OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMIKOULUTUS > GERONOMI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Geronomi, monimuoto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Vanhustyön perusteet
                                         
Gerontologinen tietoperusta 10
     
         
               
Eettisen toiminnan perusteet 5
     
           
                 
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 5
     
           
                 
Kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ammattiruotsi 5    
         
               
     
Ammattienglanti 5  
       
             
           
Vanhustyön menetelmien perusteet
                                         
Fysiologiset perusteet geronomin työssä 5
       
           
               
Hyvinvointiteknologia ja tiedonhallinta 5
       
           
               
Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5
   
       
 
           
Ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
                                         
Gerontologinen sosiaalityö 5  
       
             
           
Lääkehoidon perusteet ja ikääntyvien lääkehoito 5  
       
             
           
Gerontologinen hoitotyö ja hoitotaidot 5  
       
           
         
Vanhustyön menetelmien soveltaminen
                                         
Muistisairaudet ja ryhmänohjaustaidot 5  
         
             
         
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittäminen 5  
         
             
         
Mielenterveys-, päihde- ja vammaistyö 5    
         
               
     
Vanhustyön menetelmien syventäminen
                                         
Liikuntagerontologia ja ikääntyvien liikunta 5  
   
     
 
Dialogisuus ja yhteistyötaidot 5
 
 
 
 
   
Ikääntymiseen liittyviä erityiskysymyksiä 5    
           
               
 
Vanhustyön asiantuntijana kehittyminen
                                         
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 5    
           
               
   
Yrityksen perustaminen ja markkinointi sosiaali- ja terveysalalla 5      
           
                 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                         
Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5
     
           
                 
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta 5
       
           
               
Vanhustyön kehittämisprojekti I 5
   
     
 
         
Kotihoito ja liikunta 5  
       
             
           
Omaishoitajuuden tukeminen ja liikunta 5  
         
             
         
Gerontologinen sosiaalipalvelutyö ja liikunta 5  
         
             
         
Muistisairaan hyvinvointi ja liikunta 5    
         
               
     
Ikääntyneiden laitoshoito ja liikunta 5    
           
               
   
Vanhustyön kehittämisprojekti II 5    
       
           
 
Vanhustyön johtaminen, kehittäminen ja liikunta 10    
         
             
 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
       
           
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
             
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
5556.54919.5292626.530232619.52926026.528.31.82322.33.819.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
Asiakas- ja palveluohjaus
                                         
Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5  
       
             
           
Asiakasohjaus ja kokonaisvaltainen tilannearviointi 5    
         
               
     
Asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymykset 5                                          
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                         
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                          
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                          
Kriisi- ja katastrofityö 5                                          
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Venäjä 1 5                                          
Venäjä 2 5                                          
Venäjä 3 5                                          
Venäjä 4 5                                          
Venäjää työelämässä 5                                          
Venäjän kielen rakenteet 5                                          
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Espanja 1 5                                          
Espanja 2 5                                          
Espanja 3 5                                          
Espanja 4 5                                          
Espanjaa työelämässä 5                                          
Saksa 1 5                                          
Saksa 2 5                                          
Saksa 3 5                                          
Saksa 4 5                                          
Saksaa työelämässä 5                                          
Saksan kertauskurssi 5                                          
Italia 1 5                                          
Italia 2 5                                          
Ranska 1 5                                          
Ranska 2 5                                          
Ruotsin tehovalmennus 3                                          
Hallintoruotsi 2                                          
Lär dig mera svenska! 5                                          
Suomen alkeet 2                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Suomi 1 5                                          
Suomi 2 5                                          
Suomi 3 5                                          
Suomi 4 5                                          
Suomea venäjää puhuville 2                                          
Suomen tehovalmennus 1 1                                          
Suomen tehovalmennus 2 1                                          
Suomen tehovalmennus 3 1                                          
Suomen tehovalmennus 4 1                                          
Suomen tehovalmennus 5 1                                          
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2                                          
Esiintymistaidon tehovalmennus 3                                          
Viestintätaidon tehovalmennus 3                                          
Asiantuntijaviestintä 5                                          
Englannin tehovalmennus 3                                          
English preparatory course (instructed in Russian) 3                                          
Markkinoinnin englanti 5                                          
Liiketalouden englanti 3                                          
Effective workplace writing 5                                          
English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2                                          
Advanced Professional english 5                                          
Academic writing for master’s thesis 5                                          
Focus on Finland 5                                          
Kiina 1 5                                          
Kiina 2 5                                          
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2