OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > YHTEISÖPEDAGOGIKOULUTUS > YHTEISÖPEDAGOGI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Yhteisöpedagogi, monimuoto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Ohjaus ja vuorovaikutus
                                           
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Nuoren kohtaaminen 5
     
           
                 
Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen 5
     
           
                 
Nuoren kasvun tukeminen
                                           
Nuoren kasvu ja kehitys 5
     
           
                 
Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa 5
     
           
                 
Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5  
       
             
           
Näkökulmia nuorisokasvatukseen
                                           
Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5
     
           
                 
Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5  
     
             
               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
   
         
               
Kasvatukselliset menetelmät
                                           
Liikuntakasvatus 5    
       
               
         
Ympäristö- ja luontokasvatus 5  
     
             
               
Ammattienglanti 5
     
           
                 
Työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyys
                                           
Projektit työmuotona 5
     
           
                 
Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5
     
           
                 
Globaalikasvatus ja monikulttuurisuuden edistäminen 5    
       
               
         
Nuoren kasvatuksellinen kohtaaminen
                                           
Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5  
     
             
               
Yksilöohjaus 5    
       
               
         
Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen 5    
       
               
         
Kriittisen tietoisuuden rakentuminen ja nuorten omat kulttuurit
                                           
Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi 5    
         
               
     
Nuorisokulttuurit 5  
       
             
           
Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5
     
           
                 
Yhteisöpedagogi kehittäjänä
                                           
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
         
               
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
     
           
         
Ammattiruotsi 5  
       
             
           
Monialaiset työkentät
                                           
Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä 5  
     
             
               
Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana 5  
       
             
           
Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5  
       
             
           
HARJOITTELU
                                           
Ohjausharjoittelu 5  
       
             
           
Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt-harjoittelu 10  
       
             
           
Yhteisöpedagogin syventävä harjoittelu 15    
       
               
         
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
       
             
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
               
         
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
         
               
     
536957053224742150026.526.52223.523.5427.57.5000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                           
Kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiä
(Valitaan opintoja 20 op)
                                           
Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö 5    
         
               
     
Elämyspedagoginen ohjaus 5    
         
               
     
Kouluttajana toimiminen 5
     
           
                 
Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä 5
     
           
                 
Nuorisotyön syventäviä työmuotoja
(Valitaan opintoja 20 op)
                                           
Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä 5    
       
               
         
Pelikasvatus nuorisotyössä 5
     
           
                 
Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen 5    
       
               
         
Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä 5
     
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                           
+ Digitalisaatio-opinnot
                                           
Data-analyysi 5                                            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                            
Tietoturvatietoisuus 5                                            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                            
Web ohjelmointi 5                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Tietoturvallisuus 5                                            
Digitaaliset työvälineet 1 3                                            
Digitaaliset työvälineet 2 2                                            
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                           
Ideasta innovaatioon 5                                            
Konseptisuunnittelu 5                                            
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                            
Yrittäjyysvalmennus 10                                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
StartUp Passion MOOC 5                                            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                            
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                            
Innoleiri 2                                            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                            
Yrityksen perustaminen 3                                            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Ideasta innovaatioon 5                                            
Sparraus yrittäjyyteen 10                                            
StartUp Passion 5                                            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                            
+ Venäjä-opinnot
                                           
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                            
Russia beyond the headlines 5                                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                            
Terveysalan venäjä 5                                            
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                            
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                            
Russian Business Culture 3                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                            
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                           
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                            
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Tutki, kehitä, raportoi 5                                            
Tulevaisuuden tutkimus 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                            
SPSS virtuaaliklinikka 3                                            
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                           
Promoottori 5                                            
Finnish for Beginners 5                                            
Muotoilijaksi 2                                            
Taidegrafiikka 5                                            
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                            
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                            
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                            
Ensiapu 1 1                                            
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                            
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                            
Saattohoito 5                                            
LVI-tekniikan perusteet 3                                            
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                            
Turvallinen lääkehoito 5                                            
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                            
Workshop 5                                            
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
EKG:n tunnistaminen 2                                            
Ympäristöliiketoiminta 5                                            
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                            
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                            
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                            
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                            
Kivunhoito 5                                            
Haavahoito 3                                            
Väkivaltatyö 5                                            
Raskausajan diabetes 3                                            
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                            
Kliiniset taitopajat 5                                            
Tilintarkastus 5                                            
Gerontologinen hoitotyö 5