OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
175                                            
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                           
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
     
 
 
         
   
Tiedonhallinta 5
     
           
                   
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                   
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
           
                   
Potilasturvallisuus ja lääkehoito 5
     
           
                   
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu
                                           
Prekliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 4
     
           
                   
Kliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 6
     
           
                 
Kieli- ja viestintäopinnot
                                           
Viestintätaidot 5
     
           
                   
Ammattienglanti 5  
     
             
               
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Terveyden edistäminen
                                           
Terveyden edistämisen perusteet 5  
     
             
               
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5  
     
             
               
Kliininen hoitotyö I
                                           
Sisätautien hoitotyö 5  
     
             
               
Kirurginen ja perioperatatiivinen hoitotyö 5  
       
             
           
Gerontologinen hoitotyö 5  
     
             
               
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 5  
       
             
             
Kliininen harjoittelu I
                                           
Prekliininen harjoittelu 1 5  
     
           
           
Kliininen harjoittelu 1 25  
     
           
         
Kliininen hoitotyö II
                                           
Akuutti - ja tehohoitotyö 5    
       
               
         
Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö 5    
         
               
     
Lasten- ja nuorten hoitotyö 5    
         
               
       
Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 5    
         
               
       
Kliininen harjoittelu II
                                           
Prekliininen harjoittelu 2 5    
       
             
     
Kliininen harjoittelu 2 15    
       
             
     
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
       
               
         
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 5      
         
                 
   
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
       
               
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
               
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
         
                 
   
376165123728.532.5323312034328.518.813.83221.511.51200
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 35 op)
35                                            
Sairaanhoitajana akuuttihoitotyössä
                                           
Päivystys- ja tehohoitotyö 5      
         
                 
   
Leikkaus- ja anestesiahoitotyö 5      
         
                 
   
Syventävä sisätautien hoitotyö 5      
         
                 
   
Sairaanhoitajana vastaanottotyössä
                                           
Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiasta 5      
         
                 
   
Potilaan kliinisen tilan tutkiminen 5      
         
                 
   
Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössä 5      
         
                 
   
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
                                           
Nuorten mielenterveys -ja päihdetyö 5      
         
                 
   
Kriisityö 5      
         
                 
   
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5      
         
                 
   
Monialainen syventäminen
                                           
eHealth - Tulevaisuuden sairaanhoitajan työssä 5      
         
                 
   
Projekti työelämän kehittämisessä 5      
         
                 
   
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5      
         
                 
   
Täydentävä harjoittelu
                                           
Täydentävä kliininen harjoittelu 15      
         
               
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 5 op)
                                           
Digitalisaatio-opinnot
0                                            
Data-analyysi 5                                            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                            
Tietoturvatietoisuus 5                                            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                            
Web ohjelmointi 5                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Tietoturvallisuus 5                                            
Digitaaliset työvälineet 1 3                                            
Digitaaliset työvälineet 2 2                                            
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                            
Konseptisuunnittelu 5                                            
Yrittäjyysvalmennus 10                                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
StartUp Passion MOOC 5                                            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                            
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                            
Innoleiri 2                                            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                            
Yrityksen perustaminen 3                                            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Ideasta innovaatioon 5                                            
Sparraus yrittäjyyteen 10                                            
StartUp Passion 5                                            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                            
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                            
Venäjä-opinnot
0                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                            
Russian Business Culture 3                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                            
Tutki, kehitä, raportoi 5                                            
Tulevaisuuden tutkimus 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                            
SPSS virtuaaliklinikka 3                                            
Vapaasti valittavat opinnot
0                                            
Promoottori 5                                            
Taidegrafiikka 5                                            
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                            
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                            
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                            
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                            
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Ympäristöliiketoiminta 5                                            
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                            
Kivunhoito 5                                            
Haavahoito 3                                            
Väkivaltatyö 5                                            
Raskausajan diabetes 3                                            
Gerontologinen hoitotyö 5                                            
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                            
Hygieniapassi 2                                            
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                            
Logistiikan perusmatematiikka 5                                            
Liikunta 1 2                                            
Rokotusosaamisen perusteet 2                                            
Matematiikan tehovalmennus 1                                            
Lapin vaellus 5                                            
Sähköturvallisuustutkinto 1 3                                            
Design project 5                                            
Sosiaalialan hoitotyö 5                                            
Väkivaltatyö II 5                                            
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Farmakologia 5                                            
Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3                                            
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3                                            
Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2                                            
Verhoilu 5                                            
Puhdistus 5                                            
Koristemaalaus 5                                            
Ovi- ja ikkunarestaurointi 5                                            
Sisustustekstiilien valintakriteerit 5                                            
Sisustussuunnittelu 5                                            
Pintakäsittely 5