OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LOGISTIIKAN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Logistiikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot