OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUS, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Liiketalous, päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Liiketoiminnan perusteet digitaalisessa taloudessa
                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
     
           
                 
Kirjanpito 5
     
           
                 
Markkinoinnin perusteet 5
     
           
                 
Liiketalouden ammatilliset valmiudet
                                         
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
   
   
   
     
Ammattisuomi 5
     
           
                 
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
     
           
                 
Liiketoimintaympäristö
                                         
Kansantalous 5
       
           
             
Ammattienglanti 5
       
           
             
Talousmatematiikka 5
       
           
             
Toimiva organisaatio
                                         
Toimiva työyhteisö 5
       
           
             
Henkilöstöhallinto 5  
         
             
       
Yritysjuridiikka 5
       
           
             
Liiketoimintaprosessit
                                         
Kustannus- ja kannattavuuslaskenta 5  
       
             
           
Tilaus- ja toimitusketjun hallinta 5
       
           
             
Asiakastuntemus ja asiakassuhteet 5  
       
             
           
Liiketoiminnan tuki
                                         
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Tiedonhankinta ja -analysointi 5  
       
             
           
Projektiosaaminen 5  
       
             
           
Tutkimuksellinen kehittäminen
                                         
Tradenomin viestintätaidot 5  
         
             
         
Tutkimusmenetelmät 5    
           
               
   
Toiminnanohjaus 5  
         
             
       
Harjoittelu
                                         
Perusharjoittelu 10  
       
             
           
Syventävä harjoittelu 20    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
5752365273037152610527151537105267.52.55
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                         
Myynti ja e-markkinointi
()
                                         
Digitaalinen markkinointiviestintä 5  
         
             
         
Henkilökohtainen myyntityö 5  
         
             
         
e-Markkinointi 5  
       
             
           
Palveluliiketoiminnan kehittäminen
()
                                         
Palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen ja palvelumuotoilu 5  
         
             
         
Avainasiakkuuksien ja myynnin johtaminen 5    
         
               
     
Palvelujen johtaminen ja markkinointi 5    
         
               
     
Talouden raportointi
                                         
Kirjanpidosta tilinpäätökseen 5  
       
             
           
Tilinpäätösinformaatio 5  
         
             
         
Yritysverotus 5  
         
             
         
Talouden suunnittelu ja analysointi
                                         
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5  
         
             
         
Talouden suunnittelu ja budjetointi 5    
         
               
     
Tilinpäätösanalyysi ja tilintarkastus 5    
         
               
     
Tuloksellinen esimiestyö
                                         
Esimiestyön kehittäminen 5    
         
               
     
Talousnäkökulma esimiestyössä 5    
         
               
     
Esimies asiakkuuksien kehittäjänä 5    
         
               
     
Rahoitus ja johtaminen
                                         
Rahoitus ja liiketoimintasuunnitelma 5    
         
               
     
Sijoitustoiminta 5    
           
               
 
Strateginen johtaminen 5    
           
               
 
Taloushallinto julkisella sektorilla
                                         
Julkisen sektorin muutos ja taloushallinnon haasteet 5    
           
               
 
Taloushallinnon sähköiset järjestelmät 5    
           
               
 
Taloushallinnon prosessien kehittäminen 5    
           
               
 
Managing human competences
                                         
Innovation and process management 5    
           
               
 
Intercultural management 5    
           
               
 
Organizational behaviour 5    
           
               
 
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
+ Venäjä-opinnot
                                         
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Russia beyond the headlines 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Terveysalan venäjä 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
Promoottori 5                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Muotoilijaksi 2                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Ensiapu 1 1                                          
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Saattohoito 5                                          
LVI-tekniikan perusteet 3                                          
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                          
Turvallinen lääkehoito 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Workshop 5                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
EKG:n tunnistaminen 2                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5