OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 170 op)
                                           
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                           
Ammatillinen kasvu 5
 
     
 
         
   
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus 5
     
           
                 
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
           
                 
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 1 4
     
           
                 
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 2 6  
     
             
               
Kieli- ja viestintäopinnot
                                           
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Ammattienglanti 5
     
           
                 
Terveyden- ja toimintakyvyn edistäminen
                                           
Terveyden edistämisen perusteet 5  
     
             
               
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5  
     
             
               
Opettaminen ja ohjaaminen hoitotyössä 5  
     
             
               
Kliininen hoitotyö
                                           
Sisätautien hoitotyö 5  
     
             
               
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5    
       
               
         
Akuutti- ja tehohoitotyö 5    
       
               
         
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
             
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
       
             
           
Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelu 5  
   
 
         
   
         
Kliininen harjoittelu
                                           
Kliininen harjoittelu 1 15  
       
             
           
Kliininen harjoittelu 2 15    
       
               
         
Perhe- ja yhteisöhoitotyö
                                           
Äitiys- ja perhehoitotyö 5    
         
               
     
Yhteisöhoitotyö ja kotisairaanhoito 5    
         
               
     
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15    
         
               
     
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                           
Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen 5    
         
               
     
Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys 5      
           
                 
 
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
 
31595817312930283012515.515.52915152815151250
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 40 op)
                                           
Asiantuntijuuden kehittyminen: Akuuttihoitotyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Päivystys- ja tehohoitotyö 5      
         
                 
   
Perioperatiivinen ja kirurginen hoitotyö 5      
         
                 
   
Lasten ja nuorten hoitotyö 5      
         
                 
   
Asiantuntijuuden kehittyminen: Kansanterveystyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Potilaan kliinisen tilan tutkiminen 5      
         
                 
   
Hoitotyö kansansairauksissa 5      
         
                 
   
Opettaminen ja ohjaaminen vastaanottotyössä 5      
         
                 
   
Asiantuntijuuden kehittyminen: Mielenterveystyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (verkkokurssi) 5      
         
                 
   
Väkivaltatyö 5      
         
                 
   
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5      
         
                 
   
Asiantuntijuuden kehittyminen: Monialainen syventäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Liikkujan ravitsemus 5      
         
                 
   
Monialainen yhteistyö toimintakyvyn edistämiseksi 5      
         
                 
   
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5      
         
                 
   
Asiantuntijuuden kehittyminen: Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
Asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelu 1 7.5      
         
                 
   
Asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelu 2 7.5      
           
                 
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
+ Digitalisaatio-opinnot
                                           
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                           
+ Venäjä-opinnot
                                           
+ Hyvinvointiteknologia
                                           
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                           
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                           
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                           
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                           
00071.250000067.53.750000000067.53.750
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31595817312930283012515.515.52915152815151250

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.