen. Kaikki tehtävät on kuvattu Learn alustan etusivulta löytyvästä opintojaksokuvauksesta. Käytössä on ehdollinen eteneminen eli yksi osio on suoritettava kokonaan valmiiksi ennen seuraavaan siirtymistä. Tehtäviä arvioidaan maanantaisin, paitsi lomien ja juhlapäivien aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

Johdanto-osion tehtävät noin 0,5h
Osio 1 tehtävät noin 26h
Osio 2 tehtävät noin 27h
Osio 3 tehtävät noin 27h
Osio 4 tehtävät noin 27h
Osio 5 tehtävät noin 27h
Loppupäätelmät-osion tehtävä noin 0,5h

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135h itsenäisesti aikataulutettua työskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Johdanto
Osio 1: Mitä on ympäristövastuullisuus?
Osio 2: Ympäristövastuullinen organisaatio
Osio 3: Ilmastovastuullinen organisaatio
Osia 4: Vastuullisuutta ja sen viestintää
Osio 5: Jatkuvasti kehittyvä vastuullisuus
Loppupäätelmät

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle. Esimerkkiorganisaatio voi olla työpaikka, oppilaitos, harrasteorganisaatio tai muu sopiva organisaatio. Parhaiten esimerkiksi soveltuu organisaatio, johon opiskelijalla on konkreettinen yhteys.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi itsenäisesti suoritettavien tehtävien perusteella määrättyinä arviointipäivinä.

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 13.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuhenkilö

Liisa Routaharju

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussääs-töjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatios-sa ja sen sidosryhmien kesken.

Osaat ja tiedä mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation joh-tamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konk-reettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa. Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä oman organisaation toimintatapojen kehittämiselle.

Sisältö

Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan?
Miten tunnistat ja huomioit toiminnan ympäristövaikutukset?
Miten ilmastonmuutos voidaan huomioida oman organisaation toiminnassa?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson LEARN alustalla tai Xamk kirjastopalveluista. Joitakin avoimesti saatavilla olevia internetmateriaaleja käytössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussäästöjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatiossa ja sen sidosryhmien kesken.
Osaat ja tiedät mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation johtamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konkreettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa.
Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävissä käytettävä esimerkkiorganisaatio voi olla oma työpaikka.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla edetään yksilöllisen aikataulun mukaisesti tehtäviä suorittaen. Kaikki tehtävät on kuvattu Learn alustan etusivulta löytyvästä opintojaksokuvauksesta. Käytössä on ehdollinen eteneminen eli yksi osio on suoritettava kokonaan valmiiksi ennen seuraavaan siirtymistä. Tehtäviä arvioidaan maanantaisin, paitsi lomien ja juhlapäivien aikana.

Opiskelijan työmäärä

Johdanto-osion tehtävät noin 0,5h
Osio 1 tehtävät noin 26h
Osio 2 tehtävät noin 27h
Osio 3 tehtävät noin 27h
Osio 4 tehtävät noin 27h
Osio 5 tehtävät noin 27h
Loppupäätelmät-osion tehtävä noin 0,5h

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135h itsenäisesti aikataulutettua työskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Johdanto
Osio 1: Mitä on ympäristövastuullisuus?
Osio 2: Ympäristövastuullinen organisaatio
Osio 3: Ilmastovastuullinen organisaatio
Osia 4: Vastuullisuutta ja sen viestintää
Osio 5: Jatkuvasti kehittyvä vastuullisuus
Loppupäätelmät

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle. Esimerkkiorganisaatio voi olla työpaikka, oppilaitos, harrasteorganisaatio tai muu sopiva organisaatio. Parhaiten esimerkiksi soveltuu organisaatio, johon opiskelijalla on konkreettinen yhteys.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi itsenäisesti suoritettavien tehtävien perusteella määrättyinä arviointipäivinä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.09.2020 - 16.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuhenkilö

Liisa Routaharju

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussääs-töjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatios-sa ja sen sidosryhmien kesken.

Osaat ja tiedä mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation joh-tamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konk-reettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa. Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä oman organisaation toimintatapojen kehittämiselle.

Sisältö

Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan?
Miten tunnistat ja huomioit toiminnan ympäristövaikutukset?
Miten ilmastonmuutos voidaan huomioida oman organisaation toiminnassa?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson LEARN alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussäästöjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatiossa ja sen sidosryhmien kesken.
Osaat ja tiedät mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation johtamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konkreettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa.
Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla edetään yksilöllisen aikataulun mukaisesti tehtäviä suorittaen. Käytössä on ehdollinen eteneminen eli yksi osio on suoritettava kokonaan valmiiksi ennen seuraavaan siirtymistä. Tehtäviä arvioidaan maanantaisin 7.9.-14.12.2020 ( paitsi 19.10.2020)

Opiskelijan työmäärä

Noin 135 tuntia itsenäisesti aikataulutettua työskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Johdanto
Osio 1: Mitä on ympäristövastuullisuus?
Osio 2: Ympäristövastuullinen organisaatio
Osio 3: Ilmastovastuullinen organisaatio
Osia 4: Vastuullisuutta ja sen viestintää
Osio 5: Jatkuvasti kehittyvä vastuullisuus
Loppupäätelmät

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle. Esimerkkiorganisaatio voi olla työpaikka, oppilaitos, harrasteorganisaatio tai muu sopiva organisaatio.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi itsenäisesti suoritettavien tehtävien perusteella määrättyinä arviointipäiviän maanantaisin 7.9.-14.12.2020 ( paitsi 19.10.2020)

Ajoitus

14.01.2020 - 31.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuhenkilö

Liisa Routaharju

Tavoitteet

Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussääs-töjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatios-sa ja sen sidosryhmien kesken.

Osaat ja tiedä mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation joh-tamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konk-reettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa. Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä oman organisaation toimintatapojen kehittämiselle.

Sisältö

Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan?
Miten tunnistat ja huomioit toiminnan ympäristövaikutukset?
Miten ilmastonmuutos voidaan huomioida oman organisaation toiminnassa?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussäästöjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatiossa ja sen sidosryhmien kesken.
Osaat ja tiedät mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation johtamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konkreettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa.
Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle.

Opiskelijan työmäärä

Noin 135 tuntia itsenäisesti aikataulutettua työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle. Esimerkkiorganisaatio voi olla työpaikka, oppilaitos, harrasteorganisaatio tai muu sopiva organisaatio.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi itsenäisesti suoritettavien tehtävien perusteella määrättyinä arviointipäivinä, jotka ilmoitetaan opintojakson alkaessa.