Siirry suoraan sisältöön

Digimarkkinointi ja -myynti (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DP38-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Laura Hakanen

Vastuuopettaja

Kirsi Soulamo

Ryhmät

  • LTKV20SP3
    Liiketalous, päivätoteutus (myynti ja markkinointi)

Tavoitteet

Osaat hahmottaa toimintaympäristön digitalisoitumisen vaikutuksia monikanavaiseen myyntiin ja markkinointiin.
Osaat kuvata asiakaskokemuksen muodostumista sekä kuluttajan ostoprosessia verkossa.
Osaat hyödyntää digimarkkinoinnin ja –myynnin keinoja ja työkaluja kuluttajan ostoprosessin tukemiseen sekä seurata niiden tuloksellisuutta.
Osaat tuottaa vaikuttavia sisältöjä ja löytää niille yleisöjä hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median markkinoinnin keinoin.
Osaat tunnistaa tiedon keräämisen juridiset ja eettiset haasteet.

Sisältö

Mitä tarkoittavat digitaalinen markkinointi ja -myynti ja mitä keinoja sekä kanavia ne pitävät sisällään?
Minkälainen on kuluttajan osto- ja päätöksentekoprosessi verkossa ja miten sitä voidaan tukea digimarkkinoinnin ja –myynnin keinoin?
Miten tuotetaan vaikuttavia sisältöjä ja miten niille löydetään yleisöjä mm. hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median markkinoinnin keinoin?
Miten luot toimivat ja tekoälyä (AI, chatbots) hyödyntävät verkkosivut ja verkkokaupan?
Miten luot liikennettä verkkosivustolle ja hyödynnät analytiikkaa mittaamisessa?
Mitkä ovat tiedon keruun juridiset ja eettiset periaatteet?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voidaan sopia näyttötehtävistä ja -tavoista opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Dokumentteihin ja todistuksiin perustuvan osaamisen (korkeakouluopintojen tai muuhun vastaavaan perustuvan) tunnustamisen hakemus toimitetaan koulutusvastaavalle, joka tekee asiasta päätöksen. Näyttöön perustuva osaamisen tunnistaminen edellyttää yhteistä suunnittelua opintojakson opettajan kanssa.

Yleinen ohjeistus HOT-prosessiin löytyy Studentista:https://student.xamk.fi/opiskelu-ja-tukipalvelut/naita-tarvitset/ohjeet%20ja%20saannot/ahot-ohjeet

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso perustuu työelämän edustajien digimarkkinointiin ja myyntiin perustuviin esityksiin ja tapaamisiin, joiden pohjalta opiskelija työstää omaa oppimispäiväkirjaansa.

Opintojaksolla toteutetaan jonkinlainen työelämäprojekti.

Opintojakson tehtävien tekeminen ja toteuttaminen vaatii tiimityöskentelyä työjärjestyksen ulkopuolisina aikoina.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opintojakson tehtävien tekeminen ja toteuttaminen vaatii tiimityöskentelyä työjärjestyksen ulkopuolisina aikoina.

Opiskelijan työmäärä

Aktiivinen osallistuminen opetukseen 30 h
Työelämäprojekti 40 h
Oppimispäiväkirja 40 h

Toteutuksen osien kuvaus

Digimarkkinoinnin ja myynnin ammattikäsitteet
Digimarkkinoinnin ja –myynnin tehtäväkokonaisuudet
Keskeiset digimarkkinoinnin ja –myynnin mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja antaa laura.hakanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen - hyväksytty/hylätty
Työelämäprojekti 50% - arvosana 0-5
Oppimispäiväkirja 50% - arvosana 0-5

Esitietovaatimukset

Asiakaslähtöinen markkinointi 5 op tai vastaavat tiedot
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5 op tai vastaavat tiedot