OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sosionomikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

sosionomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot