Siirry suoraan sisältöön

Data-analytiikan juridiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: DA00DG81-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 01.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus

Opettaja

  • Jussi Seppänen

Ryhmät

  • DAKV20SP
    Data-analytiikka, päivätoteutus
  • Data-analytiikan juridiikka DA00DG81-3003 / 25.03.2022 09:00 - 15:00

Tavoitteet

Osaat luetella yritysmuodot ja selittää niiden olennaiset erot mm. päätöksenteon, vastuun ja voitonjaon osalta
Osaat kuvata sopimuksen syntymisen, pätemättömyyden ja sopimusrikkomusten seuraukset
Osaat kertoa oikeudesta kerätä ja luovuttaa henkilötietoja ja velvollisuuksista henkilötietojen säilyttämisessä ja suojaamisesta
Osaat kuvata miten luovan työn tuloksia suojataan tekijänoikeudella ja miten tekijänoikeuden loukkauksia voidaan välttää

Sisältö

Yhtiöoikeuden peruasiat (mikä on yritys ?)
Sopimusoikeuden perusasiat
Tietosuoja (henkilötietojen kerääminen, henkilörekisterit ja tietojen luovuttaminen)
Tekijänoikeus ja tietokantojen suojaaminen yksinoikeudella.

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

On aina sovittava erikseen opettajan kanssa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaiset sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan kurssin alussa