OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > NAPRAPAATTIKOULUTUS > NAPRAPAATTI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Naprapaatti, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
190                                                
Ihminen kokonaisuutena
                                               
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
             
                     
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 10
     
             
                     
Naprapatian perusteet 5
     
             
                     
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Opinto- ja urasuunnittelu 5
   
   
     
 
     
 
Ihminen ja tiede
                                               
Neuroanatomia ja -fysiologia 5
       
             
                   
Liikuntafysiologia 5
       
             
                   
Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu I 10
       
             
                   
Naprapatian diagnostiikka I 5
       
             
                   
Ammattienglanti 5
       
             
                   
Toimiva ihminen
                                               
Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä 5  
       
               
               
Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu II 10  
       
               
               
Naprapatian diagnostiikka II 5  
       
               
               
Biokemia, solubiologia ja histologia 5  
       
               
               
Biomekaniikka 5  
       
               
               
Liikkuva ihminen
                                               
Urheilulääketiede ja ravitsemusoppi 5  
         
               
             
Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu III 10  
         
               
             
Naprapatian diagnostiikka III 5  
         
               
             
Ammattiruotsi 5  
         
               
             
Työelämäharjoittelu I 5  
         
               
             
Tutkiva naprapatia
                                               
Psykologia ja vuorovaikutustaidot 5    
         
                 
         
Mikrobiologia ja epidemiologia 5    
         
                 
         
Erikoisalojen lääketiede: Yleislääketiede 5    
         
                 
         
Harjaannuttava käytäntö I 10    
         
                 
         
Naprapatia osana terveydenhuoltoa
                                               
Yrityksen perustaminen 3    
           
                 
       
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2    
           
                 
       
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                 
       
Kipufysiologia ja farmakologia 5    
           
                 
       
Harjaannuttava käytäntö II 10    
           
                 
       
Työelämäharjoittelu II 5    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
56.361.361.311.326.3303031.326.33556.326.33003031.3026.335056.30
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
50                                                
Kohti syventävää osaamista
                                               
Patologia 5      
           
                   
   
Syventävä käytäntö I 10      
           
                   
   
Erikoisalojen lääketiede: Ortopedia ja neurologia 5      
           
                   
   
Kohti ammattimaista osaamista
                                               
Syventävä käytäntö II 10      
             
                   
 
Erikoisalojen lääketiede: Radiologia 5      
             
                   
 
Työelämäharjoittelu III 5      
             
                   
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5                                                
Saksaa työelämässä 5                                                
Saksan kertauskurssi 5                                                
Italia 1 5                                                
Italia 2 5                                                
Ranska 1 5                                                
Ranska 2 5                                                
Ruotsin tehovalmennus 3                                                
Hallintoruotsi 2                                                
Lär dig mera svenska! 5                                                
Suomen alkeet 2                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Suomi 1 5                                                
Suomi 2 5                                                
Suomi 3 5                                                
Suomi 4 5                                                
Suomea venäjää puhuville 2                                                
Suomen tehovalmennus 1 1                                                
Suomen tehovalmennus 2 1                                                
Suomen tehovalmennus 3 1                                                
Suomen tehovalmennus 4 1                                                
Suomen tehovalmennus 5 1                                                
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2