OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS (YLEMPI AMK) > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA (YAMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ympäristöteknologia (YAMK)

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                 
Elinympäristön turvallisuus
                 
Hallinto ja lainsäädäntö 5
 
   
     
Ympäristö- ja terveysriskien arviointi ja hallinta 5
   
   
 
Rakennetun ympäristön kehittäminen
                 
Rakennusten sisäilmasto 5
 
   
     
Kehittämisen työkalut 5
   
   
 
Opinnäytetyö (YAMK)
                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
   
   
 
Opinnäytetyön toteutus 10
   
   
 
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10  
   
     
401010301010151510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
+ Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
                 
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                  
Palvelumuotoilu 5                  
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5                  
Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                  
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5                  
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5                  
Academic Writing 5                  
Academic writing for master’s thesis 5                  
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen 10                  
YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen 5                  
+ Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
                 
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5                  
Myynnin johtaminen 5                  
Turvallisuusjohtaminen 5                  
Työhyvinvointi ja johtaminen 5                  
Strateginen johtaminen 5                  
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5                  
YAMK-yrittäjyyssparraus 5                  
Leadership 5                  
Kasva yrittäjäksi 5                  
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5                  
eMentorointi 5                  
Projektin johtaminen 5                  
Johtamisen psykologiaa esimiehille 5                  
Circular Economy Management 5                  
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5                  
Verkostojohtaminen 5                  
Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä 5                  
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5                  
StartUp Passion 5                  
Johtamisen haasteet muutoksessa 5                  
Verkostojen johtaminen 5                  
Talousohjaus esimiestyössä 5                  
+ Master School: Kansainvälinen työympäristö
                 
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                  
Venäjän kielen rakenteet 5                  
Advanced Professional english 5                  
Espanjaa työelämässä 5                  
Multi-cultural teamwork & communications 5                  
Venäjää työelämässä 5                  
Saksaa työelämässä 5                  
Venäjä 4 5                  
Saksa 4 5                  
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                  
+ Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
                 
Pelillistäminen 5                  
Johdatus esineiden internetiin 5                  
Digitaalisuus johtamisessa 5                  
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5                  
Introduction to cybersecurity 5                  
Big data ja päätöksenteko 5                  
Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 401010301010151510

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.