OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                         
Ammatillinen kasvu 5
     
         
             
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus 5
     
           
                 
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
           
                 
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 1 4                                          
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 2 6
       
           
             
Kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ammattiruotsi 5
       
           
             
Ammattienglanti 5
     
           
                 
Terveyden- ja toimintakyvyn edistäminen
                                         
Terveyden edistämisen perusteet 5
       
           
             
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5
       
           
             
Opettaminen ja ohjaaminen hoitotyössä 5
       
           
             
Kliininen hoitotyö
                                         
Sisätautien hoitotyö 5  
       
             
           
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5  
         
             
       
Akuutti- ja tehohoitotyö 5  
         
             
       
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
             
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
       
             
           
Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelu 5  
       
           
       
Kliininen harjoittelu
                                         
Kliininen harjoittelu 1 15  
       
             
           
Kliininen harjoittelu 2 15  
         
             
       
Perhe- ja yhteisöhoitotyö
                                         
Äitiys- ja perhehoitotyö 5    
         
               
     
Yhteisöhoitotyö ja kotisairaanhoito 5    
         
               
     
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15    
         
               
     
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                         
Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen 5    
         
               
     
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5      
           
                 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
               
 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
56604010272932283010102714.514.5321414305510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 40 op)
                                         
Asiantuntijuuden kehittyminen: Akuuttihoitotyö
                                         
Päivystys- ja tehohoitotyö 5    
           
               
 
Perioperatiivinen ja kirurginen hoitotyö 5    
           
               
 
Lasten ja nuorten hoitotyö 5    
           
               
 
Asiantuntijuuden kehittyminen: Kansanterveystyö
                                         
Potilaan kliinisen tilan tutkiminen 5    
           
               
 
Hoitotyö kansansairauksissa 5    
           
               
 
Opettaminen ja ohjaaminen vastaanottotyössä 5    
           
               
 
Asiantuntijuuden kehittyminen: Mielenterveystyö
                                         
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (verkkokurssi) 5    
           
               
 
Väkivaltatyö 5    
           
               
 
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5    
           
               
 
Asiantuntijuuden kehittyminen: Monialainen syventäminen
                                         
Liikkujan ravitsemus 5    
           
               
 
Monialainen yhteistyö toimintakyvyn edistämiseksi 5    
           
               
 
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5    
           
               
 
Asiantuntijuuden kehittyminen: Harjoittelu
                                         
Asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelu 1 7.5                                          
Asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelu 2 7.5      
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
+ Venäjä-opinnot
                                         
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                         
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                         
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                         
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
+ Venäjä-opinnot
                                         
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
0060100000060100000000303010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 56604010272932283010102714.514.5321414305510

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.