OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUS > BIOTUOTETEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Biotuotetekniikka, päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN (valitaan kaikki)
180                                                
Työelämäosaaminen
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
     
   
   
         
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Biotuote- ja kemianteollisuus 5
     
             
                     
Ammatillinen orientoituminen
                                               
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                     
Metsäteollisuuden raaka-aineet 5
     
             
                     
Mekaaniset yksikköprosessit 5
     
             
                     
Luonnontieteiden perusteet
                                               
Tiedonkäsittely organisaatiossa 5
       
             
                 
Soveltava fysiikka 5
       
             
                 
Insinöörin matematiikka 1 5
       
             
                 
Biotuotetekniikan perusteet
                                               
Soveltava kemia ja kemikaaliturvallisuus 5
       
             
                 
Virtaustekniikka ja taseet 5
       
             
                 
Ammattienglanti 5
       
             
                 
Syventävät luonnontieteelliset opinnot
                                               
Termofysiikka ja teknillinen termodynamiikka 5  
       
               
               
Orgaaninen kemia ja biokemia 5  
       
               
               
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Prosessiosaamisen perusteet
                                               
Ammattiruotsi 5  
       
               
               
Prosessien kemia 5  
       
               
               
Prosessiteollisuuden mittaukset, -koneet ja -laitteet 5  
       
               
               
Menetelmäosaaminen
                                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
               
           
Puunjalostuksen kemia 5  
         
               
           
Lämmönsiirto 5  
         
               
           
Syventävä prosessiosaaminen
                                               
Kemialliset yksikköprosessit 5  
         
               
           
Sellutekniikka 5  
         
               
           
Paperin- ja kartongin valmistus 5  
         
               
           
Prosessien suunnittelu ja käyttö
                                               
Prosessien mallinnus ja suunnittelu 5    
         
                 
         
Yrityspeli 5    
         
                 
         
Säätö- ja automaatiotekniikka 5    
         
                 
         
HARJOITTELU
                                               
Harjoittelu 30
   
 
 
     
 
 
     
OPINNÄYTETYÖ
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                   
   
627231152735324016151502717.517.5322020167.57.51500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
60                                                
Projektiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Projektiosaaminen 5    
         
                 
         
Työelämälähtöinen projekti 10    
         
                 
         
Täydentävä biotuotetekniikan osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Biomassan jalostus 5    
           
                 
     
Paperin- ja kartongin jalostus 5    
           
                 
     
Höyrykattilat 5    
           
                 
     
Biotuoteteollisuutta avustava toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Puunhankinnan toimintaympäristö 5    
           
                 
     
Energianmuuntoprosessit 5    
           
                 
     
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
           
                 
     
Energian tuotanto ja teollisuuden päästöjen hallinta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Voimalaitosprosessit 5      
           
                   
   
Prosessiteollisuuden päästöjen hallinta 5      
           
                   
   
Kiertotalous 5      
           
                   
   
Teollinen toimintaympäristö
()
                                               
Tekninen piirustus 5      
           
                   
   
Teollisuuden kunnossapito 5      
           
                   
   
Tehdassuunnittelu 5      
           
                   
   
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Hyvinvointiteknologia
0                                                
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
Asiakkaan kohtaaminen
0                                                
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5