OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN (YAMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (YAMK)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
60                              
Liiketoiminnan kehittäminen
                             
Liiketoiminnan kilpailukenttä 10
   
       
           
Multichannel strategies 5
     
       
       
Yrityksen talous
                             
Yrityksen talouden johtaminen 5
   
       
           
Rahoituksen johtaminen 5
     
       
       
Työyhteisötaitojen johtaminen 5
     
       
       
Opinnäytetyö (YAMK)
                             
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10  
     
         
     
Opinnäytetyön toteutus 10  
       
         
 
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10    
       
           
3020101515101010157.57.5105510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
30                              
Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
0                              
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                              
Palvelumuotoilu 5                              
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                              
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                              
Tulevaisuuden tutkimus 5                              
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                              
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                              
Academic writing for master’s thesis 5                              
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10                              
YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5                              
Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
0                              
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                              
Myynnin johtaminen 5                              
Työhyvinvointi ja johtaminen 5                              
Strateginen johtaminen 5                              
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                              
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                              
Leadership 5                              
Kasva yrittäjäksi 5                              
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                              
eMentorointi 5                              
Projektin johtaminen 5                              
Johtamisen psykologiaa esimiehille 5                              
Circular Economy Management 5                              
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                              
Verkostojohtaminen 5                              
Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5                              
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                              
StartUp Passion 5                              
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                              
Verkostojen johtaminen 5                              
Talousohjaus esimiestyössä 5                              
Turvallisuusjohtaminen 5                              
Kestävä teknologiajohtaminen 5                              
Master School: Kansainvälinen työympäristö
0                              
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                              
Venäjän kielen rakenteet 5                              
Advanced Professional english 5                              
Espanjaa työelämässä 5                              
Multi-cultural teamwork & communications 5                              
Venäjää työelämässä 5                              
Saksaa työelämässä 5                              
Venäjä 4 5                              
Saksa 4 5                              
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                              
Venäjän kieliopin kertaus 3                              
Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
0                              
Pelillistäminen 5                              
Johdatus esineiden internetiin 5                              
Digitaalisuus johtamisessa 5                              
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                              
Johdatus kyberturvallisuuteen 5                              
Big data ja päätöksenteko 5                              
Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5                              
Digital Business 6                              
Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi 5                              
000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3020101515101010157.57.5105510

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -koulutus antaa valmiuksia pk-yrityksen liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen.
Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op).
Koulutus johtaa liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, tradenomi (ylempi AMK). Opinnot kestävät 1,5 - 2 vuotta ja ne voidaan suorittaa työn ohella. Tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto.