OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > YHTEISÖPEDAGOGIKOULUTUS > YHTEISÖPEDAGOGI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
180                                          
Ohjaus ja vuorovaikutus
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Nuoren kohtaaminen 5
     
           
                 
Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen 5
     
           
                 
Nuoren kasvun tukeminen
                                         
Nuoren kasvu ja kehitys 5
     
           
                 
Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa 5
     
           
                 
Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5
     
           
                 
Näkökulmia nuorisokasvatukseen
                                         
Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5
       
             
             
Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5
       
             
             
Opinto- ja urasuunnittelu 5
   
 
     
   
       
Kasvatukselliset menetelmät
                                         
Liikuntakasvatus 5
       
             
             
Ympäristö- ja luontokasvatus 5
       
             
             
Ammattienglanti 5
       
             
             
Työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyys
                                         
Projektit työmuotona 5  
       
             
           
Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5  
       
             
           
Globaalikasvatus ja monikulttuurisuuden edistäminen 5  
       
             
           
Nuoren kasvatuksellinen kohtaaminen
                                         
Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5  
       
             
           
Yksilöohjaus 5  
       
             
           
Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen 5  
       
             
           
Kriittisen tietoisuuden rakentuminen ja nuorten omat kulttuurit
                                         
Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi 5  
         
               
       
Nuorisokulttuurit 5  
         
               
       
Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5  
         
               
       
Yhteisöpedagogi kehittäjänä
                                         
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
         
               
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
               
     
Ammattiruotsi 5    
         
               
     
Monialaiset työkentät
                                         
Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä 5    
           
                 
 
Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana 5    
           
                 
 
Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5    
           
                 
 
HARJOITTELU
                                         
Ohjausharjoittelu 5
       
           
             
Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt-harjoittelu 10  
         
               
       
Yhteisöpedagogin syventävä harjoittelu 15      
           
                 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
6456402032323026202020323.528.5300262002020
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
30                                          
Kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiä
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö 5    
           
               
 
Elämyspedagoginen ohjaus 5    
           
               
 
Kouluttajana toimiminen 5    
           
               
 
Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä 5    
           
               
 
Nuorisotyön syventäviä työmuotoja
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä 5    
         
               
     
Pelikasvatus nuorisotyössä 5    
         
               
     
Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen 5    
         
               
     
Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä 5    
         
               
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
Venäjä-opinnot
0                                          
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Russia beyond the headlines 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Terveysalan venäjä 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Vapaasti valittavat opinnot
0                                          
Promoottori 5                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Muotoilijaksi 2                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Ensiapu 1 1                                          
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                          
Entrepreneurship and small business marketing 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
LVI-tekniikan perusteet 3                                          
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                          
Turvallinen lääkehoito 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Workshop 5                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
EKG:n tunnistaminen 2                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                          
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kivunhoito 5                                          
Haavahoito 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Raskausajan diabetes 3                                          
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                          
Kliiniset taitopajat 5                                          
Tilintarkastus 5                                          
Gerontologinen hoitotyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                          
Hygieniapassi 2                                          
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                          
Mediakasvatuksen perusteet 5                                          
Logistiikan perusmatematiikka 5