OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Hoitotyön ammatilliset perusteet
                                           
Opinto- ja urasuunnittelu 3
 
     
 
         
   
Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta 4
     
           
                 
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
   
         
               
Lääkehoito 5
   
         
               
Kliinisen hoitotyön perusteet 5
     
           
                 
Prekliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 4
     
           
                 
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu
                                           
Kliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 6
     
           
                 
Kieli- ja viestintäopinnot
                                           
Hoitotyön viestintätaidot 4
     
           
                 
Hoitotyön englanti 3  
     
             
               
Hoitotyön ruotsi 3  
       
             
           
Terveyden edistäminen
                                           
Terveyden edistämisen perusteet 5  
     
             
               
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5  
     
             
               
Kliininen hoitotyö I
                                           
Sisätautien hoitotyö 5  
     
             
               
Prekliininen harjoittelu, sisätautien hoitotyö 2  
     
             
               
Gerontologinen hoitotyö 5  
     
             
               
Prekliininen harjoittelu, gerontologinen hoitotyö 0.5  
     
             
               
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 5  
       
             
           
Prekliininen harjoittelu, mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 0.5  
       
             
           
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
             
           
Prekliininen harjoittelu, kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 2  
       
             
           
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä I
                                           
Kliininen harjoittelu 1 15  
       
             
           
Kliininen harjoittelu 2 15    
       
               
         
Kliininen hoitotyö II
                                           
Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 5    
       
               
         
Prekliininen harjoittelu, vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 1    
       
               
         
Akuutti - ja tehohoitotyö 5    
       
               
         
Prekliininen harjoittelu, akuutti- ja tehohoitotyö 1    
       
               
         
Perhehoitotyö 7    
         
               
     
Prekliininen harjoittelu, perhehoitotyö 2    
         
               
     
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä II
                                           
Kliininen harjoittelu 3 12    
         
               
     
Kliininen harjoittelu 4 12      
         
                 
   
Näyttöön perustuva hoitotyö
                                           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
       
               
         
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
306161233030.530.53229185151530.515.315.33214.514.5182.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 35 op)
                                           
Sairaanhoitajana akuuttihoitotyössä
                                           
Päivystys- ja tehohoitotyö 5    
         
               
     
Leikkaus- ja anestesiahoitotyö 5    
         
               
     
Syventävä sisätautien hoitotyö 5    
         
               
     
Sairaanhoitajana vastaanottotyössä
                                           
Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiasta 5    
         
               
     
Potilaan kliinisen tilan arviointi sairaanhoitajan työssä 5    
         
               
     
Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössä 5    
         
               
     
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
                                           
Nuorten mielenterveys -ja päihdetyö 5    
         
               
     
Kriisi- ja traumatyö 5    
         
               
     
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5    
         
               
     
Monialainen syventäminen
                                           
Kehittyvän teknologian hyödyntäminen hoitotyössä 5    
         
               
     
Yrityksen perustaminen 3    
         
               
     
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2    
         
               
     
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5    
         
               
     
Täydentävä kliininen harjoittelu
                                           
Täydentävä kliininen harjoittelu 15      
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
                                           
+ Digitalisaatio-opinnot
                                           
Data-analyysi 5                                            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                            
Tietoturvatietoisuus 5                                            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                            
Web ohjelmointi 5                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Tietoturvallisuus 5                                            
Digitaaliset työvälineet 1 3                                            
Digitaaliset työvälineet 2 2                                            
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                           
Ideasta innovaatioon 5                                            
Konseptisuunnittelu 5                                            
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                            
Yrittäjyysvalmennus 10                                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
StartUp Passion MOOC 5                                            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                            
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                            
Innoleiri 2                                            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                            
Yrityksen perustaminen 3                                            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Ideasta innovaatioon 5                                            
Sparraus yrittäjyyteen 10                                            
StartUp Passion 5                                            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                            
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                            
+ Venäjä-opinnot
                                           
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                            
Russia beyond the headlines 5                                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                            
Terveysalan venäjä 5                                            
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                            
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                            
Russian Business Culture 3                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                            
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                           
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                            
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Tutki, kehitä, raportoi 5                                            
Tulevaisuuden tutkimus 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                            
SPSS virtuaaliklinikka 3                                            
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                           
Promoottori 5                                            
Finnish for Beginners 5                                            
Muotoilijaksi 2                                            
Taidegrafiikka 5                                            
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                            
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                            
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                            
Ensiapu 1 1                                            
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                            
Entrepreneurship and small business marketing 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                            
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                            
LVI-tekniikan perusteet 3                                            
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                            
Turvallinen lääkehoito 5                                            
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                            
Workshop 5                                            
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
EKG:n tunnistaminen 2                                            
Ympäristöliiketoiminta 5                                            
Linux-käyttöjärjeste