OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > JALKATERAPEUTTIKOULUTUS > JALKATERAPEUTTI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Jalkaterapeutti, monimuoto

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
180                                                
Ihminen kokonaisuutena
                                               
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5
     
             
                     
Anatomia ja fysiologia 5
     
             
                     
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Jalkaterveyden perusteet 5
     
             
                     
Jalkaterapeuttinen harjoittelu I 5
     
             
                     
Jalkaterapian ammatilliset perusteet
                                               
Biomekaniikka 5
       
             
                 
Diabeetikon jalkaterapia 5
       
             
                 
Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi 5
       
             
                 
Ammattienglanti 5
       
             
                 
Jalkaterapeuttinen harjoittelu II 10
       
             
                 
Terveyttä edistävä jalkaterapia
                                               
Biomekaaninen tutkiminen 5  
       
               
               
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia 5  
       
               
               
Preventiivinen jalkaterapia ja projekti 5  
       
               
               
Jalkaterapeuttinen harjoittelu III 10  
       
               
               
Jalkaterapian erityisosaaminen
                                               
Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia 5  
         
               
           
Korkean riskin asiakkaat jalkaterapiassa 5  
         
               
           
Jalkaterapeuttinen harjoittelu IV 5  
         
               
           
Työelämäharjoittelu I 10  
         
               
           
Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä 5  
         
               
           
Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen
                                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                 
         
Ammattiruotsi 5    
         
                 
         
Jalkaterapeuttinen harjoittelu V 10    
         
                 
         
Työelämäharjoittelu II 5    
         
                 
         
Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
                                               
Yrityksen perustaminen 3    
           
                 
     
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2    
           
                 
     
Työelämäharjoittelu III 10    
           
                 
     
Jalkaterapian työelämäosaaminen
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
     
   
   
         
Työelämäharjoittelu IV 10    
           
                 
     
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                   
   
575661527302630313050543030523030622525500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
30                                                
Jalkaterapian syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Jalkahaavan hoito ja keventäminen 5    
           
                 
     
Urheilujalkaterapia 5    
           
                 
     
Lasten ja nuorten jalkaterapia 5    
           
                 
     
Monialainen syventäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Liikkujan ravitsemus 5    
           
                 
     
Kuntoutuksen innovaatioprojekti 5    
           
                 
     
Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5    
           
                 
     
Diabeetikon jalkaterveys 5    
           
                 
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Vapaasti valittavat opinnot
0                                                
Promoottori 5                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Ympäristöliiketoiminta 5                                                
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                
Kivunhoito 5                                                
Haavahoito 3                                                
Väkivaltatyö 5                                                
Raskausajan diabetes 3                                                
Gerontologinen hoitotyö 5                                                
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                                
Hygieniapassi 2                                                
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                                
Logistiikan perusmatematiikka 5                                                
Liikunta 1 2                                                
Rokotusosaamisen perusteet 2                                                
Matematiikan tehovalmennus 1                                                
Lapin vaellus 5                                                
Sähköturvallisuustutkinto 1 3                                                
Design project 5                                                
Sosiaalialan hoitotyö 5                                                
Väkivaltatyö II 5                                                
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Farmakologia 5                                                
Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3                                                
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3                                                
Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2                                                
Verhoilu 5                                                
Puhdistus 5                                                
Koristemaalaus 5                                                
Ovi- ja ikkunarestaurointi 5                                                
Sisustustekstiilien valintakriteerit 5                                                
Sisustussuunnittelu 5