OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > GRAAFISEN MUOTOILUN KOULUTUS > GRAAFINEN MUOTOILU, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Graafinen muotoilu, päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Työelämävalmiudet
                                               
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
             
                     
Ammatillinen kehittyminen 1  
         
               
           
Työelämään verkostoituminen 1  
       
               
               
Valmiina työelämään 1    
         
                 
         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5  
         
               
           
Johtaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 10 op)
                                               
Johtaminen 5      
             
                   
Ideasta innovaatioon 5
       
             
                 
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
       
             
                 
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Muotoilun ruotsi 5      
           
                   
   
Muotoilun englanti 5  
       
               
               
Ammatillinen viestintä 5
     
             
                     
Taideopinnot
                                               
Piirustus ja maalaus 5
     
             
                     
Kolmiulotteinen sommittelu 5
       
             
                 
Taiteen ja muotoilun historia 5  
         
               
           
Visualisointi ja ohjelmistot
                                               
Digitaalinen media 5
       
             
                 
Graafisen suunnittelun ohjelmat 5
     
             
                     
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
     
             
                     
Visuaalinen kulttuuri 5
     
             
                     
Photoshop ja digimaalaus 5
       
             
                 
Graafisen muotoilun perusteet
                                               
Väri 5
     
             
                     
Tuotegrafiikka 5
       
             
                 
Typografia 1 2
       
             
                 
Typografia 2 3  
       
               
               
Julistepaja 5    
         
                 
         
Graafisen suunnittelun menetelmät
                                               
Julkaisuteknologiat 5  
       
               
               
Studiokuvaus 5      
           
                   
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                               
Harjoittelu 30  
     
 
         
 
   
64352120323214216151553216161410.510.567.57.5152.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 105 op)
                                               
Muotoilun täydentävät opinnot
                                               
Julkaisusuunnittelu
                                               
Julkaisugrafiikka 5  
       
               
               
Kirjagrafiikka 5  
         
               
           
Kuvitus 5  
         
               
           
Digitaalinen graafinen muotoilu
                                               
Digitaalinen julkaiseminen 5  
       
               
               
Web-suunnittelu 5  
       
               
               
Animaatio 5      
           
                   
   
Yritysgrafiikka
                                               
Logot ja ohjeistot 5    
         
                 
         
Yrityksen visuaalinen viestintä 5    
         
                 
         
Informaatiografiikka 5    
           
                 
     
Mainonta ja markkinointi
                                               
Mainosgrafiikka 5    
         
                 
         
Kampanjasuunnittelu 10    
           
                 
       
Syventävä opinto 5    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5      
             
                   
VALINNAISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                               
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                               
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Venäjä-opinnot
                                               
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
Promoottori 5                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Muotoilijaksi 2                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Ensiapu 1 1                                                
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3