Siirry suoraan sisältöön

Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DT58-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sara Czabai-Leppänen
  • Johanna Harju

Vastuuopettaja

Johanna Harju

Ryhmät

  • LTKV21KM
    Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata yrityksen asiakastyön prosesseja ja määritellä mistä hyvä asiakaspalvelu syntyy. Osaat selvittää ja kuvata eri asiakasryhmien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Osaat määritellä asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa niitä käytännössä. Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa.

Sisältö

Mitä asiakasprosessi tarkoittaa ja mikä on sen merkitys liiketoiminnassa? Millaisia kuluttajat, yritykset ja organisaatiot ovat asiakkaina? Mistä asiakaskokemus muodostuu ja miten siitä hankitaan tietoa? Miten asiakassuhteita rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään? Mitä ovat hyvän asiakaspalvelun osatekijät?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Asiakaslähtöinen markkinointi (5 op) tai vastaavat tiedot