OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS > TALOTEKNIIKKA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Talotekniikka, monimuoto

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                   
Luonnontieteiden perusteet
                                                   
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                         
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
     
             
                         
Insinöörimatematiikka 5
     
             
                         
Talotekniikan matematiikka 5
     
             
                         
Työelämävalmiudet
                                                   
Ammatillinen kasvu 5
 
     
         
Projektiosaaminen 5
     
             
                         
Talous- ja tilastomatematiikka 5
     
             
                         
Työorganisaatioiden toiminta ja johtaminen 5
     
             
                         
Tutkimuksen työkalut 5
     
             
                         
Ammattiviestintä
                                                   
Ammattienglanti 5
     
             
                         
Työelämäviestintä 5
     
             
                         
Ammattiruotsi 5
     
             
                         
LVI-perusteet
                                                   
LVI- ja rakennustekniikan perusteet 10
     
           
                 
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5
     
             
                         
Termofysiikka 5
     
             
                         
LVI-mitoituksen perusteet 5
     
             
                         
Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit 5
       
               
                 
LVI-järjestelmät
                                                   
Vesi- ja viemärijärjestelmät 5
     
             
                         
Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta 5
     
             
                         
Ilmastointijärjestelmät ja -prosessit 5
       
               
                 
LVI-järjestelmien mitoitus
                                                   
Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus 5
     
             
                         
Lämmitysjärjestelmien mitoitus 5
     
             
                         
Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja paloturvallisuus 5  
       
                   
               
Urakointi ja mittaukset
                                                   
Sähkökoneet ja -turvallisuus 5
       
               
                 
Projektinhallinta ja tarjouslaskenta 5  
       
                   
               
LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 10  
       
                 
           
Suunnittelu ja laskenta
                                                   
Jäähdytysjärjestelmät ja jäähdytystehontarvelaskenta 5  
         
                   
           
Kaukolämmitys ja lämmöntuotanto 5  
         
                   
           
Automaatiotekniikan perusteet ja LVI-automaatio 5  
       
                   
               
Energialaskenta 5  
       
                   
               
LVI-suunnittelun perusteet 5  
       
                   
               
Harjoittelu
                                                   
Harjoittelu, ydinosaaminen 15
     
             
                         
Harjoittelu, täydentävä osaaminen 15
     
             
                         
Opinnäytetyö
                                                   
Opinnäytetyö 15    
         
                     
         
1474716012621311616000123377731881600000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                   
Talotekninen suunnittelu
                                                   
LVI- ja automaatiosuunnittelu 5  
         
                   
           
Korjausrakentaminen, energiatehokkuus ja sisäilmasto 5  
         
                   
           
Kiinteistöautomaatio 5  
         
                   
           
Teollinen toimintaympäristö
                                                   
Teollisuusilmastointi 5
     
             
                         
Teollisuuden kunnossapito 5                                                    
Teollisuuden ympäristönsuojelu 5                                                    
Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut
                                                   
Organisaation tietojärjestelmät 5                                                    
Digitaalisen tiedon hallinta 5                                                    
Digitaalisten palvelujen kehittäminen 5                                                    
Yrittäjyysopinnot
                                                   
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                    
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                    
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5                                                    
Innovaatio-opinnot
                                                   
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                    
Innovaatiojohtaminen 5                                                    
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5                                                    
Venäjä-opinnot
                                                   
Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5                                                    
Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä 5                                                    
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                    
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                   
Englannin tehovalmennus 1 3                                                    
Englannin tehovalmennus 2 3                                                    
Matemaattisluonnontieteelliset perusteet 5                                                    
Ruotsin tehovalmennus 3                                                    
515005001500005000007.57.5000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 147.04716012621.031161600012337.07.07.031881600000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.