Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS25-3094

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.12.2021 - 16.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Naprapaattikoulutus

Opettaja

  • Marja Turkki
  • Sami Norrbacka

Vastuuopettaja

Marja Turkki

Ryhmät

  • NAKT20SP
    Naprapaatti, päivätoteutus
  • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3094 / 17.01.2023 09:00 - 10:30
  • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3094 / 17.01.2023 11:15 - 13:00

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Löytyy Learnista opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

27 h X 5 op = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Tutkimus- ja kehittämisosaamisen (4op) osuuteen kuuluu seuraavat aiheet:
-opinnäytetyöprosessin hallinta
-tieteellisen tutkimuksen perusteet ja tieteenfilosofia
-laadulliset menetelmät
-määrälliset menetelmät
-tutkimussuunnitelma

Tieteellisen kirjoittamisen / raportoinnin osuus 1 op (Sami Norrbacka)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso etenee poikkeuksellisesti yli lukuvuoden. Arvioitavana tehtävänä laaditaan tutkimussuunnitelma omasta opinnäytetyöstä, kunhan opinnäytetyön aihe tarkentuu. Tutkimussuunnitelmassa kuvataan myös laajasti opinnäytetyössä käytettävä tutkimusmenetelmä ja sen soveltaminen omaan työhön.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkimus- ja kehittämismenetelmistä Learn-tentti sekä tutkimussuunnitelma.