Siirry suoraan sisältöön

Data-analytiikka, verkkototeutus: DAKV24SV

Tunnus: DAKV24SV

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Osaamistavoitteet

Ymmärrät datan hyödyntämisen mahdollisuudet yritystoiminnassa
Osaat toimia vastuullisesti ja kestävän kehityksen huomioiden
Osaat hakea ja muokata dataa erilaisista lähteistä
Pystyt toimimaan erilaisissa projekteissa ja valitsemaan tehtävään sopivat työkalut ja menetelmät
Osaat toimia kehitystiimin jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa viestien
Osaat laatia havainnollisia ja saavutettavia visualisointeja ja raportteja

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027
DAKV24SV-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

100
DAKV24SV-1002
Datayrittäjyyden perusteet

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
DA00EK51 Johdanto data-analytiikkaan 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
DAKV24SV-1003
Liiketoiminnan tukitaidot

(Valitaan kaikki)

15
LT00DW02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
DAKV24SV-1004
Data-analytiikan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
DA00DG79 Data-analytiikan matematiikka 5
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
DAKV24SV-1005
Data-analytiikan tukitaidot

(Valitaan kaikki)

15
DA00DG81 Data-analytiikan juridiikka 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
DA00DG83 Data-analytiikan viestintä 5
DAKV24SV-1006
Data-analytiikan menetelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
DA00EK90 Projektiosaaminen 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
DAKV24SV-1007
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

10
DA00DG86 Perusharjoittelu 10
DAKV24SV-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
DAKV24SV-1009
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 110)

110
DAKV24SV-1010
Yhteiskunta ja data

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK52 Ajankohtaiset kysymykset ja datavaikuttaminen 5
DA00EK53 Verkko- ja some-analytiikka 5
DA00EK54 BI-työkalut 5
DAKV24SV-1011
Yritysdata

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK55 Liiketalouden mittarit 5
DA00EK56 Yritysten sisäinen data 5
DA00EK57 Tietokannat 5
DAKV24SV-1012
Data science

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK58 Koneoppiminen 5
DA00EK59 Tilastolliset menetelmät 5
DA00EW52 Laadullisen datan analyysi 5
DAKV24SV-1013
Dataperustainen päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK61 Tietojohtaminen 5
DA00EK62 Ennakointi 5
DA00EK63 Informaatiomuotoilu 5
DAKV24SV-1014
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
DA00DG87 Syventävä harjoittelu 20
DAKV24SV-1015
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
Yhteensä 210 72 77 31 0 31 41 26 51 16 15 0 31 28.5 12.5 26 28.5 22.5 16 15 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
DAKV24SV-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

100
DAKV24SV-1002
Datayrittäjyyden perusteet

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
DA00EK51 Johdanto data-analytiikkaan 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
DAKV24SV-1003
Liiketoiminnan tukitaidot

(Valitaan kaikki)

15
LT00DW02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
DAKV24SV-1004
Data-analytiikan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
DA00DG79 Data-analytiikan matematiikka 5
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
DAKV24SV-1005
Data-analytiikan tukitaidot

(Valitaan kaikki)

15
DA00DG81 Data-analytiikan juridiikka 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
DA00DG83 Data-analytiikan viestintä 5
DAKV24SV-1006
Data-analytiikan menetelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
DA00EK90 Projektiosaaminen 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
DAKV24SV-1007
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

10
DA00DG86 Perusharjoittelu 10
DAKV24SV-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
DAKV24SV-1009
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 110)

110
DAKV24SV-1010
Yhteiskunta ja data

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK52 Ajankohtaiset kysymykset ja datavaikuttaminen 5
DA00EK53 Verkko- ja some-analytiikka 5
DA00EK54 BI-työkalut 5
DAKV24SV-1011
Yritysdata

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK55 Liiketalouden mittarit 5
DA00EK56 Yritysten sisäinen data 5
DA00EK57 Tietokannat 5
DAKV24SV-1012
Data science

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK58 Koneoppiminen 5
DA00EK59 Tilastolliset menetelmät 5
DA00EW52 Laadullisen datan analyysi 5
DAKV24SV-1013
Dataperustainen päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK61 Tietojohtaminen 5
DA00EK62 Ennakointi 5
DA00EK63 Informaatiomuotoilu 5
DAKV24SV-1014
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
DA00DG87 Syventävä harjoittelu 20
DAKV24SV-1015
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30