OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MUODIN JA PUVUSTUKSEN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Muodin ja puvustuksen koulutus
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

muotoilija (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Muotoilija (AMK) osaa tulkita tyyli- ja muotimaailman sosiaalisia viestejä

Haluaisitko muotisuunnittelijaksi, puvustajaksi, pukusuunnittelijaksi, muotitoimittajaksi, stylistiksi tai muotoilijaksi? Vaatteet viestivät meistä muille. Valmistuttuasi osaat suunnitella ja toteuttaa vaatteita ja mallistoja ja voit tietoisesti viestiä niillä haluamiasi asioita. Osaat soveltaa ja tulkita tyyli- ja muotimaailman sosiaalisia viestejä ja trendejä visuaaliselta, esteettiseltä ja toiminnalliselta kannalta.

Hallitset muotoilun suunnittelumenetelmät ja -välineet, tunnet materiaalit ja hallitset vaatteiden valmistuksen. Kykenet ohjaamaan prosessia yrittäjämäisin ottein.
Esiintymisasujen suunnittelussa sinulla on kokonaisvaltainen näkemys esittävän taiteen kentästä ja valmiudet toimia suunnittelijana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tuotannoissa. Ymmärrät työnteon prosessina ideasta käsikirjoituksen kautta valmiiseen tuotokseen, joka voi olla yksittäinen esiintymisasu, musiikkivideo, mainos, tanssiteos, teatteriesitys, tv-ohjelma tai elokuva.

Osaat työskennellä tiimeissä sekä saman että eri alojen ammattilaisten kanssa. Osaat viestiä työstäsi myös alasi ulkopuolelle.

Koulutuksen sisältö

Muotoilua opitaan tekemällä. Oppiminen perustuu opiskelijan omaan aktiiviseen toimintaan.

Luentotyyppistä opetusta on vähän. Sen sijaan kaikki opintojaksot sisältävät erilaisia oppimistehtäviä ja yhden isomman, osaamistavoitteet kokoavan harjoitustyön, joka voi olla esimerkiksi malliston suunnittelu ja toteutus sekä malliston esittely muotinäytöksessä. Lisäksi omat projektit opitaan dokumentoimaan ja analysoimaan.
Muotoilua opitaan yhteistyössä opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa. Yhtä tärkeätä kuin oma tekeminen on muiden tekemisen seuraaminen ja arviointi. Opettajat ohjaavat ja opastavat sinua alan perusteisiin. Lisäksi he kannustavat sinua oman näkemyksesi ja luovuutesi löytämisessä ja kehittämisessä. Vaatteiden valmistuksen, koneiden ja laitteiden sekä ohjelmistojen käytön perusteet opit lähiopetustunneilla ja jatkat harjoittelua itsenäisesti.

Opintoihin kuuluu myös runsaasti projekteja, joissa luot verkostot oman alasi toimijoihin. Näiden projektien toimeksiannot tulevat oikeilta yrityksiltä. Samoin opiskelijat toteuttavat omia tapahtumia, esimerkiksi muotinäytöksiä. Lisäksi muodin ja puvustuksen opiskelijat ovat menestyksekkäästi osallistuneet kansainvälisiin suunnittelukilpailuihin ja muotinäytöksiin.

Muodin ja puvustuksen opiskelijat ovat esimerkiksi olleet Frankfurt Style Awards -kilpailuissa kolme eri kertaa loppukilpailussa, tuloksena yksi voitto ja yksi kolmas sija. Myös Pietarissa järjestettävässä Etno Moda -kilpailussa opiskelijat ovat sijoittuneet hienosti. Muodin ja puvustuksen projekteista esimerkkeinä ovat elokuvat Tuntematon sotilas ja Valmentaja sekä tv-sarjoista Karppi. Niissä opiskelijat ovat olleet puvustusharjoittelijoina.

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta. Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli yhteensä noin 21 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.

Ydinosaamisen opintojen laajuus on yhteensä 135 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opinnoista:
• ammattina muotoilu: opinto- ja urasuunnittelu, muotoiluajattelu ja portfolio
• kielet: viestintätaidot, ammattienglanti ja ammattiruotsi
• pajat: materiaalipajat sekä väri ja pinta
• taiteen soveltaminen: taiteen ja muotoilun historia, kuvataide sekä muodonanto
• visualisointi: valokuvaus ja kuvankäsittely, graafisen suunnittelun ohjelmat sekä esitys- ja
• kuvitustekniikat
• menetelmät: tutkimus- ja kehittämisosaaminen, käyttäjäymmärrys ja CAD-ohjelmat
• luova talous: tulevaisuuden ennakointi, muotoiluyrittäjyys ja ideasta innovaatioon
• opinnäytetyö
• harjoittelu

Täydentävän osaamisen opintojen laajuus on 105 opintopistettä ja sen opintojaksoja ovat:
• muoti ajassa
o johdatus stailaajan ja puvustajan työhön
o pukeutumisen ja muodin historia
o malliston suunnittelu
• henkilö, rooli ja tyyli
o kaavasuunnittelu, rakenteet ja pinta
o malliston toteutus ja dokumentointi
• elämys ja tapahtuma
o muoti, tyyli ja brändi
o tapahtuman suunnittelu
o vaatteet elämyksenä
• TKI-projekti
o pukusuunnittelu ja karakterisointi
o projekti ja tutkimus
• harjoittelu

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opiskelu vaatii runsaasti omaa itsenäistä työskentelyä pajatiloissa iltaisin ja viikonloppuisin.

Opiskele joustavasti. Opintojesi alussa opintovastaava tekee kanssasi henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelman (HOPS). Sen avulla sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Päivätoteutus

Muodin ja puvustuksen koulutuksessa on mahdollista valita oppimisväylä, joka sopii opiskelutilanteeseesi parhaiten. Ennen oppimisväylän valintaa keskustele opiskelijavastaavan kanssa eri vaihtoehdoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman sisällöstä.

Valittavissasi on
• työviikkopohjainen oppimisväylä,
• opintoja nopeuttava oppimisväylä tai
• työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä noudatetaan opetussuunnitelman mukaista työjärjestystä. Opiskelu rytmittyy työjärjestyksen mukaisesta ryhmäopetuksesta ja itsenäisistä oppimistehtävistä. Valitessasi työviikkopohjaisen väylän valmistut aina normiajassa.

Mikäli haluat nopeuttaa työelämään siirtymistä, voit valita opintoja nopeuttavan oppimisväylän. Jos sinulla on viimeisen 10 vuoden ajalta aikaisempaa koulutusalan työkokemusta, on se mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa. Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös muiden ryhmien opetustarjonnasta tai suorittaa verkko-opintoja.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle.

Voit valita työssäkäyntiin integroidun oppimisväylän, mikäli työskentelet koulutusalaasi vastaavissa työtehtävissä. Valitessasi kyseisen oppimisväylän, on sinun sovittava yhteistyöstä työnantajan kanssa. Voit suorittaa opintojaksoja työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Osaamisen kehittyminen vaatii perehtymistä opintojakson sisältöihin, joiden hallitseminen osoitetaan etukäteen sovittuina oppimistehtävinä tai näyttöinä. Oppimistehtävän suorittamisesta sinun tulee aina sopia etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi muotoilijaksi voit työskennellä moninaisissa tehtävissä muodin ja puvustuksen alalla. Muodin puolella voit toimia vaate- tai muotisuunnittelijana, muotinäytösten tai tapahtumien järjestäjänä, muotitoimittajana tai muotikuvien stailaajana. Puvustamisen alueella puolestaan voit työskennellä puku- tai esiintymisasusuunnittelijana, puvustajana, puvustonhoitajana. Voit puvustaa teatteriesityksiä, televisio-ohjelmia, elokuvia ja näytelmiä tai suunnitella esiintymisasuja artisteille.

Koulutus antaa valmiudet toimia myös ohjaus- ja opetustehtävissä. Itsenäisenä yrittäjänä toimiminen on yksi hyvä vaihtoehto. Oman yrityksen perustaminen jo opiskeluaikana on mahdollista ja sitä tuetaan Xamkissa laajoin yrittäjäopinnoin.
Muodin ja puvustuksen alalta valmistunut on ensisijaisesti elämysten tuottaja. Elämys voi syntyä asiakkaalle yksilöllisen tuotteen tilaamisen, valmistusprosessin tai käytön aikana. Elämys voi olla valmis teatteriesitys, musiikkivideo, konsertti, muotinäytös tai muotiin liittyvä stailatuin kuvin varustettu artikkeli.

Tulevaisuuden haasteet vaatetusalalla liittyvät materiaalituotantoon ja materiaalien kierrättämiseen. Muodin ja puvustuksen ammattilaisen tärkein tehtävä on pysyä ajan tasalla kehityksessä ja informoida ja ohjata asiakkaita valinnoissaan.
Ammatissa on tunnettava kuluttajien tarpeet sekä muotivirtaukset, joiden seuraaminen on tarpeen. Osallistuminen mm. kansainvälisille messuille ja seminaareihin on osa työtä.

Onko sinun unelma-ammattisi
• muotisuunnittelija
• puvustaja
• pukusuunnittelija
• muotitoimittaja
• vaate- tai kangaskaupan sisäänostaja
• stylisti
• yrittäjä tai
• muotoilija?

TKI ja työelämäyhteistyö

Ammattialan TKI-projektin toteutus ja siihen liittyen tutkimukseen tarvittavat oppimistehtävät, tutkimussuunnitelma ja projektin tutkielma. Opit analysoimaan käsikirjoituksia ja soveltamaan niitä puvustuksen suunnittelussa ja/tai huomioimaan kohderyhmän mallistojen suunnittelussa.

Asiakasprojektit yksin tai ryhmissä työskennellen voivat olla
• vaatesuunnittelua
• tapahtumia
• teatteriproduktio
• lyhytelokuvan tai musiikkivideon puvustaminen
• juhlan stailaaminen
• malliston suunnittelu omaan yritystoimintaan
• tai mitä keksitkään!

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kouvolan kampuksella on uudenaikaiset tietokoneluokat sekä työ- ja materiaaliapajat. Pajarakennus antaa opiskelijoille mahdollisuuden valmistaa suunnitelmistaan prototyyppejä ja valmiita tuotteita. Vaatetuksen pajalla on tarvittavat koneet ja laitteet, mahdollisuus painaa ja värjätä kankaita sekä muokata materiaalit halutunlaisiksi. Pajalla on käytössä kaavoitusohjelma ja sublimaatiotulostin tekokuitujen kuviointiin sekä laserleikkuri materiaalien muokkaamiseen.