OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > DEGREE PROGRAMME IN NURSING > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
175                                          
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                         
Opiskelutaidot 2
 
 
     
   
         
     
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                 
Kliininen hoitotyö 10
     
           
                 
Laatu ja turvallisuus sosiaali- ja terveysalalla 5
     
           
                 
Lääkehoito 5
     
         
             
Suomi 1 5
     
           
                 
Terveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä
                                         
Terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalalla 10
       
           
               
Suomi 2 5
       
           
               
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 8
       
           
               
Kliininen hoitotyö I
                                         
Sisätautien hoitotyö, teoria ja laboraatiot 7
       
           
               
Gerontologinen hoitotyö, teoria ja laboraatiot 5  
       
             
           
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö, teoria ja laboraatiot 7  
       
             
           
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö, teoria ja laboraatiot 5  
         
             
         
Suomi 3 5  
       
             
           
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 10  
       
             
           
Kliininen hoitotyö II
                                         
Vastaanotto ja kotisairaanhoito, teoria ja laboraatiot 5  
         
             
         
Perhehoitotyö, teoria ja laboraatiot 7  
         
             
         
Akuutti- ja tehohoitotyö, teoria ja laboraatiot 6    
         
               
     
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 3 12  
         
             
         
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 4 15    
         
               
     
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 5 15    
           
               
   
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
       
             
           
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
         
             
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
               
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
           
               
   
616450029323034302002931130340302000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
35                                          
Täydentävä kliininen hoitotyö 10    
           
               
   
Suomi 4 5  
         
             
         
Suomi 5 ja 6 5    
           
               
   
Täydentävä kliinisen hoitotyön harjoittelu 15      
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
                                         
051515000501515000050015015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 616450029323034302002931130340302000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.