OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > JALKATERAPEUTTIKOULUTUS > JALKATERAPEUTTI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Jalkaterapeutti, päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
180                                                  
Ihminen kokonaisuutena
                                                 
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5
       
             
                     
Anatomia ja fysiologia 5
       
             
                     
Viestintätaidot 5
       
             
                     
Jalkaterveyden perusteet 5
       
             
                     
Jalkaterapeuttinen harjoittelu I 5
       
             
                     
Jalkaterapian ammatilliset perusteet
                                                 
Biomekaniikka 5  
       
               
                 
Diabeetikon jalkaterapia 5  
       
               
                 
Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi 5  
       
               
                 
Ammattienglanti 5  
       
               
                 
Jalkaterapeuttinen harjoittelu II 10  
       
               
                 
Terveyttä edistävä jalkaterapia
                                                 
Biomekaaninen tutkiminen 5  
         
               
               
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia 5  
         
               
               
Preventiivinen jalkaterapia ja projekti 5  
         
               
               
Jalkaterapeuttinen harjoittelu III 10  
         
               
               
Jalkaterapian erityisosaaminen
                                                 
Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia 5    
         
                 
           
Korkean riskin asiakkaat jalkaterapiassa 5    
         
                 
           
Jalkaterapeuttinen harjoittelu IV 5    
         
                 
           
Työelämäharjoittelu I 10    
         
                 
           
Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä 5    
         
                 
           
Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen
                                                 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                 
         
Ammattiruotsi 5    
           
                 
         
Jalkaterapeuttinen harjoittelu V 10    
           
                 
         
Työelämäharjoittelu II 5    
           
                 
         
Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
                                                 
Yrityksen perustaminen 3      
           
                   
     
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2      
           
                   
     
Työelämäharjoittelu III 10      
           
                   
     
Jalkaterapian työelämäosaaminen
                                                 
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
 
 
   
   
   
 
Työelämäharjoittelu IV 10    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
         
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
275671260273026304120605215455103061520330
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
30                                                  
Jalkaterapian syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Jalkahaavan hoito ja keventäminen 5    
           
                 
       
Urheilujalkaterapia 5    
           
                 
       
Lasten ja nuorten jalkaterapia 5    
           
                 
       
Monialainen syventäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Liikkujan ravitsemus 5      
           
                   
     
Kuntoutuksen innovaatioprojekti 5      
           
                   
     
Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5      
           
                   
     
Diabeetikon jalkaterveys 5      
           
                   
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Digitalisaatio-opinnot
0                                                  
Data-analyysi 5                                                  
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                  
Tietoturvatietoisuus 5                                                  
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                  
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                  
Web ohjelmointi 5                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Tietoturvallisuus 5                                                  
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                  
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                  
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                  
Konseptisuunnittelu 5                                                  
Yrittäjyysvalmennus 10                                                  
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
StartUp Passion MOOC 5                                                  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Innovaatiojohtaminen 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                  
Innoleiri 2                                                  
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                  
Yrityksen perustaminen 3                                                  
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                  
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                  
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                  
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                  
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                  
StartUp Passion 5                                                  
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                  
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                  
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                                  
Venäjä-opinnot
0                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                  
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                  
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                  
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                  
Russian Business Culture 3                                                  
Asioi venäjäksi 3                                                  
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                  
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                  
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                  
Vapaasti valittavat opinnot
0                                                  
Promoottori 5                                                  
Taidegrafiikka 5                                                  
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                  
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                  
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                  
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                  
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Ympäristöliiketoiminta 5                                                  
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                  
Kivunhoito 5                                                  
Haavahoito 3                                                  
Väkivaltatyö 5                                                  
Raskausajan diabetes 3                                                  
Gerontologinen hoitotyö 5                                                  
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                                  
Hygieniapassi 2                                                  
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                                  
Logistiikan perusmatematiikka 5                                                  
Liikunta 1 2                                                  
Rokotusosaamisen perusteet 2                                                  
Matematiikan tehovalmennus 1                                                  
Lapin vaellus 5                                                  
Sähköturvallisuustutkinto 1 3                                                  
Design project 5                                                  
Sosiaalialan hoitotyö 5                                                  
Väkivaltatyö II 5                                                  
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Farmakologia 5                                                  
Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3                                                  
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3                                                  
Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2                                                  
Verhoilu 5