OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > DEGREE PROGRAMME IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Päivätoteutukset (AMK)

Degree Programme in Environmental Engineering
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Kiinnostavatko sinua elinympäristömme tila ja turvallisuus, sen parantamiseen tarkoitetut puhtaat teknologiat ja kestävä kehitys kansainvälisessä toimintaympäristössä?

Environmental Engineering (EE) -koulutuksessa opiskelet ympäristöalaa ja ympäristöongelmien syitä, seurauksia ja ennaltaehkäisyä. Opit keinoja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi aina paikallisesta öljyvuodosta maailmanlaajuisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Opintojesi aikana perehdyt muun muassa
• ympäristönsuojeluun
• ympäristöturvallisuuteen
• mittaus- ja monitorointitekniikoihin
• ympäristönäytteenottoon
• ympäristöjohtamiseen.

Valmistut ympäristöalan ammattilaiseksi, joka osaa soveltaa sekä ympäristöteknologiaa että ympäristöjohtamista työtehtävissään. Hakuvaiheessa riittää, että olet kiinnostunut alasta. Me koulutamme sinusta ammattilaisen.

Ympäristöteknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista. Puhdas ympäristö tarvitsee ympäristöteknologian ja ympäristöjohtamisen osaajia kotimaan ja kansainvälisillä markkinoilla.

Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa, jonne tarvitaan kansainvälisiä osaajia!

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopisteet ovat
• ympäristönsuojelu ja kunnostaminen
• ympäristöteknologian eri osa-alueet: ilmansuojelu, vedenhankinta ja käsittely, pilaantuneet maa-alueet
• ympäristöntilan seuranta
• kestävä kehitys ja kiertotalous.

Voit suunnata osaamistasi harjoittelulla (30 op), opinnäytetyöllä (15 op), valinnaisilla ammattiopinnoilla (30 op) ja valinnaisilla muilla opinnoilla (15 op).

Valinnaisiin opintoihin voit valita kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi
• metsäalan opintoja
• energian tuotantoon liittyviä opintoja
• yrittäjyysopintoja
• muita ympäristöteknologian alaan liittyviä opintoja.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Tämä on uusi tapa suorittaa Bachelor of Engineering -tutkinto. Suurimman osan opinnoistasi suoritat verkko-opintoina.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan verkossa. Toinen vuosi opiskellaan Xamkin Mikkelin kampuksella, jossa opetus on erittäin käytännönläheistä. Otat näytteitä, teet analyysejä ja mittauksia laboratorioissa sekä työskentelet todellisten ja konkreettisten tapausten kanssa. Toisen vuoden jälkeen voit suorittaa kaikki loput opintosi verkossa.
Opinnot on mahdollista suorittaa myös työn ohella. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja vaihto-opiskelijana ulkomaisessa partnerikoulussamme. Halutessasi voit suorittaa harjoittelusi ja opinnäytetyösi kotimaassasi.

Uramahdollisuudet

Environmental engineering -koulutuksessa valmistut ympäristöalan ammattilaiseksi, joka tuntee ja osaa soveltaa ympäristöteknologiaa työtehtävissään. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa oppiminen perustuu työelämän tarpeisiin ja ongelmatilanteisiin. Opit tuottamaan uutta tietoa. Opinnoissa yhdistetään teoriaa ja käytäntöä, ja vahvistat omaa tutkimus- ja kehitysosaamistasi. Tätä osaamista tarvitaan ympäristöinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.

Kansainvälisessä, monikulttuurisessa ja rajoja ylittävässä koulutuksessa on opiskelijoita Suomesta ja ulkomailta. Voit suunnata omaa osaamistasi harjoittelulla, opinnäytetyöllä, täydentävillä opinnoilla ja valinnaisilla muilla opinoilla. Rakennat opintojesi aikana monipuolisen osaamisen, jonka avulla menestyt tämän päivän työtehtävissä.

Englanninkielisen alan tutkinnon suorittaminen luo todennäköisimmin tulevaisuuden uramahdollisuuksia kansainvälisesti kasvavalla alalla.
Valmistuttuasi voit toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöalan tutkimus-, valvonta-, suunnittelu- ja käyttötehtävissä yksityisissä yrityksissä, kehittämisyhtiöissä, järjestöissä sekä tutkimus- ja kehittämissektorilla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• konsultti
• kouluttaja
• laatupäällikkö
• projekti-insinööri
• suunnittelu-, tutkimus- tai kehitysinsinööri
• ympäristöasiantuntija
• ympäristömittausinsinööri
• ympäristöneuvoja
• ympäristöpäällikkö
• ympäristösuojelusihteeri
• ympäristösuojelusuunnittelija
• ympäristötarkastaja

TKI ja työelämäyhteistyö

Environmental engineering (EE) -koulutus tekee yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa mukaan lukien korkeakoulut, kehittämisyhtiöt, yritykset ja viranomaiset. Ulkopuolisten organisaatioiden kanssa tehdään pienimuotoisia kehittämishankkeita, joissa opiskelijana pääset suorittamaan toimeksiantoja opettajien ohjauksessa.
EE-koulutuksen verkostoon kuuluvat muun muassa kansainväliset yritykset ja järjestöt. Merkittäviä yhteistyökumppaneina ovat ulkomaiset partnerikorkeakoulut.

Tutkimukselliset painopisteet

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassaan (TKI) Xamk keskittyy kolmeen ns. painoalaan, joista yksi on metsä, ympäristä ja energia. Painoalalla on kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita, jotka tarjoavat opiskelijoille esimerkiksi harjoittelumahdollisuuksia ja opinnäytetyöaiheita.

Painoalan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla edistetään alueen yritysten kilpailukykyä lisäämällä materiaalitehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden ja biomateriaalien käyttöä sekä sivuainevirtojen hallintaa. Ympäristöriskien hallintaa, vesien käsittelyä ja metsien käyttöä tehostetaan digitaalista mittaus-, mallinnus- ja monitorointitekniikkaa kehittämällä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Suurimman osan opinnoistasi suoritat verkko-opintoina. Toisena opiskeluvuonna opinnot suoritetaan Mikkelin kampuksella, ja tällöin opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä. Tämä tarkoittaa, että menemme maastoon, otamme näytteittä, teemme analyyseja ja tulkitsemme tuloksia. Opit asioita oikeiden työtehtävien kautta. Mikkelin kampuksen ympäristölaboratorion moderneilla mittalaitteilla tehdään monipuolisia analyyseja ja mittauksia.