OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > ENSIHOITAJAKOULUTUS > ENSIHOITAJA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Ensihoitaja, monimuoto

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Työelämävalmiudet
                                               
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
             
                     
Ammatillinen kehittyminen 1    
         
                 
         
Työelämään verkostoituminen 1  
       
               
               
Valmiina työelämään 1      
           
                   
   
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5      
           
                   
   
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Ammatillinen viestintä 5
     
             
                     
Sosiaali- ja terveysalan ruotsi 5  
         
               
           
Sosiaali- ja terveysalan englanti 5
       
             
                 
Hoitotyön ja ensihoidon ammatilliset perusteet
                                               
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                 
Hoitotyön turvallisuus 5
     
             
                     
Hoitotaitojen lähtökohdat 5
     
             
                     
Hoitotyön ammatilliset perusteet -harjoittelu 10
     
           
                 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ensihoidossa
                                               
Hoitotyön asiakkuus 5
       
             
                 
Hoitotyön toimintaympäristö 5
       
             
                 
Opettaminen ja ohjaaminen hoitotyössä 5
       
             
                 
Sisätauti-kirurginen hoitotyö ensihoidossa
                                               
Sisätautihoitotyö 5
       
             
                 
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5
       
             
                 
Akuutti- ja tehohoitotyö 5
       
             
                 
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 15
     
           
               
Gerontologinen sekä mielenterveys- ja päihdetyö ensihoidossa
                                               
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
               
               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
       
               
               
Gerontologinen sekä mielenterveys- ja päihdetyö -harjoittelu 15  
       
             
           
Perhe- ja yhteisöhoitotyö ensihoidossa
                                               
Äitiys- ja perhehoitotyö 5  
         
               
           
Yhteisöhoitotyö 5  
         
               
           
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15  
       
             
         
Näyttöön perustuva hoitotyö ensihoidossa
                                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                 
         
Yrittäjyys ja johtaminen 5    
         
                 
         
705633625452630285602522.522.5261515282.52.5600
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
                                               
Ensihoidon täydentävät opinnot
                                               
Ensihoidon asiantuntijuuden perusteet
                                               
Ensihoidon perusteet 10    
           
                 
     
Ensihoidon palvelujärjestelmä ja johtamisen perusteet 5    
           
                 
     
Ensihoidon teknologian käyttö 5    
           
                 
     
Ensihoidon perusteet -harjoittelu 10    
           
                 
     
Ensihoitajan asiantuntijuus
                                               
Ensihoidon erityisosaaminen 5      
           
                   
   
Viranomaisyhteistyö ja operatiivinen johtaminen 5      
           
                   
   
Osaamisen arviointi 5      
           
                   
   
Ensihoidon erityisosaamisen harjoittelu 15      
           
                 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                               
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                               
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Venäjä-opinnot
                                               
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
Promoottori 5                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Muotoilijaksi 2                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Ensiapu 1 1                                                
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Saattohoito 5                                                
LVI-tekniikan perusteet 3                                                
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                                
Turvallinen lääkehoito 5                                                
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                
Workshop 5                                                
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
EKG:n tunnistaminen 2                                                
Ympäristöliiketoiminta 5                                                
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                                
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3