Siirry suoraan sisältöön

Rakennustekniikan fysiikka ja kemiaLaajuus (5 op)

Tunnus: RA00CY04

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Fysiikka
Osaat muodostaa ja ratkaista fysiikan suureyhtälöitä
Osaat soveltaa saamiasi tietoja ammattiaineiden opinnoissa ja työelämässä

Kemia
Ymmärrät aineen rakenteen atomitasolta lähtien.
Ymmärrät jaksollisen järjestelmän antaman tiedon ja alkuaineiden kemiallisen sitoutumisen.
Ymmärrät olomuotojen kemiaa ja kaasulait.
Osaat laatia reaktioyhtälön, hallitset stoikiometrian ja osaat soveltaa tietojasi protolyysireaktioihin ja palamisreaktioihin.
Ymmärrät hapetus-pelkistysreaktioiden mekanismin ja sähkökemiallisen jännitesarjan ja osaat soveltaa tietojasi metallien korroosioreaktioihin.

Sisältö

Fysiikka
Mitkä ovat kiinteiden aineiden mekaniikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait ja miten niihin liittyviä suureyhtälöitä ratkaistaan?

Kemia
Miten atomin rakenne vaikuttaa alkuaineen kemialliseen käyttäytymiseen ?
Mitä tietoa saat jaksollisesta järjestelmästä ?
Miten aineen ominaisuudet määräytyvät kemiallisten sidosten johdosta ?
Mitä tietoa saat faasidiagrammista ja mitä ovat kaasulait ? Mitä tietoa saat reaktioyhtälöstä ?
Miten kemiallisen reaktion tasapainoon ja nopeuteen voidaan vaikuttaa ?
Miten suoritat stoikiometriset laskut ja mitä ovat protolyysireaktiot ja palamisreaktiot.
Miten käytät sähkökemiallista jännitesarjaa ?

Esitietovaatimukset

Perustiedot matematiikasta ja fysiikasta (yhtälöiden ratkaiseminen, perussuureet, yksiköt)

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 24.04.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Rakennustekniikan koulutus
Opettaja
  • Anne Gango
  • Tuomo Väärä
Vastuuhenkilö

Anne Gango

Opiskelijaryhmät
  • RAKT18SP
    Rakennustekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Fysiikka
Osaat muodostaa ja ratkaista fysiikan suureyhtälöitä
Osaat soveltaa saamiasi tietoja ammattiaineiden opinnoissa ja työelämässä

Kemia
Ymmärrät aineen rakenteen atomitasolta lähtien.
Ymmärrät jaksollisen järjestelmän antaman tiedon ja alkuaineiden kemiallisen sitoutumisen.
Ymmärrät olomuotojen kemiaa ja kaasulait.
Osaat laatia reaktioyhtälön, hallitset stoikiometrian ja osaat soveltaa tietojasi protolyysireaktioihin ja palamisreaktioihin.
Ymmärrät hapetus-pelkistysreaktioiden mekanismin ja sähkökemiallisen jännitesarjan ja osaat soveltaa tietojasi metallien korroosioreaktioihin.

Sisältö

Fysiikka
Mitkä ovat kiinteiden aineiden mekaniikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait ja miten niihin liittyviä suureyhtälöitä ratkaistaan?

Kemia
Miten atomin rakenne vaikuttaa alkuaineen kemialliseen käyttäytymiseen ?
Mitä tietoa saat jaksollisesta järjestelmästä ?
Miten aineen ominaisuudet määräytyvät kemiallisten sidosten johdosta ?
Mitä tietoa saat faasidiagrammista ja mitä ovat kaasulait ? Mitä tietoa saat reaktioyhtälöstä ?
Miten kemiallisen reaktion tasapainoon ja nopeuteen voidaan vaikuttaa ?
Miten suoritat stoikiometriset laskut ja mitä ovat protolyysireaktiot ja palamisreaktiot.
Miten käytät sähkökemiallista jännitesarjaa ?

Aika ja paikka

Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

Opiskelumateriaali

Kemia: Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: Tekniikan kemia, EDITA.
Fysiikka: Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, luvut 1 - 9, EDITA

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Perustiedot matematiikasta ja fysiikasta (yhtälöiden ratkaiseminen, perussuureet, yksiköt)