OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, MONIMUOTOKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Ympäristöteknologia, monimuotokoulutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
180                                    
Työelämäosaaminen 1
                                   
Ammatillinen kasvu 5
 
 
   
   
Viestintätaidot 5
   
         
               
Digiosaaminen 5
   
         
               
Ympäristöosaaminen
                                   
Kiertotalous 5
   
         
               
Mikrobiologia 5
   
         
               
Ympäristönäytteenoton perusteet 5
   
         
               
Luonnontieteelliset perusopinnot
                                   
Insinöörimatematiikka 1 5
     
         
           
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
         
           
Talotekniikan perusteet 5
     
         
           
Ympäristöterveys 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Ympäristöterveyden perusteet 5
     
         
           
Elintarvikeosaamisen perusteet 5
     
         
           
Talous- ja uimavedet 5
     
         
           
Syventävät luonnontieteelliset opinnot
                                   
Insinöörimatematiikka 2 5  
     
           
         
Fysiikka 2 5  
     
           
         
Orgaaninen kemia ja kemikaaliturvallisuus 5  
     
           
         
Asumisterveys
                                   
Asumisterveyden perusteet 5  
     
           
         
Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 5  
     
           
         
Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 5  
     
           
         
Työelämäosaaminen 2
15                                    
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
     
           
         
Työelämälähtöinen projektityö 5  
     
           
         
Ammattienglanti 5  
     
           
         
Ympäristönseuranta
                                   
Ympäristöseurannan perusteet 5  
       
           
     
Ympäristönäytteenotto 5  
       
           
     
Ympäristökemia ja analytiikka 5  
       
           
     
Menetelmäosaaminen
                                   
Tutkimusmenetelmät ja raportointi 5  
       
           
     
Ympäristömallintaminen 5  
       
           
     
Veden hankinta ja käsittelymenetelmät 5  
       
           
     
Työelämäosaaminen 3
                                   
Hallintomenettely ja juridiikka 5    
       
             
   
Elintarviketurvallisuus 5    
       
             
   
Ammattiruotsi 5    
       
             
   
Harjoittelu
                                   
Harjoittelu 1 5
     
         
           
Harjoittelu 2 10
     
         
           
Opinnäytetyö
                                   
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
       
           
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
             
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
         
             
7381262746463516102723234617.517.51655
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
60                                    
Sisäilmasto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Sisäilmaprojekti 5    
       
             
   
Rakennetekniikka 5    
       
             
   
Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5    
       
             
   
Ympäristöterveys 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Terveydensuojelu 5    
       
             
   
Elintarvikevalvonta 5    
       
             
   
Elintarviketeknologia 5    
       
             
   
Ympäristönseuranta 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Air pollution 5    
         
             
Paikkatieto ja kaukokartoitus 5    
         
             
Jätehuolto ja pilaantuneet maat 5    
         
             
Harjoittelu
                                   
Harjoittelu 3 10  
       
           
     
Harjoittelu 4 5  
       
           
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Digitalisaatio-opinnot
0                                    
Data-analyysi 5                                    
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                    
Tietoturvatietoisuus 5                                    
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                    
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                    
Web ohjelmointi 5                                    
Johdatus ohjelmointiin 5                                    
Tietoturvallisuus 5                                    
Digitaaliset työvälineet 1 3                                    
Digitaaliset työvälineet 2 2                                    
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                    
Johdatus ohjelmointiin 5                                    
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                    
Konseptisuunnittelu 5                                    
Yrittäjyysvalmennus 10                                    
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                    
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                    
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                    
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                    
Emma Gaalan someviestintä 7                                    
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                    
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                    
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                    
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                    
StartUp Passion MOOC 5                                    
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                    
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                    
Liiketoimintasuunnitelma 5                                    
Innovaatiojohtaminen 5                                    
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                    
Innoleiri 2                                    
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                    
Yrityksen perustaminen 3                                    
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                    
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                    
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                    
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                    
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                    
Ideasta innovaatioon 5                                    
Sparraus yrittäjyyteen 10                                    
StartUp Passion 5                                    
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                    
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                    
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                    
Venäjä-opinnot
0                                    
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                    
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                    
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                    
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                    
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                    
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                    
Russian Business Culture 3                                    
Asioi venäjäksi 3                                    
Hyvinvointiteknologia
0                                    
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                    
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                    
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                    
Asiakkaan kohtaaminen
0                                    
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                    
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                    
Kriisi- ja katastrofityö 5                                    
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                    
Tutki, kehitä, raportoi 5                                    
Tulevaisuuden tutkimus 5                                    
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                    
SPSS virtuaaliklinikka 3                                    
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                    
Venäjä 1 5                                    
Venäjä 2 5                                    
Venäjä 3 5                                    
Venäjä 4 5                                    
Venäjää työelämässä 5                                    
Venäjän kielen rakenteet 5                                    
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                    
Asioi venäjäksi 3                                    
Espanja 1 5                                    
Espanja 2 5                                    
Espanja 3 5                                    
Espanja 4 5                                    
Espanjaa työelämässä 5                                    
Saksa 1 5                                    
Saksa 2 5                                    
Saksa 3 5                                    
Saksa 4 5                                    
Saksaa työelämässä 5                                    
Saksan kertauskurssi 5                                    
Italia 1 5                                    
Italia 2 5                                    
Ranska 1 5                                    
Ranska 2 5                                    
Ruotsin tehovalmennus 3                                    
Hallintoruotsi 2                                    
Lär dig mera svenska! 5                                    
Suomen alkeet 2                                    
Finnish for Beginners 5                                    
Suomi 1 5                                    
Suomi 2 5                                    
Suomi 3 5                                    
Suomi 4 5                                    
Suomea venäjää puhuville 2                                    
Suomen tehovalmennus 1 1                                    
Suomen tehovalmennus 2 1                                    
Suomen tehovalmennus 3 1                                    
Suomen tehovalmennus 4 1                                    
Suomen tehovalmennus 5 1                                    
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2                                    
Esiintymistaidon tehovalmennus 3                                    
Viestintätaidon tehovalmennus 3                                    
Asiantuntijaviestintä 5                                    
Englannin tehovalmennus 3                                    
English preparatory course (instructed in Russian) 3                                    
Markkinoinnin englanti 5                                    
Liike-elämän englanti 3                                    
Effective workplace writing 5                                    
English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2                                    
Advanced Professional English 5                                    
Academic writing for master’s thesis 5                                    
Focus on Finland 5                                    
Kiina 1 5                                    
Kiina 2 5                                    
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2                                    
Tandem-opinnot suomen kielessä 2                                    
Tandem-opinnot espanjan kielessä 2                                    
Tandem-opinnot englannin kielessä 2                                    
Tandem-opinnot arabian kielessä 2