OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUS, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Liiketalous, päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Liiketoiminnan perustaidot
                                         
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
           
                 
Ammatillinen kehittyminen 1
       
           
             
Työelämään verkostoituminen 1  
       
             
           
Valmiina työelämään 1    
           
               
 
Tietotekninen osaaminen 5
     
           
                 
Yritystoiminta 5
     
           
                 
Asiakaslähtöinen liiketoiminta
                                         
Ammatillinen viestintä 5
     
           
                 
Toimitusketjun hallinta 5
     
           
                 
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
           
                 
Kannattava liiketoiminta
                                         
Laskentatoimen perusteet 5
       
           
             
Toiminnanohjaus ja verkottuva talous 5
       
           
             
Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
       
           
             
Ideasta yrittäjyyspolulle
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Ideasta innovaatioon 5
       
           
             
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
       
           
             
Kauppa- ja sopimusoikeus 5
       
           
             
Liiketalouden englanti 5
       
           
             
Kilpailukyky globaalissa taloudessa
                                         
Yrityksen kansantaloudellinen toimintaympäristö 5  
       
             
           
Yritystoiminta globaalissa taloudessa 5  
       
             
           
Projektien ja viestinnän työvälineet 5  
       
           
       
Työelämän toimintatavat
                                         
Johtaminen 5  
         
             
       
Henkilöstöhallinto ja työoikeus 5  
         
             
       
Liiketalouden ruotsi 5  
         
             
       
6330.51027361317.5010271818138.88.800.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 120 op)
                                         
Liiketalouden täydentävät opinnot
                                         
Työelämän tutkiminen ja kehittäminen
                                         
LCCE-projekti 5  
       
           
       
Opinnäytetyösuunnitelma 5    
         
               
     
Tiedonkeruu ja analysointi 5    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
               
     
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5    
         
               
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                         
Perusharjoittelu 10
       
           
             
Syventävä harjoittelu 20    
         
               
     
Taloushallinto
                                         
Kirjanpito 5  
       
             
           
Yritysverotus 5  
       
             
           
Talouden sähköiset prosessit ja palkanlaskenta 5  
       
             
           
Kustannuslaskelmat 5  
         
             
       
Yrityksen talouden analysointi 5  
         
             
       
Konsernitilinpäätös ja IFRS 5  
         
             
       
Julkishallinto ja juridiikka
                                         
Kunnallisoikeus 2  
       
             
           
EU-oikeus 3  
       
             
           
Hallinto-oikeus 3  
       
             
           
Virkamiesoikeus 2  
       
             
           
Julkiset hankinnat 3  
       
             
           
Hallintoruotsi 2  
         
             
       
Markkinointi- ja kilpailuoikeus 4  
         
             
       
Yhtiöoikeus 3  
         
             
       
Perhe- ja perintöoikeus 4  
         
             
       
Kiinteistöoikeus 4  
         
             
       
VALINNAISET OPINNOT
                                         
Oikeustradenomin vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                         
Insolvenssioikeus 5    
         
               
     
Rikosoikeus 4    
           
               
 
Prosessioikeus 3    
           
               
 
Tietosuoja ja tietoturvallisuus 3    
           
               
 
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                         
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                          
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                          
Kriisi- ja katastrofityö 5                                          
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
Promoottori 5                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Muotoilijaksi 2                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Ensiapu 1 1                                          
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Saattohoito 5                                          
LVI-tekniikan perusteet 3                                          
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                          
Turvallinen lääkehoito 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Workshop 5                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
EKG:n tunnistaminen 2                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                          
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kivunhoito 5                                          
Haavahoito 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Raskausajan diabetes 3                                          
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                          
Kliiniset taitopajat 5                                          
Tilintarkastus 5                                          
Gerontologinen hoitotyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                          
Hygieniapassi 2                                          
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                          
Mediakasvatuksen perusteet 5                                          
Logistiikan perusmatematiikka 5                                          
Monialainen simulaatio 1                                          
Työturvallisuuskortti 1                                          
Tulityökortti 1                                          
Liikunta 3, liikkumalla lisää toimintakykyä 2                                          
Liikunta 4, hyvinvointia liikkeellä 2                                          
Liikunta 1 2                                          
Rokotusosaamisen perusteet 2                                          
Matematiikan tehovalmennus 1