OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
175                                          
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                         
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
 
   
   
 
Tiedonhallinta 5
     
           
                 
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                 
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
           
                 
Potilasturvallisuus ja lääkehoito 5
     
           
                 
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu
                                         
Prekliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 4
     
           
                 
Kliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 6
       
             
             
Kieli- ja viestintäopinnot
15                                          
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ammattienglanti 5
       
             
             
Ammattiruotsi 5  
         
               
       
Terveyden edistäminen
                                         
Terveyden edistämisen perusteet 5
       
             
             
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5
       
             
             
Kliininen hoitotyö I
                                         
Sisätautien hoitotyö 5
       
             
             
Kirurginen ja perioperatatiivinen hoitotyö 5  
         
               
       
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
             
           
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 5  
       
             
           
Kliininen harjoittelu I
                                         
Prekliininen harjoittelu 1 5
     
         
       
Kliininen harjoittelu 1 25  
       
           
       
Kliininen hoitotyö II
                                         
Akuutti - ja tehohoitotyö 5    
           
                 
 
Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö 5  
         
               
       
Lasten- ja nuorten hoitotyö 5    
         
               
     
Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 5    
         
               
     
Kliininen harjoittelu II
                                         
Prekliininen harjoittelu 2 5  
       
         
 
Kliininen harjoittelu 2 15    
         
             
 
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
               
     
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 5    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
               
 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5                                          
58565503028272930250300.527.5276.522.5309.515.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 35 op)
35                                          
Sairaanhoitajana akuuttihoitotyössä
                                         
Päivystys- ja tehohoitotyö 5                                          
Leikkaus- ja anestesiahoitotyö 5                                          
Syventävä sisätautien hoitotyö 5                                          
Sairaanhoitajana vastaanottotyössä
                                         
Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiasta 5                                          
Potilaan kliinisen tilan tutkiminen 5                                          
Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössä 5                                          
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
                                         
Nuorten mielenterveys -ja päihdetyö 5                                          
Kriisityö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                          
Monialainen syventäminen
                                         
eHealth - Tulevaisuuden sairaanhoitajan työssä 5                                          
Projekti työelämän kehittämisessä 5                                          
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5                                          
Täydentävä harjoittelu
                                         
Täydentävä kliininen harjoittelu 15                                          
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                          
Venäjä-opinnot
0                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Vapaasti valittavat opinnot
0                                          
Promoottori 5                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Kivunhoito 5                                          
Haavahoito 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Raskausajan diabetes 3                                          
Gerontologinen hoitotyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                          
Hygieniapassi 2                                          
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                          
Logistiikan perusmatematiikka 5                                          
Liikunta 1 2                                          
Rokotusosaamisen perusteet 2                                          
Matematiikan tehovalmennus 1                                          
Lapin vaellus 5                                          
Sähköturvallisuustutkinto 1 3                                          
Design project 5                                          
Sosiaalialan hoitotyö 5                                          
Väkivaltatyö II 5                                          
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Farmakologia 5                                          
Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3                                          
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3                                          
Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2                                          
Verhoilu 5                                          
Puhdistus 5                                          
Koristemaalaus 5                                          
Ovi- ja ikkunarestaurointi 5                                          
Sisustustekstiilien valintakriteerit 5                                          
Sisustussuunnittelu 5                                          
Pintakäsittely 5                                          
CAM -perusteet 5                                          
Yrityskuvan viestiminen verkossa 5                                          
Intercultural Communication 5                                          
Liikunta 3 2                                          
Liikunta 4 2                                          
Liikunta 2 2                                          
Asennusharjoitukset 5