Siirry suoraan sisältöön

Venäjän kielen rakenteetLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00CX71

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Kertaat venäjän kielen perusrakenteita.
Osaat hyödyntää erilaisia venäjän opiskelun apuvälineitä.
Kehität kieltenopiskelutaitojasi.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset venäjän kielen perusrakenteet?
Millaisia apuvälineitä voit käyttää venäjän opiskelussa?
Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi?

Esitietovaatimukset

Edellytetään vähintään vuoden aikaisempia opintoja kielestä.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Muut venäjän kielen opintojaksot taitotasolla A2-B1.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 20

Opettaja
  • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
  • Master_eKampus
    Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Kertaat venäjän kielen perusrakenteita.
Osaat hyödyntää erilaisia venäjän opiskelun apuvälineitä.
Kehität kieltenopiskelutaitojasi.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset venäjän kielen perusrakenteet?
Millaisia apuvälineitä voit käyttää venäjän opiskelussa?
Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi?

Aika ja paikka

Virtuaaliopintojakso.

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali Moodlessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Virtuaaliopintojakso.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Virtuaaliopintojakso.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Virtuaaliopintojakso.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä uusintatenttimahdollisuutta.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Tämä on verkkototeutus, jossa ei ole aikaan sidottua opetusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 50 %
Lopputehtävä (tentti) 50 %

Hylätty (0)

Mikäli opiskelija saa kaksi hylättyä arvosanaa tehtävistä, opintojaksoa ei voi hyväksytysti läpäistä.
Hylätty lopputehtävä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa käyttää venäjä kielen keskeisiä rakenteita tyydyttävästi sekä valita venäjän kielen opiskelua tukevia apuvälineitä ja käyttää niitä tehokkaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa käyttää venäjä kielen keskeisiä rakenteita hyvin sekä valita venäjän kielen opiskelua tukevia apuvälineitä ja käyttää niitä tehokkaasti..

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa käyttää venäjä kielen keskeisiä rakenteita erinomaisesti sekä valita venäjän kielen opiskelua tukevia apuvälineitä ja käyttää niitä tehokkaasti..

Esitietovaatimukset

Edellytetään vähintään vuoden aikaisempia opintoja kielestä.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä.