OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
180                                            
Ihminen kokonaisuutena
                                           
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5
     
           
                 
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi 5  
     
             
               
Fysioterapian menetelmien harjoittelu I 10
     
           
                 
Ihminen toimivana ja liikkuvana
                                           
Ammattienglanti 5  
     
             
               
Ihmisen toimintakyvyn arviointi 5  
     
             
               
Fysioterapian menetelmien harjoittelu II 10  
     
             
               
Fysioterapia osana kuntoutusta
                                           
Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä 5  
       
             
           
Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan tukeminen 5  
       
             
           
Keskus- ja ääreishermoston toiminnan tukeminen 5  
       
             
           
Työelämäharjoittelu I 5  
       
             
           
Terveyttä edistävä liikunta 5  
       
             
           
Fysioterapian menetelmien harjoittelu III 5  
       
             
           
Terveyttä edistävä fysioterapia
                                           
Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia 5    
       
               
         
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen 5    
       
               
         
Ammattiruotsi 5    
       
               
         
Fysioterapian menetelmien harjoittelu IV 5    
       
               
         
Työelämäharjoittelu II 10    
       
               
         
Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
                                           
Terveysalan tutkimus ja kehittäminen 5    
         
               
     
Työelämäharjoittelu III 10    
         
               
     
Fysioterapian kehittyvä asiantuntijuus
                                           
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5      
         
                 
   
Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen 5      
         
                 
   
Työelämäharjoittelu IV 10      
         
                 
   
Fysioterapeutin työelämäosaaminen
                                           
Ammatillinen kasvu 5
 
   
   
     
     
Työelämäharjoittelu V 10      
           
                 
Opinnäytetyö
15                                            
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
325552413225303220251616162515153210102588
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
30                                            
Fysioterapian syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Neurologisen fysioterapian syventäminen 5    
         
               
     
Hengitys- ja sydänfysioterapian syventäminen 5      
         
                 
   
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian syventäminen 5    
         
               
     
Lasten ja nuorten fysioterapian syventäminen 5      
         
                 
   
Monialainen syventäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Liikkujan ravitsemus 5    
       
               
         
Kuntoutuksen innovaatioprojekti 5      
           
                 
Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5      
           
                 
Seksuaaliterveyden edistäminen kuntoutuksessa 5      
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
15                                            
Digitalisaatio-opinnot
0                                            
Data-analyysi 5                                            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                            
Tietoturvatietoisuus 5                                            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                            
Web ohjelmointi 5                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Tietoturvallisuus 5                                            
Digitaaliset työvälineet 1 3                                            
Digitaaliset työvälineet 2 2                                            
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                            
Konseptisuunnittelu 5                                            
Yrittäjyysvalmennus 10                                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
StartUp Passion MOOC 5                                            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                            
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                            
Innoleiri 2                                            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                            
Yrityksen perustaminen 3                                            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Ideasta innovaatioon 5                                            
Sparraus yrittäjyyteen 10                                            
StartUp Passion 5                                            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                            
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                            
Venäjä-opinnot
0                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                            
Russian Business Culture 3                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Hyvinvointiteknologia
0                                            
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                            
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                            
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                            
Asiakkaan kohtaaminen
0                                            
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                            
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                            
Kriisi- ja katastrofityö 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                            
Tutki, kehitä, raportoi 5                                            
Tulevaisuuden tutkimus 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                            
SPSS virtuaaliklinikka 3                                            
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                            
Venäjä 1 5                                            
Venäjä 2 5                                            
Venäjä 3 5                                            
Venäjä 4 5                                            
Venäjää työelämässä 5                                            
Venäjän kielen rakenteet 5                                            
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Espanja 1 5                                            
Espanja 2 5                                            
Espanja 3 5                                            
Espanja 4 5                                            
Espanjaa työelämässä 5                                            
Saksa 1 5                                            
Saksa 2 5                                            
Saksa 3 5                                            
Saksa 4 5                                            
Saksaa työelämässä 5                                            
Saksan kertauskurssi 5                                            
Italia 1 5                                            
Italia 2 5                                            
Ranska 1 5                                            
Ranska 2 5                                            
Ruotsin tehovalmennus 3                                            
Hallintoruotsi 2                                            
Lär dig mera svenska! 5                                            
Suomen alkeet 2                                            
Finnish for Beginners 5                                            
Suomi 1 5                                            
Suomi 2 5                                            
Suomi 3 5                                            
Suomi 4 5                                            
Suomea venäjää puhuville 2                                            
Suomen tehovalmennus 1 1                                            
Suomen tehovalmennus 2 1                                            
Suomen tehovalmennus 3 1                                            
Suomen tehovalmennus 4 1                                            
Suomen tehovalmennus 5 1                                            
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2                                            
Esiintymistaidon tehovalmennus 3                                            
Viestintätaidon tehovalmennus 3                                            
Asiantuntijaviestintä 5                                            
Englannin tehovalmennus 3