OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > TERVEYDEN EDISTÄMINEN, YAMK
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Terveyden edistäminen, yamk

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                             
Terveyden edistämisen perusteet
                             
Terveyden edistämisen eettinen perusta ja asiantuntijuuden kehittyminen 5                              
Terveyden edistämisen epidemiologiset lähtökohdat 5                              
Terveyden edistämisen teoreettiset mallit 5
   
       
           
Terveyden edistämisen menetelmät ja käytäntö
                             
Terveyden edistämisen menetelmät väestö-, yhteisö- ja yksilötasolla 5  
     
         
     
Hyvinvointistrategiat ja vapaaehtoisjärjestöjen tehtävät 5  
     
         
     
Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, ohjaus ja valvonta 5  
     
         
     
515050150050015000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                             
Opinnäytetyö (YAMK)
                             
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
   
     
       
Opinnäytetyön toteutus 10  
     
         
     
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
       
         
 
+ Master School- Ajankohtaiset teemat
                             
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 5                              
Lapsen etu 5                              
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                              
Introduction to cybersecurity 5                              
Circular Economy 5                              
+ Master School - Johtaminen
                             
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                              
Projektin johtaminen 5                              
Ihmisten johtaminen 5                              
Turvallisuusjohtaminen 5                              
Strateginen johtaminen 5                              
Digitaalisuus johtamisessa 5                              
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                              
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                              
Verkostojohtaminen 5                              
Johtamisjärjestelmät 5                              
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                              
Työhyvinvointi 5                              
Kestävä teknologiajohtaminen 5                              
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                              
Strategic Management 5                              
Leadership 5                              
eMentorointi 5                              
Interdisciplinary Project Management 5                              
Talousjohtaminen 5                              
Myynnin johtaminen 5                              
+ Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
                             
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                              
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät 5                              
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                              
Osallistavat kehittämismenetelmät 5                              
Palvelumuotoilu 5                              
Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä 5                              
Methodological Summer School 5                              
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                              
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                              
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                              
Service Design 5                              
Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä 5                              
+ Master School - Venäjä-opinnot
                             
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                              
Venäjää työelämässä 5                              
Venäjän kielen rakenteet 5                              
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                              
Venäjä 4 5                              
+ Master School - Viestintä
                             
Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä 5                              
Academic Writing 5                              
Hallintoruotsi 2                              
Espanjaa työelämässä 5                              
Saksaa työelämässä 5                              
Multi-cultural teamwork & communications 5                              
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                              
Academic writing for master’s thesis 5                              
+ Master School - Yrittäjyys
                             
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                              
Kasva yrittäjäksi 5                              
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                             
10200551010052.52.510550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 515050150050015000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.