Siirry suoraan sisältöön

Prosessiteollisuuden mittaukset, -koneet ja -laitteetLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00BK83

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tiedät prosessiteollisuuden perusmittaukset, mekaaniset koneet ja laitteet sekä tiedät käynnissä- ja kunnossapidon menetelmät.

Sisältö

Mitä ovat prosessiteollisuuden perusmittaukset ja niiden toimintaperiaatteet sekä tyypillisimmät asennuksissa huomioitavat asiat?
Kuinka mittauksia diagnosoidaan?
Mikä on koneiden ja laitteiden rakenne?
Millaisia käyttöhyödykejärjestelmiä laitteet tarvitsevat?
Millaisia ovat kunnossapitostrategiat ja kuinka ne soveltuvat eri kohteisiin?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Oppimateriaalit

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tiedät prosessiteollisuuden perusmittaukset, mekaaniset koneet ja laitteet sekä tiedät käynnissä- ja kunnossapidon menetelmät.

Sisältö

Mitä ovat prosessiteollisuuden perusmittaukset ja niiden toimintaperiaatteet sekä tyypillisimmät asennuksissa huomioitavat asiat?
Kuinka mittauksia diagnosoidaan?
Mikä on koneiden ja laitteiden rakenne?
Millaisia käyttöhyödykejärjestelmiä laitteet tarvitsevat?
Millaisia ovat kunnossapitostrategiat ja kuinka ne soveltuvat eri kohteisiin?

Opiskelumateriaali

KnowPulp, KnowPap soveltuvin osian Juhani Pihkala Proessisuureiden mittaustekniikka, Sick anturikurssi, Learnissa jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson lähitunneille voi osallistua Teamsin kautta. Jokaisen tulee osallistua opintojakson laboratorioharjoituksiin Kuitu 3:lla ja osallistua ryhmän työselostuksen laatimiseen tai laatia oma työselostus, sekä palauttaa ajoissa kotitehtävät ja pitää omat tuntiesitykset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailu tunnille, jossa laitetoimittaja esittelee omia laitteitaan tai vaihtoehtoisesti vierailu, jonkun laitetoimittajan luo, jos vain saadaan järjestymään.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksosta ei tenttiä. Palautettavat kotitehtävät ja muut palautettavat tuntiesitysmateriaalit ja työselostukset on oltava palautettuina ennen opintojakson päättymistä.

Varmista, että pääset laboratorioharjoitustunneille, joiden sijoittumisen löydät tuntisuunnitelmasta/lukkarista.

Opiskelijan työmäärä

Lähitunteja 56 tuntia. Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähitunnit: Teoriaa ja laskuja kurssin aihepiiristä, sekä opiskelijoiden tuntiesityksiä.

Mitta- ja säätölaitteen tunnistus -laboratoriotyö. Tutustutaan laboratoriossa sakeus-, johtokyky-, lämpötila-, paine- ja virtausmittalaitteisiin

Laiterasti -laboratoriotyö. Tutustutaan Kuitu 3:n ja Kuitulaboratorion laitteistojen kautta käytännössä prosessilaitteisiin ja niiden käyttöhyödykejärjestelmiin. Opit lukemaan perusasioita PI-kaavioista, ohjausjärjestelmista ja tunnistamaan prosessiin kytkettyjä toimilaitteita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokaisen tulee osallistua mittalaite tunnistus ja laiterastit laboratorioharjoituksiin ja palauttaa näistä 1-5 asteikolla arvoitavat työselostukset. Kokonaisarvioinnin perusteena on hyväksytysti ja ajoissa palautetut kotitehtävät ja arvioitavat henkilökohtaiset tai ryhmä tuntiesitykset, sekä laboratorioharjoituksista laaditut työselostukset.

Kurssista ei erillistä tenttiä.

Kaikki kurssin tehtävät tulee olla palautettuna kurssin päätteeksi. Lisäksi arvioinnissa huomiodaan tuntiaktiivisuus ja osaamisen kehittyminen sekä asioiden osaamista ja kiinnostusta asioihin osoittava lähitunti- ja verkko-osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Tiedät prosessiteollisuuden perusmittaukset, mekaaniset koneet ja laitteet sekä tiedät käynnissä- ja kunnossapidon menetelmät.

Sisältö

Mitä ovat prosessiteollisuuden perusmittaukset ja niiden toimintaperiaatteet sekä tyypillisimmät asennuksissa huomioitavat asiat?
Kuinka mittauksia diagnosoidaan?
Mikä on koneiden ja laitteiden rakenne?
Millaisia käyttöhyödykejärjestelmiä laitteet tarvitsevat?
Millaisia ovat kunnossapitostrategiat ja kuinka ne soveltuvat eri kohteisiin?

Opiskelumateriaali

KnowPulp, KnowPap soveltuvin osin, Juhani Pihkala Prosessisuureiden mittaustekniikka, Learnissa jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson lähitunneille voi osallistua Teamsin kautta. Jokaisen tulee osallistua opintojakson laboratorioharjoituksiin Kuitu 3:lla ja osallistua ryhmän työselostuksen laatimiseen tai laatia oma työselostus, sekä palauttaa ajoissa kotitehtävät ja pitää omat tuntiesitykset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailu, missä mittalaitteiden esittelyä, kalibrointia ja mittaussignaalin käsittelyä, jos vain saadaan järjestymään.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksosta ei tenttiä. Palautettavat kotitehtävät ja muut palautettavat tuntiesitysmateriaalit ja työselostukset on oltava palautettuina ennen opintojakson päättymistä.

Varmista, että pääset laboratorioharjoitustunneille, joiden sijoittumisen löydät tuntisuunnitelmasta/lukkarista. Ryhmä jaettu kolmeen A, B ja C pienryhmään.

Opiskelijan työmäärä

Lähitunteja 22 tuntia. Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähitunnit: Teoriaa ja laskuja kurssin aihepiiristä, sekä opiskelijoiden tuntiesityksiä.

Mittalaite -laboratoriotyö. Tutustutaan laboratoriossa sakeus-, johtokyky-, lämpötila-, paine- ja virtausmittalaitteisiin

Laiterasti labratyö. Tutustutaan ja tunnistetaan käytännön prosessilaitteita Kuitu 3:n ja Kuitulaboratoriolla.

Opitaan lukemaan PI-kaaviota, ohjausjärjestelmää ja tunnistamaan prosessiin kytkettyjä toimilaitteita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokaisen tulee osallistua mittalaite ja laiterasti laboratorioharjoituksiin ja palauttaa näistä 1-5 asteikolla arvoitavat työselostukset. Kokonaisarvioinnin perusteena on hyväksytysti ja ajoissa palautetut kotitehtävät ja arvioitavat henkilökohtaiset tai ryhmä tuntiesitykset, sekä laboratorioharjoituksista laaditut työselostukset.

Kurssista ei erillistä tenttiä.

Kaikki kurssin tehtävät tulee olla palautettuna kurssin päätteeksi. Lisäksi arvioinnissa huomiodaan tuntiaktiivisuus ja osaamisen kehittyminen sekä asioiden osaamista ja kiinnostusta asioihin osoittava lähitunti- ja verkko-osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 02.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
Vastuuopettaja

Ritva Käyhkö

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Tiedät prosessiteollisuuden perusmittaukset, mekaaniset koneet ja laitteet sekä tiedät käynnissä- ja kunnossapidon menetelmät.

Sisältö

Mitä ovat prosessiteollisuuden perusmittaukset ja niiden toimintaperiaatteet sekä tyypillisimmät asennuksissa huomioitavat asiat?
Kuinka mittauksia diagnosoidaan?
Mikä on koneiden ja laitteiden rakenne?
Millaisia käyttöhyödykejärjestelmiä laitteet tarvitsevat?
Millaisia ovat kunnossapitostrategiat ja kuinka ne soveltuvat eri kohteisiin?

Opiskelumateriaali

KnowPulp, KnowPap soveltuvin osian Juhani Pihkala Proessisuureiden mittaustekniikka, Learnissa jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson lähitunneille voi osallistua Teamsin kautta. Jokaisen tulee osallistua opintojakson laboratorioharjoituksiin Kuitu 3:lla ja osallistua ryhmän työselostuksen laatimiseen tai laatia oma työselostus, sekä palauttaa ajoissa kotitehtävät ja pitää omat tuntiesitykset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailu, missä mittalaitteiden esittelyä, kalibrointia ja mittaussignaalin käsittelyä, jos vain saadaan järjestymään.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksosta ei tenttiä. Palautettavat kotitehtävät ja muut palautettavat tuntiesitysmateriaalit ja työselostukset on oltava palautettuina ennen opintojakson päättymistä.

Varmista, että pääset laboratorioharjoitustunneille, joiden sijoittumisen löydät tuntisuunnitelmasta/lukkarista.

Opiskelijan työmäärä

Lähitunteja 56 tuntia. Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähitunnit: Teoriaa ja laskuja kurssin aihepiiristä, sekä opiskelijoiden tuntiesityksiä.

Mittalaite -laboratoriotyö. Tutustutaan laboratoriossa sakeus-, johtokyky-, lämpötila-, paine- ja virtausmittalaitteisiin

Laiterasti levyjauhin -laboratoriotyö. Tutustutaan levyjauhindemo laitteiston kautta käytännössä prosessilaitteisiin ja niiden käyttöhyödykejärjestelmiin.

Levyjauhin-laboratoriotyö. Opitaan lukemaan PI-kaaviota, ohjausjärjestelmää ja tunnistamaan prosessiin kytkettyjä toimilaitteita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokaisen tulee osallistua mittalaite ja laiterastit laboratorioharjoituksiin ja palauttaa näistä 1-5 asteikolla arvoitavat työselostukset. Kokonaisarvioinnin perusteena on hyväksytysti ja ajoissa palautetut kotitehtävät ja arvioitavat henkilökohtaiset tai ryhmä tuntiesitykset, sekä laboratorioharjoituksista laaditut työselostukset.

Kurssista ei erillistä tenttiä.

Kaikki kurssin tehtävät tulee olla palautettuna kurssin päätteeksi. Lisäksi arvioinnissa huomiodaan tuntiaktiivisuus ja osaamisen kehittyminen sekä asioiden osaamista ja kiinnostusta asioihin osoittava lähitunti- ja verkko-osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 15.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
Vastuuopettaja

Ritva Käyhkö

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Tiedät prosessiteollisuuden perusmittaukset, mekaaniset koneet ja laitteet sekä tiedät käynnissä- ja kunnossapidon menetelmät.

Sisältö

Mitä ovat prosessiteollisuuden perusmittaukset ja niiden toimintaperiaatteet sekä tyypillisimmät asennuksissa huomioitavat asiat?
Kuinka mittauksia diagnosoidaan?
Mikä on koneiden ja laitteiden rakenne?
Millaisia käyttöhyödykejärjestelmiä laitteet tarvitsevat?
Millaisia ovat kunnossapitostrategiat ja kuinka ne soveltuvat eri kohteisiin?

Opiskelumateriaali

KnowPulp, KnowPap soveltuvin osin, Juhani Pihkala Prosessisuureiden mittaustekniikka, Learnissa jaettu opetusmateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson lähitunneille voi osallistua Teamsin kautta. Jokaisen tulee osallistua opintojakson laboratorioharjoituksiin Kuitu 3:lla ja osallistua ryhmän työselostuksen laatimiseen tai laatia oma työselostus, sekä palauttaa ajoissa kotitehtävät ja pitää omat tuntiesitykset.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailu, missä mittalaitteiden esittelyä, kalibrointia ja mittaussignaalin käsittelyä, jos vain saadaan järjestymään.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksosta ei tenttiä. Palautettavat kotitehtävät ja muut palautettavat tuntiesitysmateriaalit ja työselostukset on oltava palautettuina ennen opintojakson päättymistä.

Varmista, että pääset laboratorioharjoitustunneille, joiden sijoittumisen löydät tuntisuunnitelmasta/lukkarista.

Opiskelijan työmäärä

Lähitunteja 22 tuntia. Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähitunnit: Teoriaa ja laskuja kurssin aihepiiristä, sekä opiskelijoiden tuntiesityksiä.

Mittalaite -laboratoriotyö. Tutustutaan laboratoriossa sakeus-, johtokyky-, lämpötila-, paine- ja virtausmittalaitteisiin

Laiterasti levyjauhin -laboratoriotyö. Tutustutaan levyjauhindemo laitteiston kautta käytännössä prosessilaitteisiin.

Levyjauhin-laboratoriotyö. Opitaan lukemaan PI-kaaviota, ohjausjärjestelmää ja tunnistamaan prosessiin kytkettyjä toimilaitteita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokaisen tulee osallistua mittalaite, laiterasti ja levyjauhin laboratorioharjoituksiin ja palauttaa näistä 1-5 asteikolla arvoitavat työselostukset. Kokonaisarvioinnin perusteena on hyväksytysti ja ajoissa palautetut kotitehtävät ja arvioitavat henkilökohtaiset tai ryhmä tuntiesitykset, sekä laboratorioharjoituksista laaditut työselostukset.

Kurssista ei erillistä tenttiä.

Kaikki kurssin tehtävät tulee olla palautettuna kurssin päätteeksi. Lisäksi arvioinnissa huomiodaan tuntiaktiivisuus ja osaamisen kehittyminen sekä asioiden osaamista ja kiinnostusta asioihin osoittava lähitunti- ja verkko-osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista